Voorpost bij Belgische ambassade in Den Haag: ‘België lijkt wel een bananenrepubliek!’

De nationalistische actiegroep Voorpost heeft vandaag in Den Haag voor de Belgische ambassade kort betoogd tegen de inperking van de vrijheid van meningsuiting in België. Aanleiding is de uitspraak in Mechelen tegen vier activisten van Voorpost die voor een spandoek met daarop ‘stop islamisering’ zes maanden cel hebben gekregen.  Er waren in Den Haag een vijftiental activisten aanwezig met een spandoek ‘stop islamisering’, Dietse en Vlaamse vlaggen en een aantal boorden met teksten tegen de invloed van de islam. De actieleider van de organisatie, Florens van der Kooi, hield een korte toesprak voor de deur van de ambassade.

Brief van Voorpost aan Belgische ambassade

Het nieuws van de veroordeling van vier activisten voor de rechtbank van Mechelen, voor het uitrollen van een spandoek, met straffen van zes maanden in de cel, heeft ook in Nederland stof doen opwaaien. De hele procesgang werd zwaar bekritiseerd door Nederlandse tak van Voorpost en bij monde van actieleider van der Kooi eist men een overleg met de Belgische ambassadeur om haar onvrede over de situatie in het land kenbaar te kunnen maken.

In zijn verhaal, voor de deur van de ambassade, sprak Florens van der Kooi zijn verontrusting uit over de politieke toestand waarin België verkeert, waarbij de burgemeester van Mechelen in deze zaak zelf opriep tot arrestatie en daarnaast het proces van vervolging en veroordeling in gang zette. Daarbij ziet de organisatie het als taak om in Nederland en België op te komen voor de Nederlandse cultuur en dus de voortschrijdende islamisering te bekritiseren.   

5 comments

 1. Volgens die islamofiele magistratuur uit het Kalifaat Meccalen-aan-de-Dijle zou een spandoek “stop islamisering” vermeend “aanzetten tot haat”(sic) terwijl zij, kennelijk een islamofiele politiek-correcte paardenbril torsend”, achteloos voorbijgaan aan puur en onversneden “aanzetten tot haat” tegenover “ongelovigen” uitgedrukt in talrijke Koran verzen : https://reactnieuws.net/2015/01/12/koran-roept-op-23-plaatsen-op-tot-oorlog-tegen-de-niet-moslims/
  De Voorpost advokaten hoeven slechts voor het Hof Beroep deze Hate Speech Koran Verzen tegen “ongelovigen” te pleiten om de oproep “stop islamisering” te verantwoorden. “Het zijn de ergste blinden die niet zien en willen” daar in Meccalen-aan-de-Dijle !

 2. Er moet werk gemaakt worden van het ontmaskeren van de loge in dit land. De blauwe politieke kleur is synoniem met maçonniek, en blauwe figuren zoals Charles Michel en Karel De Gucht zijn beruchte leden van de vrijmetselarij. Te lang ondermijnen de schortdragers vanuit de schaduw ons Vlaams volk, te lang blijven zij buiten het vizier. Keer u tegen de loge, en kondig de oorlog af tegen die schimmige sekte. “Broeders” in de gerechtshoven beschermen hun “broeders” in de ministerposten en parlementen tegen vervolging om hun duistere praktijken. Deze vijanden moeten uit de schaduw getrokken worden waarin zij zich verschuilen.

  1. Deep State PoCo-Loge Freak bij de vermeend verdraagzame "La tolérance intolérable" onderdeel van "het Grootwesten" schreef:

   Wij willen dat niet, wij doen heel graag geheimzinnig in ons “toffe jongens onder elkaar” clubhuis waar we ons met koddige voorschoot verkleden, grappige rituelen plegen en palaveren met een “bouwstuk”, in feite een PoCo-propaganda pamflet opzeggen, soms zelfs in poëzie-vorm zoals in het Frans vertaald : “Une certaine fois, peitit Jeannot voyait pendre des prunes”. Toen wij tijdens onze korte broek vlegeljaren “cowboy & indiaan” speelden hadden wij ook al zo’n clubhuis maar een bijlange zo chique niet. Nu hebben we er wel zelfs een “chambre humide” in voorzien, geen sauna maar een zuipzaal om onder genot van champieter, wiskey , dure sigaren en caviar snack etc.. op zijn franskiljons te kunnen keuvelen over hoe vakbonden dwars te zitten, Rechts te pesten en elkaars gegraai in te dekken tegen publicatie in de MSM, waar wij een ferme vinger in de pap hebben, tot aan onze elleboog.

 3. Luidens de jongste versie van Vlaams (?) minister Bart Somers, alias de kalief van Mechelen, is er niets verkeerd met de slogan “stop de islamisering” , maar is er ook geen gevaar hiervoor in Vlaanderen (sic). Waarvan akte. Toch enkele opmerkingen. Wat betreft de slogan. Niets fout. OK. Waarom heeft hij dan het bevel gegeven de vier mensen van Voorpost in een politiecel te gooien en hen 7 uren wederrechtelijk op te sluiten wegens een vermeend opiniedelict. Intimidatie en machtsmisbruik toch? Dat zijn laakbare praktijen die bekend staan in totalitaire staten en nu dus ook in Mechelen. Toen luidde de analyse: racisme en liet hij het parket van de procureur des Konings vervolging instellen. Onder druk van de publieke opinie en juristen verandert hij nu van mening en komt tot het besef, weze het laattijding, dat er geen racisme aan de orde is. Quid de professionele competenties van de procureur des konings die zijn beleid laat dicteren door een politicus? Quid onafhankelijkheid van het gerecht. Een mythe in Mechelen? In Mechelen kregen de “vier slachtoffers van een gerechtelijke dwaling” politieke processen geserveerd naar analogie met deze van het Stalin- en Hitler tijdperk. Mijn advies: dringend parket en gerecht van Mechelen screenen naar aanleiding van onderhavige dubieuze uitschuivers. Islamisering van Vlaanderen (resic). Niets aan de hand voor de kalief. Uiteraard loopt hij op eieren bij zijn moslim electoraat? Waarom heeft de regering dan OCAD gecreëerd? De IS aanslagen in Zaventem en de Brusselse metro. De aanslagen op joodse mensen in Brussel en Antwerpen. Waren de terroristen dan geen strijders die terreur zaaiden in naam van de profeet Mohammed en zijn Heilig Schrift de Koran? Terreur die aanleiding gaf tot het instellen patrouilles met para commandos in Brussel en Antwerpen. Waren dat misschien geen oorlogstoestanden tegen de gekken van Allah?
  Overigens worden de OVLD theorieën van BS tegengesproken door moslimexperten. In Vlaanderen en België werd, in verhouding met andere landen, een abnormaal groot aantal moslimterroristen gerekruteerd. Wie deze realiteit ontkennen getuigt van négationnisme. De link die Somers legt tussen djihadisten, islamisten en extreem rechts is van de pot gerukt. De islamisten en djihadisten wensen met geweld de islamitische staat te vestigen terwijl extreem rechts de publieke opinie sensibiliseert om onze democratische instellingen en grondwettelijke rechten (o.m de gelijkheid van man en vrouw) te beschermen en te vrijwaren. Mag ik erop wijzen dat de Belgische regering in Syrië en Irak tegen de islamisten/djihadisten oorlog heeft gevoerd. Idem dito in Afghanistan tegen de Taliban. Naar verluidt maakte Jürgen Conings deel uit van de militairen die in Belgisch uniform, tijdens buitenlandse missies, op gevaar van eigen leven, streden tegen moslimterroristen voor de democratie en de mensenrechten. Stop dus meneer Somers om voor uw beurt te spreken.

  1. en ook laten screenen de banden tussen gerecht en de loge .en ten tweede wanneer gaat de NVA toch aan de macht in Vlaanderen daar iets aan doen.maar ja ook bij NVA zit de loge al ingebakken o.a.Siegfried Bracke.ik dacht dat er een wet was in Belgistan die geheime groeperingen verbied waarom doet men daar niets aan.

Comments are closed.