PVDA-censuur mislukt: REACT wint van PVDA’er Pieter Lievens

Op 26 september 2019 schreven we hier op REACTNIEUWS over gekke toeren in de Karel De Grote-Hogeschool in Antwerpen. Een docent van de Hogeschool, PVDA’er Pieter Lievens, koppelde het slagen van zijn studenten aan een politieke eis: ze moesten Bart De Wever ervan overtuigen de ‘klimaatnoodtoestand’ in de stad uit te roepen. Ook de leugenpers berichtte over de zaak, maar loog door de naam van de PVDA’er te verzwijgen. Zoals u dat van ons gewend bent doen wij, in tegenstelling tot linkse leugenbladen zoals ‘Gazet van Antwerpen’, niet aan censuur of zelfcensuur: wij schreven dus de naam van PVDA’er Pieter Lievens voluit, zoals dat ook gebeurt door de leugenpers met VB’ers die iets echt of vermeend ‘verkeerd’ doen. Ook al omdat het debat over teveel linkse invloed in universiteiten en hogescholen net op dat ogenblik volop aan de gang was, en leugenkrant De Standaard beweerde dat dat allemaal ‘rechtse fantasie’ was: het voorbeeld-Lievens was en is dus absoluut relevant.

Linkse mensen zijn het echter niet gewend, dat ze door de pers op dezelfde manier worden behandeld als rechtse mensen. En dus eiste PVDA’er Pieter Lievens censuur. Die partij, die weigert Stalin een massamoordenaar te noemen, heeft duidelijk ook haar andere stalinistische reflexen nog niet afgeleerd… Lievens bedreigde ons met diverse emails, zonder resultaat uiteraard.

Daarop stapte Lievens met een klacht naar de Raad voor Journalistiek in Brussel. Hij eiste een ‘recht op vergetelheid’ op. Nu erkennen wij geen enkel gezag van die ‘Raad voor Journalistiek’ over de inhoud van REACT: op basis van onze vrije meningsuiting schrijven wij wat wij willen, en dat hebben we zo ook aan die Raad gemeld. Maar tegelijk wezen we op de publieke rol van Lievens als PVDA-kandidaat, zijn publieke rol als woordvoerder van linkse actiecomités, en het zwaarder wegen daarvan dan zijn vermeende ‘recht op vergetelheid’.

Met succes, want de Raad voor Journalistiek gaf ons nu volledig gelijk. De PVDA-censuurpoging werd afgewezen. Hoera!

Dus speciaal voor onze rode PVDA-vrienden: een vrolijk overwinningsdeuntje!

5 comments

  1. Pieter Lievens, PVDA, docent aan de Hoge school en PVDA militant, eist censuur van een persorgaan, in casu “ReactNieuws”. Denkt die pipo nu echt dat vrijheid van mening beschermd erfgoed is van en uitsluitend bestemd voor de linkse kerken?
    De reactie van Pieter lijkt mij dan ook uiterst dom en selectief. Bovendien hypocriet als men bedenkt dat de PVDA op 3 augustus 2016, op haar website, protesteerde tegen de terroristenwet van de regering Michel en De Wever, wegens de beperkingen op de vrije meningsuiting. Die wet werd op 20 juli 2016 gestemd in het Belgisch parlement. Luidens de website van de PVDA stemden de oppositiepartijen PVDA/PTB, PS, Ecolo/groen en Défi tegen onderhavige wet. Waren de Vlaamse oppositiepartijen dan vragende partij voor meer censuur? Zeg dat het niet waar is.
    Ter herinnering: Het doel van censuur is om de status quo te handhaven, om de ontwikkeling van een maatschappij of een afwijkende mening van een individu of een groep mensen, te onderdrukken. Censuur wordt onder meer aangetroffen in georganiseerde religies, clubs, sociale groepen en regeringen.

Comments are closed.