Frontnacht: links eist verbod, IJzerwake zet door

Je kon hier op Reactnieuws op 5 mei 2022 voor het eerst lezen dat de IJzerwake dit jaar een tweedaags gebeuren wordt: op zaterdag komt er een avondvullend muziekprogramma met nationalistische muziek uit binnen- en buitenland, dat ‘Frontnacht’ heet.

De reactie van links en de leugenpers was voorspelbaar: de extreemlinkse nepjournalist Stijn Cools van De Standaard schreef een artikel om te fantaseren dat het om een ‘neonazistisch festival’ ging. Als illustratie drukte hij zowaar de foto af van een zanger die helemaal niet op Frontnacht zal staan: dat is allicht ‘kwaliteitsjournalistiek’. IJzerwake prikte terug met een duidelijke afbeelding:

In een eerder artikel had deze Stijn Cools openlijk geschreven dat hij samenwerkt met het extreemlinkse AFF.

Het leugenachtige artikel van De Standaard leidde uiteraard tot het voorspelbare gevolg: alle extreemlinkse websites eisen een verbod van Frontnacht, en ook in de gemeenteraad van Ieper vonden ze een woordvoerder bij de linkse partij Groen. Hun gemeenteraadslid Sabels eiste dat het stadsbestuur de aanvraag van IJzerwake voor Frontnacht zou weigeren. Groen wil dus dat de overheid concertorganisatoren, muzikanten en artiesten gaat censureren en zingen en optreden gaat verhinderen, als ze een mening uiten die Groen niet bevalt… Griezelig.

IJzerwake is niet onder de indruk, en handhaaft zijn aanvraag bij Iper voor Frontnacht. In de toelichting bij de aanvraag lezen we:

Bij deze dienen wij aanvraag in voor dit nieuwe zaterdagluik van IJzerwake, namelijk ‘Frontnacht’.  De organisatie ervan is eveneens in handen van de VZW IJzerwake, die dus al 20 jaar zaken zonder problemen organiseert in Ieper, en inhoudelijk wordt opnieuw nauwlettend de lijn bewaakt:  groepen en muzikanten die een radikaal nationalisme uitdragen zijn welkom, groepen en muzikanten die (neo)nazisme aanhangen niet.

Wij herinneren beleefd aan de inhoud van artikel 7 van de Grondwet, waaruit blijkt dat de vrijheid van meningsuiting niet aan een voorafgaande vergunning kan onderworpen worden, en dat het dus elke overheid verboden is aan censuur te doen:  artiesten of muzikanten mogen dus niet vooraf op hun inhoud gecontroleerd worden.

Wij herinneren ook beleefd aan de vaste rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, daarin gevolgd door het Grondwettelijk Hof, die bepaalt dat de vrijheid van meningsuiting ook geldt voor meningen die ‘kwetsend, verontrustend of schokkend’ zijn.  Het feit dat groepen of artiesten met een rechtse achtergrond door eerder linksgerichte mensen als aanstootgevend worden ervaren is te verwachten, maar vormt geen legitieme reden voor een eventueel verhinderen ervan.

En daar hebben wij niks aan toe te voegen; leve de vrijheid, op naar Frontnacht!

Tickets bestel je HIER.

4 comments

  1. Goed initiatief dat ongewtijfeld tal van Rechtse jeugd zal lokken, tot spijt van elke PoCo pipo/pipa of ven het Repressie apparaat, die het benijdt.

  2. De IJzerwake is één van de hoogtepunten van het jaar voor mij. Wij gaan sowieso met de hele familie!

Comments are closed.