Gent: PVDA-kandidaat Petra Denier alweer bij straatgeweld, 630.000 euro Vlaams belastinggeld

Het kwam deze week opnieuw tot extreemlinkse rellen voor censuur en tegen de vrije meningsuiting bij een spreekbeurt van Filip Dewinter. Tientallen linksextremisten probeerden in Gent de toegang te blokkeren tot de zaal, en sloegen en besmeurden leden van de Vlaams Belang Jongeren en Vlaams parlementslid Filip Brusselmans. Hun blokkade mislukte, ze werd opgeruimd door VB-militanten en zo overwon de vrije meningsuiting.

Laten we even van naderbij bekijken wie voor het politieke straatgeweld verantwoordelijk was.

Om te beginnen was PVDA-lid Petra Denier weer prominent van de partij. Gemaskerd nam ze deel aan de aanval op Brusselmans, aan de mislukte poging tot blokkade van de toegang, en aan het keetschoppen in de aula. Ze probeerde zich onherkenbaar te maken met muts en masker, maar dat mislukte.

PVDA petra denier

Deze PVDA-kandidate uit Leuven was eerder ook al verantwoordelijk voor het straatgeweld in Kessel-Lo. Ze poseerde toen naast een afbeelding waarop een linkse extremist met een baseballknuppel een andersdenkende in elkaar timmert.

PVDA petra denier solidarityforall geweld

PVDA’er Petra Denier organiseerde ook mee een avond ter ere van Bertrand Sassoye, de veroordeelde moordenaar van de terreurgroep CCC.

De PVDA neemt op geen enkele manier afstand van het politieke straatgeweld tegen Filip Dewinter, niet na de aanval in Kessel-Lo, en niet na de rellen in Gent. Dat zou ook weinig geloofwaardig zijn, want de extreemlinkse optocht voor censuur tegen Filip Dewinter, die aan het geweld voorafging, werd georganiseerd door volgende clubs die in alle openheid en zonder enig ‘cordon sanitair’ samenwerken:

Comac, de studentenclub van de stalinistische communistische PVDA; ze brengen de Hitlergroet van het communisme, de gebalde vuist;

Het ‘Anarchistisch Collectief Brugge’, waarbij anarchisme gelijkstaat aan de wil om politiek geweld te gebruiken;

Hart boven Hard, een linkse subsidiespons van 175.000 euro Vlaams geld per jaar;

Actief Linkse Studenten (ALS), een communistisch links groupuscule, deel van de miniclub ‘Linkse Socialistische Partij‘ (LSP);

ROSA, het vrouwenclubje van dezelfde ALS en LSP;

VZW LABO of ‘Leer Ageren’, een linkse subsidiespons uit Gent, goed voor 186.000 euro Vlaams belastinggeld per jaar;

Anarchistisch Collectief Antwerpen, waarbij anarchisme gelijkstaat aan de wil om politiek geweld te gebruiken;

ACOD Universiteit Gent, een onderdeel van ACOD/ABVV;

JongGroen in Gent, de jongerenafdeling van de Groenen;

‘8 mei-coalitie‘, een links initiatief om linkse politieke propaganda eigen ‘feestdagen’ te geven;

KifKif, een linkse subsidiespons uit Antwerpen die 269.000 euro Vlaams belastinggeld per jaar trekt;

JongSocialisten Gent, de jeugdclub van Vooruit.

De Vlaamse Regering van Jambon met de N-VA heeft alleen al in 2022 dus minstens 630.000 euro belastinggeld van de Vlamingen gestopt in clubs die optochten houden tegen vrijheid en voor censuur.

Zou het geen basisvoorwaarde van elke subsidiëring moeten zijn, dat men minstens opkomt VOOR de grondwettelijk vastgelegde rechten en vrijheden, waaronder de vrijheid van meningsuiting en het verbod op preventieve censuur?

Zou het geen logische basisvoorwaarde van elke subsidiëring moeten zijn, dat men politiek straatgeweld vooraf ontmoedigt en achteraf veroordeelt?

5 comments

  1. Kijk naar haar portret foto en ga op een stoel staan want de intelligentie “druipt eraf” met beken…

  2. Vlaams Belang heeft de nodige advokaten in zijn gelederen, kunnen ze dat geschifte extremistische mens geen proces aandoen wegens stalking?

Comments are closed.