Parlementslid Vlaams Belang: Jan Laeremans, Vlaams Parlement, Vlaams-Brabant

Op 26 mei 2019 werd Jan Laeremans verkozen tot parlementslid voor het Vlaams Parlement voor de provincie Vlaams-Brabant. Wij legden hem drie vragen voor.

REACT: Wie bent u, wat deed u professioneel voor u verkozen werd, was of bent u actief in een jeugdbeweging, een studentenbeweging of andere verenigingen, en waarom werd u actief in het Vlaams Belang?

Ik stam uit een Vlaams-nationale familie: mijn grootvader was Leo Wouters, parlementslid voor de VU, en mijn vader is Johan Laeremans, tot aan het Egmontpakt 1977 actief in de VU, organisator van de marsen op Brussel en sinds de invoering van de faciliteiten onvermoeibaar actief in de Zes.  Sinds 1985 ben ik leraar Nederlands-Duits, grotendeels in het OLV-instituut in Sint-Genesius-Rode.  Enkele van mijn hobby’s: volksdans, vendelen, accordeon spelen, volleybal…

Ik stapte al mee in betogingen in de lagere en middelbare school (bv de Voerwandelingen), richtte in 1980 NSV-Brussel op samen met Karl Van Camp, nu hoofdredacteur van ’t Pallieterke. Ik zat met Joris van Hauthem op kot en zat in het bestuur van NSV-Leuven onder Jurgen Ceder.
Het waren spannende jaren bij NSV, want iedere keer dat we een pamflet uitdeelden, een meeting of betoging organiseerden werden we fysiek aangevallen door extreem-links (vooral de MLB, de ‘studenten’-knokploeg van de huidige PVDA).
Op mijn twintigste werd ik ook actief in het arrondissementeel bestuur van Vlaams Blok Brussel-Halle-Vilvoorde – Dirk Jacobs zette me daartoe aan – en in 1991 werd ik gekozen tot provincieraadslid in Brabant. Sinds 1995 ben ik onafgebroken fractieleider in de provincieraad van Vlaams-Brabant. Daar droeg ik mijn steentje bij tot strengere reglementen in de provinciale domeinen (bv. hogere toegangsgelden voor niet-Vlaams-Brabanders), invoering van Vlabinvest-principes in de woonreglementen van de provincie, afslanking van de provincie (uitkantelen van 10 instellingen) en lokte ik geregeld debat en bijsturing uit via talloze vragen, moties en interpellaties. Je zou me dus wel een politieke langeafstandsloper kunnen noemen.

REACT: Welke redenen hebt u in uw onmiddellijke omgeving gehoord om zo massaal Vlaams Belang te stemmen?

Ik hoorde niet meteen zo aparte argumenten om voor VB te stemmen, tenzij ontgoocheling in het N-VA-beleid, veel te zware lasten op energie en brandstof, massa-immigratie, het klimaatgedoe, …

REACT: Wat ziet u voor u persoonlijk als de belangrijkste boodschap die u de volgende jaren in het parlement wil naar voren brengen?

In het parlement wil ik graag zetelen in de commissie Brussel en Vlaamse rand (met de verfransing, vervreemding, onbestrafte criminelen en peperdure woonprijzen worden we elke dag geconfronteerd in onze streek) en onderwijs. Ik heb heel wat bedenkingen bij het onderwijsbeleid in Vlaanderen en vraag me af wanneer er eindelijk eens geluisterd wordt naar de leerkrachten zelf en wanneer er eens een minister aan het hoofd komt met praktijkervaring…
Graag “back to basics”: laat leerkrachten opnieuw bezig zijn met hun kerntaak: lesgeven. Zorg dat het niveau weer gaat stijgen, door kennis opnieuw op de eerste plaats te zetten en de BSO-scholen te herwaarderen.

 

4 comments

  1. Een aanwinst voor het Vlaams Parlement. Jan, ga ervoor !

  2. Extreem-rechts? Niks extreem, maar stem van het gezond verstand en van een échte ervaringsdeskundige inzake onderwijs. Wat een weelde dat ReactNieuws een forum biedt aan mensen die in zelfverklaarde kwal…iteitsmedia geen recht van spreken krijgen.

  3. Uit die tak komende van uiterst betrouwbare nationalisten geef ik graag mijn vertrouwen aan
    Jan !!!

Comments are closed.