D’66 wil verbieden politieke partijen makkelijker maken

In Nederland heeft deze week de politieke partij D’66, bij monde van fractievoorzitter Jan Paternotte, opgeroepen om het verbieden van politieke partijen makkelijker te maken. Het wetsartikel Artikel 2. 20 lid 1. Van Burgerlijk Wetboek , waarmee nu onder meer criminele motorbendes worden verboden, moet ook gaan gelden voor politieke partijen. Het was ook D’66 die via haar minister het referendum in Nederland heeft afgeschaft en is in een algemene zin een voorstander van het inperken van de vrijheid van meningsuiting.

De terugkerende oproep vanuit liberale partijen om de Nederlandse democratie en samenleving verder af te breken wordt gedaan vanwege een aantal kritische Kamerleden van het Forum voor Democratie (FvD), die met regelmaat doorheen het land te horen zijn met inzichten en stellen van gerichte Kamervragen. In dit geval was een gemanipuleerd fragment, met een aantal uit het verband gerukte uitspraken, van Kamerlid Gideon van Meijeren de aanleiding tot de gespeelde ophef.

Artikel 2. 20 lid 1. Burgerlijk Wetboek. Een rechtspersoon waarvan de werkzaamheid in strijd is met de openbare orde, wordt door de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie verboden verklaard en ontbonden.

Bron: Openbaar Ministerie

Volgens D’66 is de democratische rechtstaat het meest kostbare bezit en moeten we daar zuinig op zijn. Deze dient beschermt te worden en wordt op het moment bedreigd, niet door de beleidskeuzes vanuit de partij zelf, maar door politieke partijen in de oppositie als het FvD. Daarom wil men het voor het Openbaar Ministerie makkelijker maken om politieke partijen aan te pakken en zo nodig te verbieden.

8 comments

  1. Vreemd, D66 Laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
    Dit is wat ze politiek beweren. Kennelijk dus niet.

  2. Dus tegen “Vrijheid van Meningsuiting” en pro-kartelvorming der woke PoCo-partijen

Comments are closed.