100 nationalisten betogen tegen onwettige Brusselse arrestaties

In Schoten hebben afgelopen zondag zo’n 100 nationalisten gedemonstreerd voor vrijheid en tegen de huidige coronadictatuur. Aanleiding voor de actie waren de meer dan 500 illegale arrestaties bij een poging tot vreedzaam protest tegen de regering, onlangs in Brussel.

Schoten werd als locatie gekozen omdat het de woonplaats is van de huidige belgische nepminister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, ‘verkozen’ met 0 stemmen.

Tot de actie was opgeroepen door de Nationale beweging. Sprekers waren Hervé Van Laethem van het Waalse NATION, Eddy Hermy van NB en Carrera Neefs, de jonge nationaliste die door het VB uit de partij werd gezet omdat ze een bloemenhulde bracht aan gesneuvelde Oostfrontvrijwilligers. Ongeveer de helft van de aanwezigen behoorde tot het nieuwe netwerk van zelfstandige lokale nationalistische groepen Vrij verzet.

De 100 aanwezigen konden nog eens een manifestatie en dus het uiten van een vrije mening bijwonen, in deze tijden van dictatuur al een bijzondere prestatie. Maar de manier waarop de belgische dictatuur zo’n meningsuiting met hysterische maatregelen tracht belachelijk te maken of te hinderen grenst aan de waanzin.

Carrera Neefs wilde een bloementuil neerleggen aan een oorlogsmonument, maar dat mocht niet; de bloemen mochten wél neergelegd worden door… haar vader. Wie daar een plausibele reden kan voor bedenken mag het zeggen.

De organisatoren wilden uiteraard op een plein in het centrum betogen, maar dat mocht niet; het moest op de parking van een sportcentrum, omgeven met een Heras-hek. Wie daar een plausibele reden kan voor bedenken mag het zeggen.

Bij de aanschaf van drones voor de politie werd ons verzekerd dat die dure tuigen enkel zouden ingezet worden voor de meest lovenswaardige doelstellingen, zoals het zoeken van verdwaalde demente bejaarden. Ze zouden ook onderworpen zijn aan de strengste privacyvoorschriften. Nu kregen de 100 vreedzame nationalisten een … politiedrone boven het hoofd. Was de politie bang dat ze zouden verdwalen?

De aanwezige nationalisten lieten het echter niet aan hun hart komen, en waren blij elkaar nog eens in vrijheid te ontmoeten. Plannen voor verdere acties werden gesmeed.

2 comments

  1. Het legerkamp der heiligen …..le camp des saints…oh zo herkenbaar en helemaal niet veraf meer aber wir haben es nicht gewusst !!!!!!!!

  2. Carrera is de weg wat kwijt heb ik zo het gevoel. De NB en gewezen AMADA apologeet Hermy staan toch zeer ver weg van Vlaams-Nationalisme. Stem zelf VB en hiermee krijg ik de bevestiging dat haar uit de partij zetten de juiste keuze was.

Comments are closed.