In heel Friesland blijft Zwarte Piet ook dit jaar welkom

Uit navraag van het Friesch Dagblad bij de lokale organisatoren van de Sinterklaasintochten is naar voren gekomen dat dit jaar overal in Friesland het normale Sinterklaasfeest wordt gevierd en dat betekent mét Sinterklaas en Zwarte Piet. Dit ondanks dat de landelijke overheid via de publieke omroep heeft besloten om de traditionele Zwarte Pieten in de ban te doen. In Friesland wordt er geen enkele druk vanuit de gemeenschap gevoeld om deze keuze te heroverwegen en dus zien de lokale comités ook geen reden om aanpassingen te doen en blijft Zwarte Piet gewoon zijn traditionele rol uitoefenen.

Toch zijn er op verzoek wel hier en daar het politiek-correctie uitvindsel, de roetveegpieten, geboekt om op te treden, maar dit is slechts in enkele gevallen zo. De grootste intochten van de provincie, die in Leeuwarden, Drachten, Sneek en Heerenveen, zijn enkel voorzien van Zwarte Pieten. Uit alle informatie blijkt dat zowel onder bewoners als ondernemers er zelfs geen discussie speelt over het afschaffen van Zwarte Piet. Hij blijft gewoon.

Friesland en het Sinterklaasfeest waren recent nog in het nieuws vanwege de rechtszaak tegen de zogenaamde blokkeerfriezen, die in 2017 een drietal bussen met Amsterdamse activisten op de snelweg blokkeerden, die op weg waren de feestelijkheden in Dokkum te verstoren.

One comment

  1. Goed zo……ook hier in HOLAMBRA, een stadje vlak bij Campinas zijn de Zwarte Pieten gewoon als altijd roetzwart.En dat terwijl hier in Brasil minstens 10% van de bevolking negroid is……maar dat zijn geen verwende surinamers maar echte afstammelingen van slaven.Uiteraard is in dit stadje welk gesticht is door nederlandse emigranten het sinterklaasfeest alleen bekend,

Comments are closed.