Oudste gebouw van Mol opnieuw aangereden. VB: “We vroegen een half jaar geleden al om extra bescherming tegen ongevallen…”

Vlaanderen staat vol prachtige gebouwen. Gelukkig worden heel wat van deze gebouwen beschermd door de dienst Erfgoed van de Vlaamse overheid. Ondanks die bescherming hebben sommige gemeenten blijkbaar maar weinig respect voor dat statuut, neem nu ‘t Steentje in de kempische gemeente Mol. Het oudste gebouw van deze gemeente nota bene.

Dit prachtige oude herenhuis is het eerste gebouw dat je ziet wanneer men het centrum van Mol binnenrijdt, komende van de Molse ring. Het betreft een T-kruispunt en wanneer een wagenbestuurder in volle vaart niet meer kan remmen, dan loopt het mis. Dat was het geval in mei… en gisteren opnieuw. Nochtans vroeg de lokale Vlaams Belang-fractie om extra bescherming van het gebouw, na het dodelijke ongeval van een half jaar geleden (de oorzaak was waarschijnlijk een beroerte, dus onmacht).

Fractievoorzitter Koen Boeckx na het ongeval in mei: “Omdat dit gebouw een beschermd gebouw (inventaris onroerend erfgoed) is en van enige waarde, vinden wij het verstandig om een soort buffer te voorzien op de plaats waar op 9 mei 2019 een wagen binnenreed.” De schepen antwoordde daarop: “Op dit moment is men er nog niet uit of men daar iets extra gaat doen, omdat het uiteindelijk ook iets heel uitzonderlijk was.” Maar vannacht was het dus opnieuw prijs. Het gebouw moet bovendien nog steeds op stabiliteit onderzocht worden, waar men overigens al sinds het ongeval van mei mee bezig zou zijn…

Plots kunnen betonblokken wél… iets wat het Vlaams Belang in mei al voorstelde, maar koppig geweigerd werd door de schepenen en burgemeester van Mol.

En nu, na het nieuwe ongeval, heeft men bij nacht en ontij snel snel wél extra bescherming geplaatst. Het is het gekende verhaaltje waarbij voorstellen van Vlaams Belang-mandatarissen bewust genegeerd worden, maar wanneer het opnieuw misloopt men als overheid exact dát uitvoert wat het Vlaams Belang heeft voorgesteld. Koen Boeckx zal sowieso tijdens de komende gemeenteraad de burgemeester op zijn verantwoordelijkheden wijzen. Koen: “Het is genoeg geweest. Het Steentje is één van onze oudste erfgoederen en moet beschermd worden!