Kamerlid Barbara Pas (Vlaams Belang) stelde vragen over het WEF aan de Croo

Op de laatste dag van vorig jaar herhaalden we in de laatste aflevering van België en de Great Reset nog eens dat het Forum voor Democratie had achterhaald dat vooraanstaande Nederlandse politici nauwe contacten onderhouden met het Wereld Economisch Forum (WEF) van Klaus Schwab en dat er ook overeenkomsten gesloten werden die ‘juridisch bindend’ zijn. Waarna wij ons afvroegen of hier misschien een ideetje  voor het Vlaams Belang inzat? Wisten wij toen veel dat Barbara Pas, lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (het Federale Parlement), enkele dagen voordien reeds, namelijk op 23 december, enkele vragen had ingediend over het WEF bij Alexander De Croo.

Voor wie niet weet wat het WEF is en waar het voor staat: het WEF is in 1971 opgericht door de Duitse ingenieur en econoom Klaus Schwab. Onder haar leden telt het WEF CEO’s van de grootste bedrijven ter wereld, politici, intellectuelen en ook journalisten, die jaarlijks verzamelen in het luxeskioord Davos (Zwitserland), waar zij vergaderen over sociale en economische problemen. Veel aandacht gaat ook uit naar hoogtechnologische innovatie.

Stichter-voorzitter Klaus Schwab, tot in 2020 niet of nauwelijks bekend, trad in de eerste maanden van de zogenaamde ‘coronacrisis’ plotsklaps in het voetlicht met zijn boek, ‘Covid-19: The Great Reset’, dat hij schreef samen met de Franse investeringsbankier Thierry Malleret. In dat boek legt hij uit dat de coronacrisis een unieke gelegenheid is om de wereld te veranderen. We zouden duurzamer moeten gaan leven en er zou meer nadruk moeten liggen op het sociale. Schwab en Malleret stellen voor om te minder reizen, minder vlees te eten, van huis uit te werken en meer van dat fraais. Verder gaan zij in op de robotisering van de arbeid en op het gebruik van artificiële intelligentie (AI). Ook op de webstek van het WEF komen deze thema’s ruim aan bod. We leren er dat we kunstmatig vlees, samengesteld uit insecten, moeten gaan eten en dat we in plaats van een echte hond van vlees en bloed beter een robothond zouden nemen.

De sinistere Klaus Schwab naast de Belgische kleptocratie, excuseer, monarchie van Seks-en-Coburg.

Wat vooral opvalt is de belangstelling voor Klaus Schwab voor artificiële intelligentie. Hij droomt ervan om iemand anders gedachten te kunnen lezen zonder te spreken. Ook is hij voorstander van microchip-implantaten en het gebruik van camera’s om ieders veiligheid te garanderen. Een totalitaire Big Brother-staat is dan niet ver meer weg natuurlijk.

In dat opzicht is het belangrijk om te weten of de Belgische overheid – net zoals in Nederland – nauwe contacten onderhoudt met het WEF en of er eventuele bindende overeenkomsten zijn. Dit is de volledige tekst van Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas:

‘Reeds enkele jaren neemt de premier deel aan de bijeenkomsten van het World Economic Forum (WEF), een besloten clubje zonder enige democratische legitimiteit, met leden uit zowel de politieke wereld als vanuit het grootkapitaal, die smalend wel eens de Davos Men worden genoemd omwille van hun wereldvreemdheid.

1. In welke hoedanigheid zal u aan de eerstvolgende bijeenkomst van het WEF deelnemen, indien de winterbijeenkomst effectief zal plaatsvinden?

2. Wat is de verhouding tussen de federale overheid en het WEF, of welke samenwerkingen bestaan er? Welke overeenkomsten (mondeling en schriftelijk) bestaan er tussen de vertegenwoordigers van dit land en het WEF, en in welke mate zijn deze bindend? Zijn deze overeenkomsten openbaar raadpleegbaar?

3. Waarom wordt het Parlement niet betrokken bij de overeenkomsten die worden afgesloten met of in het kader van het WEF?

4. Wat is het standpunt van de federale overheid over het plan van de voedseltransitie van het WEF, zoals staat uitgelegd op de website van het WEF? Welke gevolgen zou de uitvoering van dit plan hebben voor het land?’

Tot op heden kreeg Barbara Pas nog geen antwoord van De Croo. Geen enkele volksvertegenwoordiger en geen enkele partij doen het haar na, ook de PVDA niet. Het WEF krijgt gulle sponsoring van de grootste multinationals. Op haar ledenlijst prijken namen van giganten uit de financiële wereld, zoals Goldman Sachs en BlackRock. Maar de communisten van de PVDA, anders niet verlegen om het grootkapitaal aan te vallen, zijn in dit geval in geen velden of wegen te bekennen en zwijgen als vermoord. Het is het Vlaams Belang dat de eer redt.

We houden u op de hoogte.

3 comments

Comments are closed.