Elliot (7 jaar) beschuldigd van ‘racisme’

Een 7-jarige Britse jongen is in het vizier van de gekke Europese antiracismewetten terechtgekomen. Elliot Dearlove uit Hull, Groot-Brittannië, had op de speelplaats aan een andere jongen gevraagd of deze “bruin is omdat hij uit Afrika komt”. Op grond van dit “racistische voorval” werd zijn moeder bij de leraar en de directeur van de school geroepen waar ze een formulier moest ondertekenen om zo toe te geven dat haar zoontje… een racist zou zijn.

“Toen ik op school kwam en aan Elliot vroeg wat er gebeurd was, was hij heel boos”, aldus zijn moeder Hayley White. “Hij zei de hele tijd ´Ik heb alleen maar iets gevraagd, ik bedoelde het helemaal niet zo´ en was zeer gestrest door de situatie.” De moeder moest tijdens het gesprek de schoolregels en vooral de nultolerantie-richtlijn m.b.t. racisme aanhoren. Daarna werd ze geacht een formulier te ondertekenen, dat ervoor zou zorgen dat de “racistische opmerking” van haar zoon voor nader onderzoek zou worden doorgegeven aan de locale onderwijsautoriteit. Dit weigerde ze en ze verklaarde dat ze de vraag op generlei wijze racistisch vond. “Mijn zoon is nieuwsgierig. Hij stelt altijd graag vragen, maar dat maakt hem nog niet tot een racist.”

White heeft voor haar zoontje nu overplaatsing naar een andere school aangevraagd. Ze had gehoord, dat er nog plaats zou zijn op een nabijgelegen school, maar van officiële zijde werd haar medegedeeld, dat dit niet het geval zou zijn. De afgevaardigde van Labour, Karl Turner, stelde vast dat het bestuur van de stad inderdaad verplicht is om racisme serieus te nemen, maar in dit geval zou de opmerking echter niet racistisch zijn geweest: “Het lijkt erop dat de zaak volledig overgewaardeerd werd en het boerenverstand volledig is verdwenen.”

Maatregelen “in overeenstemming met de richtlijnen voor scholen” 

De school denkt daar echter anders over: De maatregelen waren “in overeenstemming met de richtlijnen voor scholen om racistische voorvallen te melden”. Ook het onderwijsbestuur van de stad is voorstander van deze dwang: “Er bestaat een wettelijke verplichting om ieder voorval te melden, dat door het slachtoffer of een andere persoon als racistisch wordt opgevat.”

Afgelopen jaar werd bekend, dat duizenden kinderen na ruzies op de speelplaats werden gebrandmerkt als ‘racistisch’ of ‘homofoob’. Bij meer dan 20.000 kinderen onder 11 jaar werden zogenaamde “hatecrimes” genoteerd, dit is het Britse equivalent van ‘aanzetten tot haat, geweld of discriminatie’ uit de Belgische antiracismewetgeving.

Zo gek als in Groot-Brittannië is het voor zover bekend in Vlaamse scholen nog niet, maar we zijn aardig op weg.  Elke dag opnieuw worden Vlaamse kinderen racistisch benadeeld door het GOK-systeem; indien Vlaamse ouders invullen op een document dat hun kind thuis Nederlands praat, dan wordt de school daarvoor racistisch benadeeld met minder subsidies.  Een school met niet-Vlaamse kinderen krijgt meer geld.  Nog krasser is dat in sommige scholen leerlingen van allochtone afkomst meer tijd krijgen om hun wiskunde-examens in te vullen dan Vlaamse leerlingen; ook zo worden de Vlaamse leerlingen racistisch benadeeld tegenover hun allochtone medeleerlingen.  Het is en blijft een grote waarheid: ‘antiracisme’ is erg vaak een codewoord voor ‘anti-blank racisme’.

(Bron: http://ejbron.wordpress.com/2012/02/22/gb-jongetje-van-7-jaar-bestempeld-als-racist)

Zie ook: http://www.thesun.co.uk/sol/homepage/news/4139974/Boy-7-in-racist-rap-for-Africa-question.html/)

9 comments

 1. Ondanks het feit dat den Dikke Van Dale duidelijk zowel de noties ;”neger” als “Afrikaan” verklaart waarbij het overduidelijk is dat “Afrikaan” GEEN ethnische maar enkel een GEOGRAFISCHE betekenis heeft, durven politiek-correcte geïndoctrineerden nooit het woord “neger” schrijven noch in de mond nemen omdat het in hun politiek-correcte verziekte geest (IMAGINAIR) “racisme”(sic) zou zijn. Zij plegen flagrante DISCRIMINATIE door elke neger “Afrikaan” te noemen net of er zouden geen blanke (Boers in Zuid-Afrika) en bruine (Berbers, Arabieren in Noord-Afrika) AFRIKANEN zijn ! Politiek-correcte schrijvelaars zogen zelfs het neologisme “zwartmens” uit hun LINKER duim wanneer het om een neger gaat. Voor wie het nog niet zou vatten : er zijn geen Afrikanen in Brazilie (wel Zuid-Amerikaanse negers) en ook niet in Jamaica (wel Midden-Amerikaanse negers). Noch Zuid-Amerika noch Midden-America hebben immers GEEN ENKELE Afrikaanse enclave. Awel dan !

 2. Awel, zolang het “slachtoffer”(sic) maar niet blank is want anti-blank racisme is ONbestaand, politiek-correct beschouwd, alleen maar objectief-correct aantoonbaar en dat valt dus buiten het spectrum van onze politiek-correcte WAANwereld waarin wij zo graag onze struisvogelkoppen in het politiek-correcte zand steken, ha ja !

 3. “Ben jij blank omdat jij niet uit Afrika komt?” PAS OP, WE HEBBEN HIER EEN RACIST!
  (Gezond) verstand is er niet meer te vinden en iedereen heeft ooglappen aan.
  Een lange tijd terug in mijn leven in de lagere school heb ik dezelfde vraag gesteld. Toen werd er nog gewoon op geantwoord. Dat was informatie, iets nieuw.

  Het kind heeft niet eens “neger” of dergelijke gezegd.

  “Meneer, waarom bent u zo bruin?”
  Politiek correct: RACIST!
  Gezond verstand: Omdat ik veel in de zon gelegen heb en pigmenten de huid zo donkerder maken, omdat ik zo geboren ben, omdat (…)

  1. Omdat zwart vel aan de evenaar nodig is om zich tegen de zon te beschermen. Omdat kroeshaar gemakkelijker ventileren laat , omdat een platte neus volstaat aan de evenaar in tegenstelling tot het Noorden waar blanken via hun lange neus de lucht eerst voorverwarmen bij inademing. Omdat negers meer transpireren dan blanken omdat hun fel door het straf zonlicht geplaagde huid zo soepel gehouden wordt. OMDAT GOD HET ZO WIL dat er ethnische verschillen zijn omdat elke mensensoort best zou aarden op de plaats waar God hem voorbeschikt heeft om te leven. DAAROM leven er geen robbenjagende Eskimo’s in de Sahara en jagen er geen Pygmeën op pinguins te Antartica
   DAAROM IS HET ZO , verdwaalde politiek-correct gauchistjes die dit toevallig zouden lezen

 4. Zo begon Hitler en zijn nazisme toch ook?. Zo begon het racisme in Zuidafrika !

  En net vanwege deze twee zijn zulke hersenkronkelende maatregelen genomen.
  Zieke geesten-politiek is dit en niemand met macht die het daartegen opneemt. Noem het links-nazisme of links-fascisme. Laat het ons aub een naam geven!
  Echter de gelijkheid-ideologie zal nog ergere proporties aannemen verbonden met het slachtoffer-fascisme,/ slachtoffer-ideologie.
  Het zal zich verder doorzetten op economisch vlak en het zal zich doorzetten op religieus vlak.

  Een soort VALSE drie-eenheid. één in economie, maatschapij en religie! De SUPERVREDE!
  Het superrijk van supergelijkheid in economie, maatschapij en religie. Dat is Europa aan het worden.Ze proberen het beter te doen dan Hitler.
  De vraag is niet ,OF, maar,wanneer de tijd eraan komt dat je gedood zal worden als je afwijkt van het denken in deze komende wereldorde. Allemaal vanwege de vrede om te voorkomen dat er oorlog komt.Omdat we oorlog moe zijn mag de vijand vriend worden en binnenkomen.Wijze oplossing van links tot rechtse intellectuelen.
  Of hoe moet men deze intellect en politieke ideologen noemen die gebrainwasht zijn?
  Je ziet bij de VLD van Verhofstadt en De Gucht. Je ziet het bij de Socialisten, de pampergroenen, en je ziet het bij de zo gezegde christendemocraten van de CD|V en ACW.
  Onze woordenschat moet uitgebreid worden om dit een naam te geven!

 5. Ongelooflijk! Een school zou bij uitstek een plaats moeten zijn om nieuwsgierigheid te belonen… Misschien kunnen ze een kind die vraagt waar kindjes vandaan komen, misschien ook meteen in de hulpverlening steken als verslaafd aan porno :s.
  En inderdaad antiracisme, is net zo racistisch als racisme… Het eigen volk laatst!

  1. HET RACISME WORD DOOR DE VLD SPA CDN V IN DE HAND GEWERKT ZE MOETEN BESPAREN OP ALLES MAAR OP HET AZIEL BELIJT DAAR HEBBEN ZE ALTIJD GELD VOOR

Comments are closed.