La douce France in trance?

Regent het in Frankrijk, dan raken wij als buurland in de drup. Een volkswijsheid die al bijna zo oud als de straat is. Dat ze niet zo maar uit de lucht is gegrepen, is weer eens bevestigd door de brandende – of moest ik schrijven de moordende? – actualiteit. De schrandere lezers van Reactnieuws hebben wellicht reeds gesnapt waar ik met die nattigheid naartoe wil: de barbaarse onthoofding in het hier tot voor kort onbekende vlek Conflans-Sainte-Honorine van een plichtsbewuste leraar die de hem toevertrouwde jeugd aanschouwelijk wou diets maken welk groot belang eerbied voor de vrije mening heeft in de hedendaagse multiculturele samenleving die wij in de smeltkroes Europa met zijn allen delen.

Al worden de autochtonen die vinden dat wij onderhand al meer dan genoeg ‘gedeeld’ hebben, de grenzen gaan niét dicht, behalve dan in de staten van achter het gewezen IJzeren Gordijn waarvan de leiders ervaringsdeskundigen zijn als het om vrijheid gaat. Dat die leiders geregeld door een hysterische ‘Meneer’ Verhofstadt voor het vuil van de st(r)aat worden uitgekreten, verhoogt allicht hun aanzien bij alle Europeanen met gezond verstand, maar dat even terzijde.  Als reactie op de onthoofding van de voorbeeldige leraar  Samuel Paty, heeft de Franse presidente van het vroegere Front National, nu Rassemblement National (RN), vorige maandag 19 oktober op een persconferentie nadrukkelijk verklaard dat elke vreemdeling wiens naam wegens islamisme vermeld staat op een S-fiche, automatisch het recht verbeurt nog in Frankrijk te mogen verblijven. De S op zo’n fiche staat voor Sureté, de veiligheid van de staat dus.

Staat een binational, een crimineel met dubbele nationalisteit, op zo’n S-fiche, wordt hem onmiddellijk de Franse nationaliteit ontnomen. Staat een Fransman S-geafficheerd, dient hij onmiddellijk in de gevangenis te worden gestopt. Wij zijn in oorlog met het islamisme, verkondigde de RN-leidster klaar en ondubbelzinnig. Laat niet toe dat de barbarij zich in Frankrijk installeert. Kom in actie! Sluit de radicale moskeeën, wijs de haatprekers en de S-geficheerden uit en stop de massamigratie! Deze verschrikkelijke tragedie die een Franse familie heeft getroffen, heeft ook een heel korps dienaars van de staat geraakt, de leerkrachten die direct als doelwit werden gekozen van deze vuile aanslag.

Met hen is de Franse republiek in haar geheel aangevallen in wat haar het dierbaarst is: de school als plaats van sociale vooruitgang, cultuurbevordering en kennisoverdracht. In zijn les over de waarde van de vrije meningsuiting in al haar aspecten, maar met een takt die hem siert, toonde Samuel Paty zich trouw aan de schoolse roeping van de Republiek, die de gewetens wakker houdt en de kinderen begeleidt naar een verheffing van de geest. Dat noemt Marine Le Pen de rol van de leraar: naast wetenschap de kinderen opvoeden tot een kritische geest en een gezond oordeel, om er verlichte en zelfstandige wezens van te maken, vrije burgers en vrije denkers. Bijkomende reden om proberen te begrijpen hoe zo ver is kunnen komen dat deze gewetensvolle leraar in de steek is gelaten door de overheid en overgeleverd werd aan de wraak van fanatieke religieuzen door zijn eigen collega’s en zonder bescherming van de staat. Dat onwaardig gedrag dat die lieden medeplichtig maakt aan de lynchpartij die de leraar heeft ondergaan, mag zich nooit meer herhalen

Er dient hier ook gewezen op administratieve nalatigheden en mogelijk persoonlijke verantwoordelijkheden van staatsagenten of –diensten die de moordenaar en zijn familie toegang tot het Franse grondgebied hebben verleend, wetende dat zij banden hadden met Tsjetsjeense terroristen. Het minste dat ter nagedachtenis van de vermoorde leraar kan worden gedaan, meent Marine Le Pen, is per omgaande een onderzoekscommissie instellen. Zij eist tevens dat de herinnering aan deze dappere leraar levendig wordt gehouden door een reeks onderwijsinstellingen in zijn werkgebied naar hem te noemen en daarmee zijn republikeinse verbintenis te eren. Met die verbintenis bedoelt Le Pen waarden als vrijheid van oordeel of van uitspraak, een uitspraak zelfs die mogelijk choquerend kan zijn, als het bij voorbeeld om karikaturen gaat die uiteraard weinig eerbiedig kunnen zijn, maar die de RN-politica bestempelt als ‘de waarden van onze Republiek’.

Met het drama van Conflans-Sainte-Honorine, betoogt een Le Pen op dreef, heeft Frankrijk zich in een onuitsprekelijke barbarij gestort, maar die barbarij heeft een naam. Zij heet islamisme. Extreem rechts? Ik zou het anders willen noemen: extreem waar…   

3 comments

  1. hoe moeten leraars nu nog degelijk les geven ? met in het achterhoofd dat ze voor alles wat niet strookt met het islamisme kunnen onthoofd worden… vele leerkrachten zullen de gevoelige onderwerpen gewoonweg niet aanhalen. hoe ver is het gekomen? dat zelf het lesgeven , de opvoeding van onze kinderen in het gedrang komt .. wanneer zullen de linkse mensen in onze maatschappij wakker worden . want dat is het eerste wat we moeten doen de linkse mensen in onze omgeving wakker ( proberen ) schudden door in dialoog te gaan en hen aantonen dat ze op een verkeerde pad zitten .

  2. Helaas te laat .Ook in Nederland is het te laat
    Dat danken we aan de huichelaars en wegkijkers waarvan ik hoop dat zij het volgende slachtoffer worden van de islam. Uw eigen schuld!

Comments are closed.