In hoger beroep volgt veroordeling met lagere straffen voor Friese verdedigers Sinterklaasfeest

Het gerechtshof in Leeuwarden heeft vandaag in hoger beroep werkstraffen van negentig uur opgelegd aan vijftien personen die in 2017 de snelweg blokkeerden om anti-Zwarte Piet extremisten tegen te houden. De woordvoerder van de blokkeerfriezen Jenny Douwes werd schuldig bevonden aan opruiing en het medeplegen van de blokkade. In tegenstelling tot de rechtbank acht het gerechtshof alle ten laste gelegde feiten bewezen, maar legt het hof wel lagere straffen op. Dat komt doordat het hof de blokkade als een incident beschouwt en er geen ernstige ongevallen zijn gebeurd.

In november van 2017 vertrokken drie bussen vanuit Rotterdam en Amsterdam gevuld met extremistische activisten naar Dokkum om daar te gaan demonstreren tegen Zwarte Piet. Dit zagen veel Friezen als een gevaar voor de veiligheid van hun kinderen, met name vanwege de talloze bedreigingen en intimidaties die vanuit deze groep te horen waren. De drie bussen werden op de snelweg geblokkeerd en moesten daarop huiswaarts keren.

Wat het hof de blokkeerfriezen kwalijk neemt is dat ze anderen de mogelijkheid hebben ontnomen hun mening te uiten, of in de woorden van het hof zelf;

“Het op een dergelijke manier ondermijnen van een beslissing van het bestuur en het anderen de mogelijkheid ontnemen om te demonstreren, is zeer ernstig en ontoelaatbaar”.

Het Openbaar Ministerie (OM) is in hoger beroep gegaan, omdat de rechtbank verdachten had vrijgesproken van het gebruiken van of dreigen met geweld. Volgens het OM had Douwes daarnaast een actieve rol bij de blokkade en moest zij ook hier schuldig aan worden bevonden. Het OM is met deze uitspraak tevreden.