Drijvend asielcentrum Reno komt terug naar Gent: kostprijs 727.000 euro per jaar

Het drijvend asielcentrum Reno heropend in de Arteveldestad. Dat gebeurde een eerste keer tijdens de vorige asielcrisis nu vier jaar geleden. Daarna werd het gesloten. In instroom aan asielzoekers is nu echter zo groot dat het opnieuw moet worden geopend.  Door het sterk groeiend aantal asielzoekers kampt men in Gent met een nijpend plaatsgebrek. van asielzoekers en het plaatsgebrek. 

1 2 3 5