Op 26 mei 2019 werd Sam Van Rooy verkozen tot parlementslid voor het Vlaamse Parlement voor de provincie Antwerpen. Wij legden hem drie vragen voor.

REACT:  Wie bent u, wat deed u professioneel voor u verkozen werd, was of bent u actief in een jeugdbeweging, een studentenbeweging of andere verenigingen, en waarom werd u actief in het Vlaams Belang?

Ik ben industrieel ingenieur bouwkunde (MSc./Ing.) en was in die hoedanigheid een aantal jaren actief in de wegenbouw. In 2011 werkte ik als beleidsmedewerker in de Nederlandse Tweede Kamer voor de PVV van Geert Wilders. Daar heb ik de politieke stiel geleerd. Tussen mijn 16 en 23 jaar heb ik ook aan topwielrennen gedaan (zie mijn verkiezingsvideo). Ik ben in 2012 actief geworden in het Vlaams Belang omdat ik onze vrije, welvarende cultuur en Europese beschaving wil redden van de ondergang. Belangrijkste bedreigingen zijn de heersende oikofobie of zelfhaat enerzijds en de massa-immigratie anderzijds, die met name de islamisering van onze samenleving tot gevolg hebben. Wie mijn recente boek ‘Voor vrijheid dus tegen islamisering’ leest, zal begrijpen wat ik bedoel.

REACT:  Welke redenen hebt u in uw onmiddellijke omgeving gehoord om zo massaal Vlaams Belang te stemmen?

Het regerende ‘eigen volk laatst’-beleid; de problemen veroorzaakt door de aanhoudende massa-immigratie; de teloorgang van onze eigenheid, van onze cultuur; de islamisering van onze samenleving; de puinhoop die Justitie is en de veel te softe fopstrafjes, waardoor bijvoorbeeld levensgevaarlijke, moorddadige verkrachters snel weer op vrije voeten kunnen komen. En last but not least: het democratisch deficit in België en de EU, waardoor mensen terecht het gevoel hebben dat er nooit iets écht verandert en dat ze via vijf- of zesjaarlijkse verkiezingen ook nauwelijks iets kúnnen veranderen. Naast de parlementaire democratie moet er dan ook dringend een systeem van bindende volksraadplegingen (i.e. directe democratie) worden ingevoerd, zoals dat in Zwitserland bestaat.

Sam van Rooy samen met Anke Van dermeersch en Filip Dewinter op de markt tijdens de afgelopen verkiezingscampagne.

REACT: Wat ziet u voor u persoonlijk als de belangrijkste boodschap die u de volgende jaren in het parlement wil naar voren brengen?

Dat wij (weer) trots moeten zijn op onze eigen cultuur en op onze verworvenheden, en dat we die koste wat het kost moeten verdedigen; dat het een kwestie van gezond verstand en rechtvaardigheid is dat onze eigen mensen op de eerste plaats komen en dat criminelen, moslimfundamentalisten en sociaaleconomische profiteurs keihard aangepakt worden. Ik ben nu Vlaams volksvertegenwoordiger, dat betekent dat ik ben gekozen om de Vlamingen te vertegenwoordigen en op te komen voor hún belangen, en níet die van Somaliërs, Irakezen, Syriërs, Afghanen, Marokkanen, Turken, Palestijnen enzovoort.

Daarnaast wil ik ook de boodschap brengen dat het Vlaams Belang wel degelijk een inclusieve partij is voor mensen die hier al zijn en Vlaming onder de Vlamingen zijn of kunnen én willen worden, maar dat wij in tegenstelling tot de andere partijen de lat daarvoor wél hoog genoeg leggen – recent schreef ik dit artikel in Knack om duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel: ‘De lat van het inclusief nationalisme ligt veel hoger bij het Vlaams Belang dan bij de N-VA’.

Tot slot zal ik zowel binnen als buiten het parlement de hoopvolle en realistische boodschap blijven verkondigen dat het slechts een kwestie van tijd is alvorens het cordon sanitaire wordt doorbroken en een Vlaamse onafhankelijkheidsregering zal worden gevormd; gebeurt dat niet over vijf jaar, dan wel over tien jaar, want de rechts-nationalistische trend is in heel Europa merkbaar en zal niet stoppen.

Website: www.samvanrooy.be

Facebook: https://www.facebook.com/samvanrooy4deVlaamsParlement/

Twitter: https://twitter.com/SamvanRooy1

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “Parlementslid Vlaams Belang: Sam Van Rooy, Vlaams Parlement, Antwerpen”

  1. […] Dewinter Filip o Van dermeersch Anke o Claes Bart o Van Rooy Sam o Verheyden Wim o Sterckx […]

  2. Frederik Van der Linden

    Fier op Dhr Van Rooy !! In het vervolg “SVR’ genoemd, een bewijs dat je al wat gepresteerd hebt! ps: de poco’s krijgen de stuipen als ‘onze mensen’ hun naam wordt afgekort.

  3. Platina Dageraad

    Een dikke proficiat aan deze jonge kracht vanwege deze 70-jarige gepensioneerde. De platina toekomst wenkt.

Trending

%d bloggers liken dit: