Hong Kong: haalt President Trump de Chinese dictatuur onderuit?

Van onze nieuwe Hong Kong-correspondent Alfonsius

De Amerikaanse President Donald Trump heeft vorige week een uiterst belangrijke persconferentie gehouden over de poging van kommunistisch China om Hong Kong volledig te onderwerpen.  Als het ISS-ruimtestation zich tijdens die persmedeling boven Hong Kong bevond, dan konden ze vast de vreugdekreten “hoooyeeeeee” horen van de inwoners, die nu al jaren betogen voor vrijheid en tegen de Chinese rode dictatuur!

President Trump heeft klaar en duidelijk zijn steun uitgedrukt voor de talrijke demonstranten voor vrijheid in Hong Kong. Voor het lijden van de Hong Konger naar aanleiding van de erosie van de vrijheden die beloofd waren in de ‘joint declaration’ in 1984 van China en Groot-Brittannië. Hierbij werd omschreven dat het Verenigd Koninkrijk Hong Kong volledig zou overdragen aan China, op voorwaarde dat Hong Kong gedurende 50 jaar een apart politiek systeem zou krijgen, gekend als ‘one country two systems’. Hong Kong kreeg een eigen regering met een eigen verkozen ‘chief executive’. Maar het werd reeds duidelijk van de eerste dag dat China zich van dat verdrag niets zou aantrekken. De ‘chief executive’ is inderdaad verkozen, maar door… het parlement in Peking. De zetelverdeling in het parlement is dan weer zo hard misvormd dat de pro-Peking-stroming meer zetels heeft, ondanks het feit dat ze minder stemmen haalt. Redenen genoeg waarom de Hong Kongers meer en meer in het verzet zijn gekomen. In 2003, in 2015, in 2016 en nu als sinds 2019.

Massa-protest van de inwoners van Hong Kong voor vrijheid en tegen de Chinese dictatuur van de Chinese kommunistische partij (CCP).

Net nu wil de Chinese Kommunistische Partij (CCP) een nieuwe ‘veiligheidswet’ introduceren, waarbij ze onder het mom van veiligheid de vrijheid van de Hong Kongers nog verder reduceert. ‘Subversie’ zal hard bestraft worden. Onafhankelijkheidsdenken zal hard bestraft worden. De CCP zal een agentschap installeren in Hong Kong waarbij ze deze veiligheid zal ‘bewaken’. Het is vanzelfsprekend dat dit zal uitmonden in ontvoeringen en berechtingen zoals in het verleden nog is gebeurd. Denk dan aan de medewerkers van de boekenwinkel die werden ontvoerd uit Hong Kong omdat ze kritische boeken over de CCP verkochten…

President Trump heeft nu duidelijk stelling ingenomen: de CCP is afgestapt van het ‘one country, two system’- beleid en kiest voor een ‘one country one system’-beleid. Bijgevolg heeft hij een aantal strafmaatregelen aangekondigd. Zo verliest Hong Kong zijn speciale handelsstatus met de VSA. Dit wil zeggen dat er taksen zullen komen op producten uit Hong Kong. De douane-afspraken vervallen en er komt visumplicht. Zeer belangrijk is dat mensen en instellingen die hebben geholpen met de erosie van de vrijheden in Hong Kong zullen gestraft worden met het weigeren van een visum en het bevriezen van rekeningen.

De bekende rechtse memefiguur ‘Pepe the Frog’ is door de vrijheidsstrijders van Hong Kong omarmd als speels en creatief symbool van verzet tegen de linkse CCP.

President Trump spreekt over het stopzetten van de financiële hub die Hong Kong was. Hoe dat zal gebeuren is niet duidelijk maar vermoedelijk zullen de Amerikaanse bedrijven die nu aanwezig zijn in Hong Kong niet lang meer kunnen blijven. Dit zal enorme kapitaalsvlucht teweeg brengen. President Trump geeft met zijn persmededeling een duidelijk signaal aan de investeerders dat het niet langer veilig is om te investeren in China. Vele Amerikaanse bedrijven zijn van plan China te verlaten of zijn er mee bezig. Bedrijven die actief zijn op de hoogtechnologische markt zullen hun werkzaamheden onmiddellijk moeten stopzetten om de diefstal van intellectuele eigendommen te beëindigen.

De CCP laat zich natuurlijk niet openlijk uit zijn evenwicht brengen. De CCP-propaganda luidt nu:  dit heeft allemaal geen effect.  Maar feit is dat Hong Kong voor de CCP een belangrijke bron is voor investeringen. 2/3 van de buitenlandse investeringen passeert via Hong Kong. Laten we ook niet vergeten dat Hong Kong een bron is voor US-dollars. Een munt die de CCP gebruikt om te kunnen voldoen aan zijn internationale verplichtingen. De yuen of RMB is immers een niet verhandelbare munt, waar beperkingen aan zijn.

De cashflow-problemen die de CCP heeft door de viruscrisis en de daarmee gepaard gaande economische crisis zullen nu nog verergeren. 40 % van de Chinezen leeft onder de armoedegrens (volgens hun eigen cijfers, het zullen er meer zijn). Ze hebben een werkloosheidsgraad van 6% volgens hun eigen cijfers. Experts becijferen eerder 30%.

Het is voor mij heel duidelijk dat de CCP zeer gespannen is en zelfs vreest dat de onlusten in Hong Kong zullen overslaan naar China. De parameters wijzen in de richting van een revolte.

Daarom wil de CCP de onrust in Hong Kong nu zo snel mogelijk de kop indrukken. Maar gezien de verbetenheid van de Hong Kongers zal dit niet zo snel gebeuren. Veel Hong Kongers zijn bereid hun leven te geven voor de vrijheid. Velen hebben hun afscheidsbrieven reeds geschreven.

De vrijheidsstrijders van Hong Kong zijn duidelijk: dit is een strijd op leven en dood tegen de Chinese linkse dictatuur. Het is vrijheid, of de dood.

We zien de CCP uiteenvallen voor onze eigen ogen. Misschien geven de sancties van President Trump hen de genadeslag.  Hoe sneller, hoe beter !

Alfonsius.

2 comments

  1. Zeer goed artikel! Het einde van de CCP zal een zegen voor de wereld zijn.

    1. Dit terwijl in de EU, de commissie de nieuwe CCP installeert!!!!

Comments are closed.