Belgische dictatuur veroordeelt Luc Vermeulen en de ‘Vier van Mechelen’ tot celstraf

De Belgische liberale dictatuur heeft in zijn Logehoofdkwartier, Mechelen, keihard toegeslagen tegen de vrije meningsuiting. Omdat ze op de markt van Mechelen vreedzaam een spandoek ontrolden met de tekst ‘stop islamisering’, werden vier mensen van Voorpost, waaronder Luc Vermeulen, door de Mechelse politieslaafjes van het regime keihard aangepakt: op bevel van de liberale maffiabaas Bart Somers, vriend van sjoemelpoedel El Kwak, werden ze aangehouden, en urenlange eenzaam opgesloten.

Na maakt het Belgische gangstergerecht van Mechelen de job af: de vier werden door regimerechter Suzy Vanhoonacker veroordeeld wegens het politiek-correcte nepmisdrijf ‘aanzetten tot haat en racisme’. Vanhoonacker is overigens een rechter die binnenkort wordt opgevoerd voor de PR van het regime in het TV-programma ‘De Rechtbank’.

De vier integere patriotten kregen straffen die variëren van 6 maanden celstraf met uitstel tot zes maanden effectief. Dat is meer dan verkrachters, aanranders, oplichters of inbrekers.

Voorpost krijgt na de veroordeling de volle steun van zowel VB als N-VA. ‘ Waar is het gerecht in dit land mee bezig? Terwijl criminelen gewoonweg vrijuit gaan, worden rechtse Vlamingen tot 6 maanden veroordeeld omwille van een SPANDOEK. Omwille van een mening. Langzaam maar zeker wordt de vrije meningsuiting aan banden gelegd door politiek benoemde en wereldvreemde rechters’, zo klinkt het bij Vlaams Belang.

Ook de N-VA spreekt zich vierkant tegen de veroordeling uit, omdat het enkel gaat om een mening op een spandoek. Partijvoorzitter-voor-het-leven Bart De Wever tweet: ‘ Ik ga niet akkoord met lieden die aansturen op een clash met de hele islam, maar een mening breng je niet voor de rechtbank. De vrijheid kan niet verdedigd worden door haar te beperken. De regering wil nog verder gaan op dit pad. Dat is totaal fout.’

Moedig patriot Luc Vermeulen (midden): veroordeeld.
Bart Somers en sjoemelpoedel El Kwak: miljoenenfraude, maar nog steeds géén aanhoudingen.

17 comments

 1. Terloops: Op 3 september 1939 verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog aan nazi-Duitsland. De Belgische regering met de liberalen op justitie kozen voor de (fictieve) neutraliteit. De liberale minister van justitie, Janson liet prompt een wet stemmen die persvrijheid aan banden legde. Het was voortaan (vanaf september 1939) verboden van kritiek te spuien op Hitler en zijn beleid in de kranten en op de radio. Pas in november 1940 zagen ze het licht en zetten ze een beleidswijziging in. Anno 2021 flirten ze, OVLD, met het islamisme, dat zijn moslims die onze wetboeken willen vervangen door de koran. Doen ze dat uit altruïsme of is er meer aan de hand? Ik kies voor de tweede optie. Ook vandaag kiezen de liberalen voor de censuur en repressie van de vrije meningsuiting. Zoals iedereen heeft kunnen vaststellen ligt de zwakke schakel van justitie in het kalifaat Mechelen.

 2. Jan Met Vrees, op het Vlaams schild geheven door de N-VA, doet geen moeite om de inheemse bevolking te beschermen tegen het federaal maçonniek bewind dat een ondubbelzinnige dreigende boodschap verstuurt door middel van dit mediatiek schouwproces. Ook met het inspuiten van de bevolking in opdracht van zotte “wetenschappers” loopt hij gewillig mee.
  Partijpolitiekers, ze palaveren over bureaucratische procedures en over wetteksten die niemand leest terwijl eigen volk de kop ingedrukt wordt; heel hun werken en doen, hun modus operandi, is gebaseerd op het maken van compromissen. Het is heilloos om hoop te vestigen op de omhooggevallen petit-bourgeoisie van de partijpolitiek en het is nodig voor de Vlaamse bevolking om de samenleving te transformeren tot contra-revolutionair bolwerk via metapolitiek. Verzet opbouwen, beginnend op grasspriet-niveau dus, in de dorpen en steden. Een toekomst bouwen, steen na steen, voor de inheemse blanke bloedlijnen.
  Weet, Vlamingen, dat Citoyen De Croo van de blauwe sansculottenpartij het gezicht is van een maçonniek bewind dat u geen enkele bestaansruimte gunt, dat u grondig wil vernietigen en ruïneren. Stemhokskes zullen u niet tot schild dienen hiertegen. En staar u niet blind op “vrije meningsuiting”; het is niet voor een verderfelijk liberalistisch principe zoals dat waarvoor gestreden moet worden, maar voor het raciaal en etnisch voortbestaan van ons volk. Het zijn liberalistische principes die de mensen zodanig ontwricht hebben dat zij eigen clan en stam niet meer weten te verdedigen.

 3. De vier (Voorpost) veroordeelden, slachtoffers van een gerechtelijke dwaling of erger van een shariavonnis, hebben niets strafbaar gedaan dat zou kunnen gerelateerd worden met haat of racisme. Een boodschap brengen tegen de islamisering is perfect legaal. Waarom? Omdat islamisering een politico-religieuze doctrine is van conservatieve moslims die willen dat landen volgens het islamitisch geloof worden geregeerd. Kortom een doodsgevaar inhoudt voor onze democratie. Als vrijzinnige ben ik van oordeel dat religie tot de private sfeer behoort en de islamisten, die de Belgische staat willen omvormen tot een theocratische staat naar Iraans model, een bedreiging vormen voor onze grondwettelijke- en de Mensenrechten. Blijkt luidens het vonnis van de (sharia) rechter dat hij geen problemen ziet in de islamisering van onze samenleving. Toevallig een doctrine die de liberalen van OVLD ook al genegen zijn. Hieruit kunnen we volgende conclusies trekken. De Liberalen (OVLD) ondernemen slinkse politieke en gerechtelijke manœuvres om islamiseringproject van onze politieke instellingen te beschermen en benaderden mogelijk een welwillende rechter om het democratisch verzet uit te schakelen. Het verdient een parlementair onderzoek om uit te vlooien of hier an dan niet spraken van een politiek complot.
  De perceptie ontstaat dat de controversiële rechter uit Mechelen een politiek vonnis velde en de grondwet schond. Zo ja, dan vormt die man/vrouw een gevaar voor de veiligheid van de Staat en de integriteit van de burgers in dit land en heeft hij de waardigheid van zijn ambt geschonden.
  Overigens komt hier aan het licht dat rechtszaken die betrekking hebben op onze rechten en individuele vrijheden imperatief moeten beoordeeld worden door een onafhankelijke jury. En last but not least: sinds de virtuele staatsgreep door de liberalen (OVLD) is België geen rechtstaat meer. Bij deze maakt Mechelen de trieste geschiedenis als de stad van het ontluikend Islamo-fascisme.
  Mijn advies aan de democratische partijen: vorm een cordon sanitaire rond de OVLD.

 4. Fanclub van "Tijl Uilenspiegel en zijn mede-militant Jürgen Conings" schreef:

  Als er dan toch een kleine positieve kant zit aan dat dolle vonnis, is het wel dat dit onding de grote schare der VB-aanhangers en protest-stemmers NOG zal vergroten evenals het aantal leden der virtuele fanclub van die Jürgen Conings, dat ligt voor de hand. Hoe vaker geldt “wie een hond wil slaan vindt allicht een stok” , hoe meer de tricolore farce democrazy en hun PoCo-Loge Repressieapparaat Inquisiteurs op democratische weerstand zullen BLIJVEN stuiten (electorale en ander democratisch geformuleerd protest)

 5. Het liberale vrijmetselaarsnetwerk in actie.

 6. Zolang de Wetgevende Macht geen sluitende definitie van “Aanzetten tot Haat”(sic) of “Haatspraak”(sic) in wetteksten zal gegoten hebben, zullen PoCo-Loge pionnen binnen de Magistratuur (zowel “Staande” als “Zetelende”) of Linksologen vermomd als “socioloog”, “politicoloog”, “antropoloog” of PoCo-propaganda gazettenpraat schrijvelaars en dito hoernalisten der audio-visuele media, de noties “haatspraak”(sic) en “aanzetten tot haat”(sic) kunnen vullen met een PoCo-farce in functie van de eigen persoonlijke ideologie, uitrekken en kneden naar eigen persoonlijke maatstaf, dus subjectief politiek-correct en geenszins objectief-correct neutraal beschouwend . ELKE vorm van democratische geuite kritiek kan zo met een politiek-correct toverstokje omgegoocheld worden tot vermeend “aanzetten tot haat”(sic) De zich democratische wanende partijen van het Cordon Discriminatoir tegen het VB, zullen zich in 1001 politiek-correct bochten wringen tegen de tijd van ons onbarmhartig electoraal vonnis van 2024, dit ondanks het feit dat “discriminatie op basis van politieke overtuiging” , geïncarneerd in het “Cordon Discriminatoir”, één der 19 “beschermde criteria” is ! De tricolore farce democrazy is kennelijk in blinde paniek wegens de hoge score der Vlaamse nationalistische partijen in de recente peilingen, zowel die der BetonBlok Vlamingen als die der kartonnen vlamingskes. Bovendien, het publieke “geheim”(sic) der soms “politieke benoemingen” binnen de Magistratuur dient niet onderschat.

 7. Het was te verwachten dat het tricolore PoCo-Loge Repressieapparaat een islamofiel vonnis zou gaan vellen vermits kennelijk het Systeem walgt van Vrijheid van Meningsuiting voor Europese Stamboek Mensen. In Beroep gaan zodat het in Antwerpen voor komt weg uit het Kalifaat Meccalen-aan-de-Dijle . De hamvraag blijft of Economisch Productieven tot het BNP belasting moeten blijven afdokken ter financiering van dergelijke Kromspraak die als vermeende “service” aan de Burgers afgescheiden wordt !

 8. Dat krijg je als de linkse politiek verweven is met justitie. Veel rechters doen zelfs niet de moeite meer om te verbergen dat ze vooringenomen zijn. Wees maar zeker dat bij elk politiek proces de juiste rechter zal gekozen zijn. Dat was zo bij het politiek proces tegen DVL (zie onderzoeksrechter Annemie Serlippens en haar linkse bagger-tweets) en is nu niet anders. Regimerechter Suzy Vanhoonacker was trouwens ook de rechter die een man veroordeelde omdat hij wat stoute woordjes zei tegen landverrader Marc Van Ranst. Een linkse activist draagt geen Che Guevara t-shirt meer, maar een toga.

  1. Nadat iemand tijdens een burenruzie een vermeend racistische opmerking zou gemaakt hebben was haar uitleg “Het is door zo’n gedrag dat er jongeren naar Syrië trekken om er te gaan vechten”. Dan weet je wat voor politiek correct vlees je in de woke kuip hebt.

   1. Trokken die “jongeren” (ge weet wel !) daarom naar Syrië ? Tiens, ik dacht dat het veeleer zou gekomen zijn door de talrijke Koran Hate Speech verzen oproepend tot fysiek geweld tegen “ongelovigen” die in ELKE Koran te lezen staan en waarop muzelmanse terroristen zich konden baseren om hun wandaden te Maalbeek en op Zaventem menen en wanen te kunnen “verrechtvaardigen”(sic) !

 9. Lafheid kweek je niet, dit zit er in is sinds de geboorte uit moeders schoot, Aan de persoon zelf aan zijn uiterlijk zie je al welke dubieuze gedachten hij heeft. uit zijn entourage kan je opmaken welke lafheid er in zit. Een normale persoon doet dit niet, niet uitzonderlijk dat Jurgen Conings op deze gedachte is gekomen, wees gerust hij is niet alleen dat hier aandacht heeft aan gegeven.

 10. Zulke laffe veroordeling is aanzetten tot HAAT. Het Mechelse gerecht is de kweekvijver voor opstandige militairen.

Comments are closed.