Arizona: voorsprong Biden smelt weg tot 12000 stemmen

Terwijl de leugenpers blijft schreeuwen dat President Donald Trump een ‘slechte verliezer’ is, is er in werkelijkheid nog geen ‘President-Elect’ aangeduid, en blijft de telling van de stemmen van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen in verschillende staten bijzonder spannend.

Het resultaat in de staat Arizona, bekend van zijn spectaculaire natuur, springt daarbij in het oog. Sommige media wezen Arizona al erg vroeg in de race toe aan de Democraat Biden; dat kwam hen op veel kritiek te staan, want Arizona is traditioneel eerder Republikeinsgezind, en vele stemmen waren nog niet toegekomen.

Die kritiek lijkt nu terecht te zijn. Er moeten nog steeds tienduizenden stemmen geteld worden, en de voorsprong van Biden slinkt zienderogen: zijn voorsprong bedraagt nu nog amper 12.000 stemmen. Bij de stemmen die momenteel geteld worden, zo zeggen telgetuigen, haalt Trump 55% van de stemmen en Biden maar 45%. Het verschil is, zoals de Amerikanen zeggen, ‘razor thin’ – zo scherp als een scheermes.

De spannende telling van de poststemmen in Arizona vestigt de aandacht op het feit, dat de invloed van het poststemmen in elke staat verschillend lijkt. In een staat als Nevada lijkt het er sterk op, dat het systeem kompleet ontspoord is, waardoor er massaal gestemd is door dode en verhuisde mensen, wat de Democraten overtuigend deed ‘winnen’. In Arizona daarentegen lijkt het poststemmen een veel beperkter effect te hebben.

Met een marge van nu slechts 12000 stemmen lijkt het er alleszins op dat het Trumpkamp ook in Arizona een ‘recount’, een hertelling, zal proberen te krijgen, ook al maakt de wet dat daar erg moeilijk. De race blijft dus spannend.

6 comments

 1. Emergency Update – Nov. 11th – SCOTUS will nullify the election, Congress will decide.

  Hier wordt mijns inziens een interessante denkpiste ontwikkeld m.b.t. de uiteindelijke afloop van deze onmiskenbaar frauduleuze Amerikaanse verkiezingen. (Zie link onderaan)

  Dat er op grote schaal gefraudeerd werd, kan geen enkel weldenkend mens nog langer ontkennen. Dat de meeste westerse politici dat nog altijd doen, daarvoor zijn het dan ook beroepsleugenaars/bedriegers.

  Alleen nog maar de vaststelling dat er op het ogenblik dat Trump een comfortabele voorsprong had verkregen, er plots, als uit het niets, ENKEL nog stemmen voor Biden bijkwamen, en helemaal niets meer voor Trump – wat een nooit geziene brutaliteit in het bedrog – volstaat eigenlijk al om daar niet omheen te kunnen fietsen.

  Maar goed, dat even terzijde, de persoonlijke denkpiste van ene Mike Adams berust kort samengevat ongeveer op de volgende vaststellingen:

  – er moet hoe dan ook uiterlijk tegen 20 januari 2021 een nieuwe president zijn.

  – de vele aanklachten wegens verkiezingsfraude door de partij van Trump zijn dermate overweldigend, dat de SCOTUS (afkorting van Supreme Court of the United States), het hoogste gerechtshof van de V.S, er niet omheen kan om deze klachten ernstig te nemen en minstens te onderzoeken.

  – hertellingen, onderzoeken, rechtszaken allerhande, beroep daartegen, laat staan nieuwe verkiezingen zijn wegens de beperkte tijd, geen realistische optie. Zoals gezegd, uiterlijk 20 januari 2021 moet er namelijk hoe dan ook een nieuwe president zijn !

  – de SCOTUS zal derhalve deze verkiezingen, althans naar de mening van Mike Adams, meer dan waarschijnlijk alsnog ongeldig verklaren, en deze hete verkiezingsaardappel met heel veel plezier doorverwijzen naar het Congres, om daar, conform de wettelijke voorzieningen, de nieuwe president te laten aanduiden.

  – in deze procedure krijgen alle Staten één stem. Gezien de meeste Staten Republikeins zijn, zou dat dus bijna zeker een tweede ambtstermijn voor Trump betekenen.

  – zou, want dat is dan buiten de waard gerekend, in casu voorzitter Pelosi. Als die erin slaagt om de beslissing van SCOTUS op de lange baan te schuiven tot 20 januari van volgend jaar, dan wordt zij in haar functie van voorzitter op dat moment de facto aangeduid als de nieuwe president.

  – hier komt Trump dan in het spel, voorafgaandelijk dan, want dan is het aan hem om Pelosi op tijd te laten arresteren voor het bewust en kwaadwillig saboteren en niet uitvoeren van de verordening van de Supreme Court, om zodoende alsnog alle Staten hun stem te laten uitbrengen voor het aanduiden van wie de nieuwe president wordt.

  – in dat verband wordt door Mike Adams verwezen naar het feit dat deze strategie momenteel wel degelijk in het hoofd van de huidige president zou spelen, gezien Trump onlangs al een aantal figuren uit zijn omgeving heeft ontslagen wegens hun, in zijn visie, onvoldoende “patriottische” ingesteldheid, mensen dus die hem in dit opzicht wel eens zouden kunnen hinderen o.m. als het op de arrestatie van Pelosi aankomt.

  – resultaat van dit alles volgens hem: complete chaos, met mogelijk bloedvergieten tot gevolg, zeg maar een mini burgeroorlog.
  (Is het in die optiek dat, naar ik al heb gelezen, er momenteel in Amerika de burgers wordt aangeraden om zich van wapens te voorzien?)

  – de andere, volgens hem eerder theoretische, want wegens tijdsgebrek minder voor de hand liggende oplossing, zou voortvloeien uit het feit dat bij tijdig beëindigde hertellingen genoeg Staten terug naar Trump zouden gaan, zodat hij opnieuw verkozen geraakt.

  Wie leeft, zal zien. Alvast een nooit eerder geziene toestand daar bij de zogezegd grootste democratie ter wereld. Niet direct om fier over te zijn, alhoewel er ook bij ons wel ferm gesjoemeld zal worden bij verkiezingen. Dat niemand zich daar ook maar enige illusie over maakt.

  https://www.brighteon.com/64a46d81-3e4a-4945-b914-db215bf14d31

  1. De redactie van ReactNieuws verhoogt de amusementswaarde van de website door beweringen te publiceren van de persoon die zich “Geronimo” noemt. De bewering, bijvoorbeeld, dat ”geen enkel weldenkend mens” “nog langer” kan ontkennen dat er “op grote schaal (?!)” gefraudeerd werd, is er één om serieus mee te lachen.

   Maar de redactie verhoogt daarmee evenzeer de leugenachtigheid van de website. Geen enkel weldenkend mens kan ontkennen dat de bronnen waaruit die “Geronimo” zijn (of haar?) kennis haalt volkomen onbetrouwbaar zijn: American Truth, Next News Network, E.J. Bron, Mike Adams, Brighteon, …

   Jammer! Ik vind dat het een website die systematisch altijd maar zaagt over “de leugenpers”, zou sieren wanneer die ook eens een kritische opmerking maakt over échte leugens, leugens die verspreid worden door websites die zich in het liegen en fantaseren hebben gespecialiseerd.

   NVDR: Nu gaat linkse Jozef hier dus echt het rechtse REACT oproepen om in de reactiemodule, die dus duidelijk NIET de mening van REACT weergeeft maar wel van wie reageert, mensen als ‘Geronimo’ te censureren, omdat de websites waarnaar Geronimo verwijst hem niet bevallen. Jozef, lees toch eens een goed boek over vrije meningsuiting, en stel dan vast dat dat gaat over de BOTSING van ideeën, ideeën dus waarmee jij het eens bent én ideeën waarmee jij het niet eens bent. Nee, je krijgt hier dus geen censuur. Daarvoor kan je in de reactiemodules van de leugenpers terecht.

   1. U, DR, bent gewoon oneerlijk, intellectueel oneerlijk, of niet in staat een Nederlandse zin te begrijpen.

    Waar en wanneer heb ik “het rechtse REACT” opgeroepen om wie dan ook te censureren? (Mocht u het woord niet goed begrijpen: censureren is “het veranderen, weglaten of volledig uitsluiten van een bericht”.) De suggestie om “eens een kritische opmerking te maken over échte leugens” is iets compleet anders dan het “oproepen om iemand te censureren”.

    Een verwijzing naar onbetwistbare feiten werd door ReactNieuws volledig geschrapt met: “(KNIP) Fake news van Jozef”. Een verwijzing naar een artikel in Knack werd niet opgenomen, want: “(KNIP) links naar artikels van de leugenpers plaatsen we hier niet.” Goed. Dat hoeft ook niet, maar groteske en absolute leugens, en de meest bizarre complottheorieën, krijgen niet eens een kritische opmerking.

    Het lijkt me geen slecht idee dat De Redactie eens een goed boek leest waarin het verschil wordt uitgelegd tussen het uiten van een mening, en het verspreiden van kwaadaardige leugens.

    En mocht u het nog niet ontdekt hebben, Trump liegt, en hij doet dat voortdurend, en zijn leugens zijn niet goedaardig.

    NVDR: ‘het verschil wordt uitgelegd tussen het uiten van een mening, en het verspreiden van kwaadaardige leugens’: dat is de grote linkse illusie, die onherroepelijk tot censuur tegen rechtse meningen leidt. De waarheid ontstaat enkel door de BOTSING van VERSCHILLENDE meningen, niet doordat een linkse mens een mening bestempelt als ‘kwaadaardige leugen’. Dat ons land omvolkt wordt, omdat onze politieke elite dat wenst, is een vaststaand feit op basis van cijfers en feiten; u blijft dat feit als linkse mens fanatiek ontkennen. Omgekeerd blijft u met de leugenpers roepen dat Trump ‘liegt’, terwijl pakweg het hele verkiezingsspektakel in de VS door Trump aantoonbaar VOORSPELD werd: hij heeft al maanden voor de verkiezingen gezegd, dat het massaal invoeren van het poststemmen tot chaos bij de telling zou leiden.

 2. Current Actual Election Result Update: President Trump Leading In Electoral College With More Paths to Victory Than Biden.

  Huidige stand:
  Biden: 226
  Trump: 232

  Will Tura wist het jaren geleden al: arme Joe !

  https://youtu.be/fhwAK451NbE

  Based on actual results and accounting for states currently not called, still counting, recounting, under investigation or audit, or states with election issues now in the courts, President Trump is winning the 2020 Presidential Election. Per consideration for all the states still in question, President Trump is currently winning the 2020 election.

  https://americantruthtoday.com/politics/2020/11/11/current-actual-election-result-update-president-trump-leading-in-electoral-college-with-more-paths-to-victory-than-biden/?utm_source=sprklst&utm_campaign=republicanpundit-actual-11_11-am

Comments are closed.