Verbod tegen actie ‘viruswaanzin’: stoppen van N-VA’er Lieven De Handschutter slaan door

Hebt u al gehoord van de vereniging ‘Viruswaanzin’? Tot voor kort wellicht niet. De vereniging, die een VZW-vorm heeft aangenomen, vindt dat de huidige coronamaatregelen te ver zijn doorgeslagen. Vooral de dictatoriale maatregelen als avondklok, blijvende sluiting van horeca en het afschaffen van alle burgerrechten waaronder vrijheid van vergadering in open lucht en vrijheid om je mening te uiten zijn een doorn in het oog.

Twee weken geleden deed de vereniging een aanvraag om vreedzaam te demonstreren op de enorme Markt van Sint-Niklaas; de N-VA-burgemeester, Lieven De Handschutter, gaf toelating. De eerste keer waren er 30 mensen, bij de tweede actie de week nadien waren er 100 personen, met delegaties uit buurlanden. Alles verliep vreedzaam en conform de coronaregels.

Actievoeders van Viruswaanzin op de markt: met mondmaskers, vreedzaam, op ruime afstand van elkaar. En toch moet dat onwettig verboden worden, aldus N-VA-burgemeester Lieven De Handschutter

Maar het groeiende succes van de actie deed blijkbaar de stoppen bij N-VA-burgemeester Lieven De Handschutter doorslaan: hij besliste plots om alle verdere vreedzame protestacties te verbieden, want ‘er willen ook extremisten komen.’ Hij bedoelt daarmee rechtse nationalisten.

Tja, en dan? Dezer dagen is al wie het niet eens is met het liberale regime een ‘extremist’. Tot nader order betalen die ook belasting, en hebben die ook recht op vrije meningsuiting. De N-VA’er maakt dezelfde denkfout als de Brusselse potentaten, die zogezegd voor iedereen vrije meningsuiting willen, ‘behalve voor de Vlaamsnationale extremisten’. Dat kan natuurlijk niet.

In een krant daagt N’VA-er De Handschutter de vereniging Viruswaanzin verder uit. ‘De stoppen zijn daar doorgeslagen’, zo klinkt het, omdat de vereniging nu oproept om zaterdag tussen 14 en 16 uur in het centrum van Sint-Niklaas vreedzaam te komen wandelen, iets waarvoor wettelijk gezien geen toelating nodig is.

In werkelijkheid zijn het natuurlijk de stoppen van De Handschutter die doorgeslagen zijn: waarom schendt hij de vrije meningsuiting door een vereniging te verbieden perfect vreedzaam te demonstreren op een plein waarvan anders zo fier gemeld wordt dat het ‘het grootste van het land’ is?

We zullen zien wat er zaterdag gaat gebeuren. De actievoerders kondigen alleszins aan dat ze op de afspraak zullen zijn. ‘Wij gaan zaterdag absoluut wandelen in het centrum van Sint-Niklaas, en wij gaan vreedzaam onze mening over de coronamaatregelen uiten’, zo klinkt het. ‘ Het optreden van de politie zal door juristen gefilmd en opgetekend worden, en bij elke onwettige identiteitscontrole, intimidatie of onwettige arrestatie zal volgende week klacht ingediend worden bij het Comité P’. We zijn benieuwd!

10 comments

 1. ach wat zijn jullie bezig met je rechten.
  iedereen die niet voor is is tegen.
  Tunnelvisie, egoïsme, cirkelredeneringen, kankeren omdat het kan?

 2. Beseft de burgemeester(of is het N-VA) dat door deze wandeling/betoging te verbieden, hij openlijk de kant kiest voor de dictatuur van de “Great Reset”. Zo ja, dan verklaart dit de makke houding van de Vlaamse regering(N-VA) het laatste jaar.
  De term “extremisten” blijkt te slaan op iedereen die niet akkoord is met de invoering van deze dictatuur.
  Relschoppers dienen te worden aangepakt. Zoveel is duidelijk. Meestal zijn ze van verre te herkennen aan hun kledij. Dus zo moeilijk kan het niet zijn om ze eruit te filteren.
  Wat er ook van zij, ofwel desavoueert de N-VA zich van deze burgemeester, zoniet beschouw ik N-VA als een partij die tegen de vrije meningsuiting kiest en voor de dictatuur.

 3. 1.- In de krant De Morgen, dd 06.08.2008 verklaarde JMDD, ik citeer een uittreksel:” Het Comité P is een Mexicaans leger zonder soldaten, alleen met generaals die zich helemaal niet geroepen voelen om het veldwerk te doen. En voor wie ‘het imago van het korps’ het enige evangelie is. Op die manier is het Comité een staat in de staat geworden die zich als de onverbiddelijke Stasi opstelt voor lui die niet in het kraam passen, maar anderen vertroetelt als het goed uitkomt en bevorderingen uitdeelt als zwijggeld. Einde citaat.

  2.- Het comité P en zijn Dienst (fake) enquêtes (politiecommissarissen) zijn rookgordijnen om de benadeelde partijen een rad voor de ogen te draaien. Bovendien is de procedure bij het comité P niet transparant. De klachtpartij heeft geen inzage van het dossier en krijgt geen kopie van de verklaringen van de tegenpartij, in casus de politie. De politie kan dus desgewenst ongehinderd leugens debiteren om de waarheid te verdoezelen. Klachtpartijen genieten geen recht op tegenspraak. Het comité functioneren als virtuele advocaten van de politiechefs.
  Dit is gewoon onaanvaardbaar […] Hallo volksvertegenwoordigers- advocaten en juristen ??? Blijkbaar heeft de balie noch het parlement problemen met onderhavig pervers procedure.

  3.-Bovendien geniet de politie het privilegie om de, Wet op het politieambt, ongestraft te mogen overtreden, gezien de wetgever, het tot nader order niet nodig vindt politiedisfuncties te sanctioneren. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar voor ieder integere burger. Sanctioneren van politie die moedwillig de wet overtreedt is imperatief om de corruptie en hooliganisme binnen het korps aan banden te leggen.

  4.- Idealiter zou men de magistraten en hun collega’s gedetacheerde politiechefs, vanwege hun connecties met de PZ, moeten vervangen door civiele juristen die onafhankelijk staan van justitie en politie. Bij gebreke pleit ik voor de opstart van een ombudsdienst, voor het publiek per politiezone, volledig onafhankelijk van de politie en Politiecollege.

  Transparantie > Quota over politiedisfuncties dienen in databanken per politiezone gearchiveerd en gepubliceerd in de jaargangen van het Comité P. Alleszins ter kennis gebracht te worden van het brede publiek.

  5.- Mag men politie-interventies filmen?
  Info Magdapolitie.be (Antwerpen).

  Filmpjes van politiemensen delen op sociale media mag niet! Dit geldt voor alle socialemediakanalen, ook chatapps. Je hebt hiervoor de schriftelijke toestemming nodig van iedereen die in het filmpje te horen of te zien is, ook van de politiemensen.
  Je mag een controle of tussenkomst van de politie wel filmen, zonder de politie te hinderen. Slachtoffers of verdachten filmen mag niet! De politie heeft de opdracht dit te voorkomen en heeft het recht je te vragen om niet te filmen om zo de privacy van betrokkenen te beschermen. Indien je een controle hindert, kan je hiervoor een GAS-boete krijgen.

  NVDR: Over punten 1 tot 4 valt te discussiëren, maar punt 5 is manifest verkeerd. Er wordt over die kwestie vanuit politie en politievakbonden veel onzin verspreid. U mag steeds op de openbare weg filmen wat u wilt; mensen die over straat wandelen, een huisvuilophaling, een bouwwerf… en agenten die een interventie uitvoeren. Dat mag, zolang het geheel, het algemene beeld het onderwerp van uw filmpje is. De politie heeft NIET het recht te zeggen dat je daarmee moet stoppen. De absolute uitzondering op deze regeling is die waar je 1 welbepaalde agent viseert, en duidelijk herkenbaar filmt, om dat dan met naam en toenaam via sociale media te verspreiden. Dat mag volgens sommige rechters niet. Maar dat is dus de absolute uitzondering; als algemene regel mag je een politie-optreden WEL filmen, mag je de opnames WEL verspreiden, en mag de politie dat NIET hinderen.

 4. Ik kom ook want een wandeling zo in open lucht ontspant immers

 5. Het is hartverwarmend dat Rechtsactueel zorgt dat dit niet in de doofpot belandt!

  Over het plots verschijnen van deze Corona-tirannie zijn de meningen verdeeld; maar zowel in VL als NL neemt de repressie zienderogen toe tegen afwijkende meningen (zie betoging Amsterdam 17.1). Het worden ook persoonlijke aanvallen!

  de komende periode zal blijken of de N-VA zich (o.a. op dit punt) schaart achter de links-liberale tirannen-regering. Het geheel wordt wereldwijd aangevuurd door de Vrijmetselarij. Indien er nog maar een greintje volksverbondenheid overblijft moeten de Vlaams-nationale groepen/partijen ronduit opkomen voor vrijheid.

  Het kan niet dat de steeds groeiende groep burgers tegen de Corona-terreur zonder respect worden behandeld!
  Samen tegen muilkorven-plicht en het vernietigen van horeca en christendom!

  Jos Wouters

  1. “Walking for freedom”… Is Sint Niklaas een plaats in Groot Brittanje??

   1. Volmondig met u eens. Wie respect wil, begint met respect voor zijn eigen taal

 6. Ja, is het niet duidelijk?
  Hij en zijn clubje willen natuurlijk zo vlug mogelijk Vivaldi spelen.
  De postjes worden gemist.

Comments are closed.