De verkiezingen komen eraan, en dus trachten partijen uit te pakken met opvallende kandidaten.  De N-VA plaatste op haar nationale Europese lijst op de tweede plaats de vrouw Assita Kanko, wat haar zeker tot Europees parlementslid maakt.  Vanaf 26 mei vertegenwoordigt deze vrouw dus de stem van de Vlaamsnationale N-VA-kiezer in het Europees Parlement in Straatsburg en Brussel.

In zo’n geval is het wel nuttig te weten wat zo iemand over het Vlaamsnationalisme denkt, want echt bekend in ‘de beweging’ is ze niet.

In 2010 publiceerde Assita Kanko een ‘essay’ onder de titel: ‘Nationalisten zijn slecht voor Vlaanderen’.  Dat laat aan duidelijkheid niks te wensen over.

De tekst bevat wel meer opmerkelijke uitspraken.  Hier een selectie:

Voor de nationalisten ligt de schuld, de bron van alle problemen, bij de andere: de Waal, de Brusselaar, de migrant, etc.  Ze zien slechts één uniforme oplossing voor de problemen die onze samenleving kent, namelijk een nieuw leven zonder de ander’.  Dat betekent dat België mag barsten en dat de grenzen gesloten moeten worden.’  Wie dus N-VA zou stemmen om een Vlaamsnationale stem voor afschaffing van België en voor grenscontroles te laten horen, die mag toch nog eens nadenken.

‘ Daarnaast hebben andere partijen, laf meebuigend met de politieke wind, kartels met nationalisten gevormd.  Dat heeft niets opgeleverd.’  De beslissing van de CD&V om met de N-VA een kartel te vormen, en zo de N-VA boven water te houden, was dus laf en zinloos.

De Vlaamse minister en socialist Pascal Smet verdedigde ooit moedig het standpunt dat hij geen voorstander was van een verdere capaciteitsuitbreiding van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel, omdat de toestroom van vreemdelingenkinderen dan te groot zou worden en het Nederlandstalig karakter van dat onderwijs onderuit zou halen.  Een schande, vindt N-VA-politica Assita Kanko:  ‘Met zijn houding behandelt deze socialist anderstalige kinderen in het Brussels onderwijs als tweederangsburgers omdat ze geen Vlamingen zijn.  Hoe ver ligt dit standpunt verwijderd van dat van nationalistische en extremistische partijen?’

Een uitschuiver?  Nee hoor, de afwijzing van de basisprincipes van het Vlaamsnationalisme door Assita Kanko is heel grondig en fundamenteel.  ‘Nationalisme vertrekt vanuit het standpunt dat er een ‘wij’ is en een of meerdere groepen die de ‘anderen’ zijn.  (…) De Franse filosoof Alain Finkelkraut schreef het volgende:  ‘Met het definiëren van een mens op grond van de groep waartoe hij behoort, begint de stigmatisering, met die daad beginnen alle vormen van racisme’.  Door te generaliseren keren nationalisten zich tegen de mens.’

Kanko heeft dus de kern van de zaak begrepen:  een Vlaamsnationalist erkent het bestaan van de Vlaamse natie, en dat is een groep waartoe individuen, de Vlamingen, behoren, en andere individuen, niet-Vlamingen als Walen of Eskimo’s of Duitsers of Fransen, evident niet.  Er is inderdaad een ‘wij’ en er zijn inderdaad ‘anderen’.  Maar dat wijst Kanko dus fundamenteel af.

Ook de keuze tegen grenscontroles en voor meer migratie is geen uitschuiver, maar wordt door Assita Kanko grondig gefundeerd in een globalistische logica.  ‘ We leven in een geglobaliseerde wereld en Vlaanderen is een piepklein deeltje daarvan.  (…) De klassieke grenzen bestaan alleen nog maar op landkaarten.  (…) Door de ‘global warming’, de socio-economische en politieke problemen in veel landen en de demografische instabiliteit zullen we onvermijdelijk blijven te maken hebben met veel migraties.  Dat hoeft geen probleem te zijn.’

Nee hoor, want de toestroom van immigranten gaat volgens Kanko zowaar onze pensioenen betalen én ons tekort aan Vlaamse kinderen wegwerken.  ‘Migratie is geen bedreiging voor ons maar een opportuniteit om de vergrijzing en de demografische problemen aan te pakken.’

Aan het einde van het essay worden de nationalisten nog eens goed uitgescholden.  ‘De toekomst kan niet worden gebouwd op basis van bekrompenheid en uitsluiting van anderen maar door een visie te hebben en globaal te denken.  De nationalisten hebben niet alleen te weinig ambitie voor Vlaanderen.  En wat ze aan ambitie hebben, willen ze enkel en alleen voor Vlaanderen en de Vlamingen. (…) De uitkomst: Vlaanderen heeft nationalisme niet nodig.  Nationalisme is een teken van angst, lafheid en gebrek aan inspiratie.’

Om haar totale verwerping van waar het Vlaamsnationalisme voor staat duidelijk te maken, besluit Assita Kanko haar essay met een citaat in het Frans.  ‘Zoals Romain Gary schreef: ‘le patriotisme c’est l’amour des siens, le nationalisme c’est la haine des autres’.  Het citaat wordt opzettelijk niet vertaald naar het Nederlands.

Welkom, Assita Kanko, vanaf 26 mei als Europees parlementslid de nieuwste parel aan de kroon van de ‘Vlaamsnationale’ partij N-VA!

De tekst zou oorspronkelijk verschenen zijn op de website Liberales, maar is daar niet meer terug te vinden.  Er is wel nog een afbeelding van de volledige tekst voorhanden.

 

 

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

8 reacties op “NVA-topkandidate Assita Kanko: ‘Nationalisten zijn slecht voor Vlaanderen, meer migratie gaat vergrijzing oplossen’”

 1. […] kunnen zetelen.  Maar daar hebben Geert Bourgeois, Johan Van Overtveldt en de zelfverklaarde anti-nationaliste Assita Kanko geen zin […]

 2. Rimaux August

  Assita je bent super en ik ben fier dat de meeste van mijn vrienden NVA ers zijn er moesten meer vrouwen zijn zoals gij

 3. Lisette Muntslag

  Ook de open VLD is de mening toe gedaan, “Nationalisme is slecht voor Vlaanderen” https://openvldbrussel.be/post.php?l=fr&ID=967

 4. Marcel Liedts

  Vergrijzing los je niet op door kannonenvoer te importèrent integendeel.

 5. Ward de Bever

  Corneel van Oosterweel? Pijnlijk hè. Doet me en beetje denken aan zwart lijmen en het been.

 6. Corneel van Oosterweel? Heb toevallig ook wel Elsschot gelezen. Zwart lijmen en het been dunkt me.

 7. Ach, zulke mooie woorden om het volk te verleiden en één is er al in getrapt. Als de vos de passie preekt, enzovoort ..

 8. Die is tenminste gunstig geëvolueerd in haar denken! Van Waalse partij naar Vlaams-nationalistische. Van irrationeel naar rationeel. Topmadam die ondertussen meer Willem Elsschot gelezen heeft, meer boeken geschreven heeft en meer talen spreekt dan de hele redactie hier samen. :-) Heeft zeker mijn stem!

Trending

%d bloggers liken dit: