FvD-instituut: kosten massa-immigratie 400 miljard euro (1995–2019)

Het Renaissance Instituut, het wetenschappelijk bureau van Forum voor Democratie, heeft een aantal wetenschappers aan het werk gezet om onderzoek te doen naar de massale immigratie in Nederland over de periode 1995 tot en met 2019. Men heeft onderzocht wat de kosten waren, in financiële zin, van deze beleidskeuzes van opeenvolgende regeringen voor de Nederlandse maatschappij. Het bedrag komt op zo’n 400 miljard euro uit, dat uit de zakken van de Nederlandse werkenden is geroofd om de instroom en aanwezigheid van buitenlanders te bekostigen.

In het rapport komen talloze interessante gegevens naar voren, zoals het gebruik van niet-westerse immigranten van de sociale voorzieningen, waarbij met name ook de laatste binnengekomen groepen, Afghanen en Syriërs, negatief in het oog springen. Uit bijvoorbeeld het jaar 2016 blijkt heel duidelijk dat de kosten die immigranten met zich meebrengen door de autochtone bevolking worden gedragen.

De partij Forum voor Democratie heeft zelf ook opvattingen over een mogelijk Nederlands beleid ten overstaan van de massale immigratie;

Kansarme immigratie moet daarom een halt toegeroepen worden. Niet alléén vanwege de kosten, maar ook vanwege het verlies aan maatschappelijke samenhang bij een te hoge instroom van mensen met een – qua normen, waarden en gewoonten – totaal andere achtergrond.

Het volledige rapport met de titel ‘grenzeloze verzorgingsstaat – de gevolgen van immigratie voor de overheidsfinanciën’ beslaat 230 bladzijden en is voorzien van figuren, tabellen en voetnoten om het verhaal te ondersteunen.

2 comments

  1. Maak jullie werk af en vermijdt polarisatie. Bestudeerd de oorzaken, de verantwoordelijken en presenteer hen de rekening en eis politieke verantwoordelijkheid nadat je de bevolking goed geinformeerd hebt. Dan is het aan het volk om de kosten en problemen op te eisen van wie verantwoordelijkheid draagt. Het kapitalistisch buitenlands beleid, gestuurd door kapitaalkrachtige belangengroepen staan in hoofdzaak aan de bron van het probleem. Daar moeten ook de oplossingen opgeëist worden. We gaan het niet gratis gedaan krijgen. De wereld wordt alleen beter en duurzamer, ook voor onszelf, als we de problemen samen aanpakken.

  2. Dat is natuurlijk een uiterst grof schandaal wat nimmer is aangekaart door geen enkele partij, behalve nu dan FVD

Comments are closed.