Volgens linkse en Marokkaanse mensen leven wij allemaal in een heel erg racistisch land.  De politie is hier racistisch, en valt daarom steeds arme Marokkaanse jongens lastig die braaf op straat een praatje maken.  Parketmagistraten zijn racistisch, want ze vervolgen vaker die brave Marokkanen.   Vlaamse en Belgische rechters zijn racistisch, want ze veroordelen die brave Marokkanen strenger dan blanken.  En zo komen ze vaker dan Vlamingen in de cel terecht, waar vreemdelingen intussen zowat 75% van de bajesklanten vormen.

Dat alles, zo weten Marokkanen en links, is maar een deel van het ‘structurele racisme’ in België: er is racisme tegen Marokkanen in de scholen, op de universiteiten (waardoor er minder Marokkanen afstuderen dan blanken), op de arbeidsmarkt vol racistische blanke werkgevers, op de woningmarkt vol racistische blanke eigenaars…  En daardoor zijn Marokkanen méér werkloos en slechter behuisd dan Belgen.  ‘Structureel racisme’ als passe-partout, verklaring voor alles, excuus voor alles, uitvlucht voor alles.  Blanken, Belgen, Vlamingen zijn racistisch, Marokkanen zijn slachtoffers.  Einde debat.

Alllochtonenbende in Brussel

Als inwoners van dit land weten we dat dat flauwekul is.  Er bestaat geen structureel racisme in België.  Marokkanen hebben exact dezelfde rechten en vrijheden, kunnen studeren, hebben recht en toegang tot alle jobs en ambten, hebben recht en toegang tot alle woningen, en daarover waakt angstvallig een leger van antiracisme-instellingen, antidiscriminatie-ambtenaren, bijzondere antiracismecellen bij politie, parket en gerecht.  Men zou zelfs kunnen zeggen dat Marokkanen méér rechten hebben dan Vlamingen: Marokkaanse kinderen worden op school omringd door extra zorgjuffen en extra taakleerkrachten, de leugenpers past censuur en zelfcensuur toe (waardoor bij ophefmakende ontvoeringszaken Vlaamse kinderen wel bij naam genoemd worden maar allochtone kinderen niet), sociale woningen worden toegewezen op basis van inkomen en aantal kinderen (waardoor Marokkanen vrijwel steeds voorrang bekomen), eigendom in het buitenland wordt door OCMW’s niet of nauwelijks onderzocht, zwartwerk en sluikhandel met ontduiking van alle regels en taksen wordt in vreemdelingenwijken vaak ongemoeid gelaten, enz. enz.

Waarom zijn Marokkanen dan armer, slechter behuisd, vaker in de cel?  Als inwoner van dit land kennen we het antwoord:  Een achterlijke visie op ‘man zijn’, waarbij men in een dikke bak moet rondrijden en elke vrouw puberaal moet toefluiten en toesissen, ook al is men al een eind in de 50.  Een achterlijke visie op inkomen en status, waarbij het sjacheren en smokkelen en dealen in hoger aanzien staan dan studeren en hard werken.  Een achterlijke visie op meisjes en vrouwen, die niet gesteund worden bij studeren en een eigen leven opbouwen, maar gezien worden ofwel als heilige op te sluiten maagden (dochters en zusters) ofwel als loslopend wild en te bespringen hoeren (alle anderen).  Hang naar blingbling, onvolwassen gedrag op straat, dwaze rapmuziek die drugs, geweld en misdaad verheerlijkt.  Het zijn geen uitvindingen van de blanke ‘racisten’.  Het is de vrije keuze van de Marokkaanse man.

Patserauto

Al die zaken, die hierboven beschreven staan kan je toepassen op de Verenigde Staten van Amerika anno 2020 en haar negerbevolking aldaar.  Er is geen land ter wereld dat zo’n staat van verdienste kan voorleggen als het gaat om de strijd tegen slavernij ten gunste van de zwarten en de strijd tegen racisme.  De Verenigde Staten van Amerika, in deze vorm, met deze vlag, met deze monumenten voor bv. een President Lincoln, ontstonden uit een bloedige burgeroorlog, waarbij tienduizenden blanke soldaten sneuvelden in de strijd voor (onder andere) de afschaffing van de slavernij.  De eerste oorlog die werd uitgevochten door het beroemde en beruchte elitekorps van de US Marines was de Barbarijse oorlog, tegen de Noordafrikaanse handelaars in zwarte slaven (1801-1805).  Het leidde tot de aanval op Tripoli in Libië, aan de andere kant van de wereld, een heldendaad nog steeds bezongen in het lied van de Marines: ‘From the halls of Montezume to the shores of Tripoli’…

Us Marines veroveren een fort van de Noordafrikaanse slavenhandelaars nabij Tripoli, 1805

De hele geschiedenis van de VS sindsdien staat bol van de strijd tegen slavernij, racisme en discriminatie van zwarten, waarbij in crisissituaties de overheid van de VS, daarin gesteund door een meerderheid van de bevolking, telkens weer structureel koos voor gelijkberechtiging.  En dat zelfs tot ver buiten de VS zelf:  met steun en financiering vanuit de VS trokken bevrijde slaven terug naar Afrika, en stichtten er het land Liberia, naar het Latijnse woord voor ‘vrijheid’.  De hoofdstad werd Monrovia genoemd, naar de naam van de toenmalige Amerikaanse president Monroe, die het project enthousiast steunde.  Het bestuur van het land was aanvankelijk in handen van Amerikaanse blanken, maar die trokken zich vrijwillig na verloop van tijd terug en droegen het gezag voorbeeldig over aan de zwarten zelf.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan…

Lincoln Memorial, Washington DC

Wie beweert dat zwarten en linksen vandaag in de VS plunderen, branden, verwonden en moorden omdat ze ‘boos’ zijn vanwege ‘structureel racisme’ in de VS of een ‘structureel probleem van politiegeweld tegen zwarten’, die kletst even grote onzin als de bewering dat de 40 Marokkaanse mannen die zopas in Anderlecht twee blanke politie-agenten in elkaar trapten dat doen vanwege het ‘structurele racisme’ in de samenleving of de ‘racistische’ instelling van onze politie.  Achterlijke cultuur, vrije keuze, luiheid en hebzucht verkiezen boven hard werken en verantwoord gedrag:  de neger van de VS is helaas de Marokkaan van België.

 

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

7 reacties op “(OPINIE) ‘Structureel racisme’ in de VS? Flauwekul, net als bij ons”

 1. Hans De Groot , je bent een grote zeveraar en haatverspreider

  NVDR: Sterke inhoudelijke argumenten hebt u :-) :-)

 2. Volker Eigen, uit EigenVolkse Stamboek

  Waarom wordt een Amerikaanse neger “Afro-America” en niet “negro” betiteld door PoCo Pipo’s & Pipa’s maar een blanke niet “Europe-American” ? Wat is dat vóór politiek-correct gedegenereerde “discriminatie op basis van blanke huidskleur“ ?

 3. Zijn er écht GROTERE racisten dan zwarten ?

 4. Als blanken elke keer moesten vernielen als er weer een Europeaan wordt vermoordt door vreemden, dan is er nooit rust. Ik geloof dat elke bevolkingsgroep zijn gebreken en sterke kanten heeft, maar dat zwarten en marokkanen een veel hogere neiging hebben tot impulsief primitief geweld. Het bewijs kan je zien in de gevangenissen in zowel de VS als hier, waar vreemdelingen procentueel gezien veel hoger vertegenwoordigd zijn. Dit toont ook aan dat ze hier eigenlijk niet graag zijn en dat ze zich hier totaal niet thuis voelen. Er zijn twee mogelijke toekomstscenario’s: een vreedzame uitwijzing van vreemdelingen met eventueel een kleine financiële tegemoetkoming of op termijn een (geweldadig) conflict. Wat was de geschiedenis van multi-ethnisch Joegoslavië of een ander multi-ethnisch land?

  Ik constateer veel anti-blanke rassenhaat in de media, want als blanke kinderen zoals Emily Jones of Ebba Ackerlund op de meest brutale manier worden afgeslacht dan krijgen die helemaal geen media-aandacht. Als wij als bevolking onszelf willen beschermen tegen infantiel geweld, dan worden we steevast gestigmatiseerd als ‘supremacist’ of weer een andere betekenisloos propagandawoordje. “Zwarte criminelen verdienen gerechtigheid” en “De vernielingen en plunderingen van zwarte Amerikanen zijn terecht” was de conclusie van anti-blanke extremiste Greet Dekeyser.

  1. Jozef VAN NIEUWENHUYZE

   Indien de persoon die zich Hunter noemt een “boomer” was, en dus wél “nog kranten zou lezen” (en best ook nog enkele weekbladen, tijdschriften en boeken) “en kijken naar het journaal” (en best ook nog naar een paar andere programma’s in verband met politieke actualiteit), dan zou hij misschien minder onjuistheden en onwaarheden vertellen. (Ik kan me niet nog zachter en beleefder uitdrukken.)

   Is Greet De Keyser een anti-blanke extremiste? Nee, natuurlijk niet!
   Heeft Greet De Keyser gezegd: “De vernielingen en plunderingen van zwarte Amerikanen zijn terecht”? Nee, natuurlijk niet!
   Hebben zwarten en Marokkanen een veel hogere neiging tot impulsief primitief geweld. Nee, in elk geval niet OMDAT ze zwart of Marokkaan zijn. Hebben hooligans van club Brugge een hogere neiging tot geweld omdat ze van Brugge zijn? Hadden SS-ers een hogere neiging tot geweld omdat ze Duitser waren?

   (KNIP, gezaag)

   1. Objectief-correcte observator

    Maar Jefke toch ! Gij kunt net als ik deed ettelijke jaren geleden , tussen pot & pint eens een vertrouwelijk gesprek met cipiers van de Begijnensttaat-gevangenis in vrije tijdskledij , na hun diensturen beleven. Ge zult dan WEL een objectief-correct beeld krijgen van de dwarsdoorsnede der gevangenis populatie zonder politiek-correct ontaarde censuur ! Dan zult ge vernemen WELK bevolkingssegment OVERvertegenwoordigd is ,afgewogen in functie van hun aantal capita ! Zoveel jaren later zal het zeker niet anders geëvolueerd zijn, zeker weten. Ik wens u toe dat ge ook eens overvallen, met een mes bedreigd en bestolen wordt door “ Jongeren” (ge weet wel !) onder het gekrijs van anti-blank racistische slogans op rijm : “Salaud-palot” en “connard-Pied Noir”. Dat zal uw PoCo-paardenbril doen afvallen van het schrikken ‘

 5. PoCo-geïndoctrineerde Pipo’s & Pipa’s zullen de zinsnede “negerbevolking” in dit artikel ten onrechte als vermeend “racistisch” (sic) stigmatiseren. Het dikke Van Dale woordenboek omschrijft de notie “neger” objectief-correct zonder onterechte PoCo-censuur als : “neger : lid van een van de zwarte of donkerbruine rassen (meervoud !) die oorspronkelijk uit Afrika afkomstig zijn”, cfr http://www.vandale.be

Trending

%d