Talloze technologische grootbedrijven als Apple, Google, Facebook, X (voorheen Twitter) krijgen te maken met een nieuwe Europese wet. De Verordening digitale diensten (Digital Services Act /DSA), moet ervoor zorgen dat inwoners van de EU online beter zijn beschermd. Dat klinkt op het eerste gehoor goed, maar men wil hiermee ook de verspreiding van zogenaamde desinformatie tegen gaan. Met de kreet desinformatie werden (en worden) door de diverse regering in de Europese Unie feiten buiten het publieke debat gehouden en om die reden is er de nodige kritiek op de nieuwe wet.  

Volgens de Europese Unie maakt de nieuwe wet het internet voor inwoners veiliger, de Nederlandse regering heeft het altijd ondersteund en laat o.a. het volgende weten;  

“Daarnaast biedt de DSA ook de mogelijkheid om burgers beter te beschermen tegen desinformatie, nepnieuws en schendingen van grond- en mensenrechten. De allergrootste online platformen en zoekmachines moeten namelijk maatregelen nemen om risico’s van hun dienstverlening voor onder andere de samenleving en de democratie te verminderen. Daarnaast bevordert de DSA transparantie. Door rapportageverplichtingen en de toegang tot data voor onderzoekers beter te regelen, krijgen we meer inzicht hoe grote platformen werken.”

Kritiek komt o.a. van de fractie van Forum voor Democratie in de Nederlandse Tweede Kamer. Gideon van Meijeren heeft in de pers laten weten dat;

“De grootste bedreiging is dat de DSA wettelijk verankert dat grote online platformen verplicht worden om zogenaamde ‘desinformatie’ tegen te gaan, dat zou nodig zijn ‘om burgers te beschermen tegen desinformatie’. Maar datzelfde argument wordt door alle autoritaire overheden gebruikt wanneer zij de vrijheid van meningsuiting beperken. Men zegt altijd dat het bedoeld is om burgers te beschermen tegen onjuiste berichten.”  

Overheden zouden niet mogen reguleren wat waar en wat niet waar is, vindt Van Meijeren. “Dat moet onderdeel zijn van het vrije debat. De grenzen van de vrijheid van meningsuiting liggen in het wetboek van strafrecht. En alles daarbuiten – meningen die niet strafbaar zijn – zou niet gecensureerd mogen worden.”  

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

6 reacties op “Wet ‘Verordening digitale diensten’ vanuit Europese Unie voor meer censuur  ”

 1. Quote: Zorgen dat inwoners van de EU online beter zijn beschermd.
  M.a.w.; zorgen dat de vuile was niet wordt opgehangen!

 2. Ik vermoed dat er wel een paar (die van de groep der bozen) hebben tegengestemd maar als het nu toch zover is gekomen kunnen we dit als een boomerang terug in hun gezicht laten terugkeren. Geef ze een koekje van eigen deeg. De media en internet bevatten meer dan voldoende haatberichten en desinformatie vanwege de linkerzijde en dat kunnen we systematisch melden aan de betrokken diensten (welke?) Laat links de vinger in eigen oog steken. Laat er een stortvloed van meldingen op los.
  Dan “war es nicht umsonst”

 3. Wat u ziet is de convergentie van “big tech” en de financiële machten (via de CBDC) met de gevestigde politieke machten tot één monolithische, nihilistische machine die ieder detail van menselijk handelen onder toezicht en controle van jakobijns-centralistische technocraten probeert te brengen. Hier lokaal bouwt Jambon, vazal van Klaus Schwab, volop mee aan de tech-dystopie met zijn vingerafdrukken voor paspoorten en digitaliseringspolitiek; de groen-marxistische afbraak van landbouw staat in dezelfde context, want die is bedoeld om alle zelfvoorzienendheid te verwoesten en zo mensen afhankelijk te maken van de Machine die opgebouwd wordt.

  De transhumanisten spreken openlijk over het inbouwen van 6G in menselijke lichamen tegen 2030 (de aanhangers van “Agenda 2030” vernoemen voortdurend dat jaar); men behoeft niet hoog-intelligent te zijn om te beseffen dat de notie van in menselijke lichamen ingebouwde technologie onder de controle van de satanische machthebbers boosaardig is.

  Het eerder communisme was een coconfase van wat er heden opgebouwd wordt.

 4. Wat mij het meest stoort is dat alle politici in de EU stilzwijgend hebben TOEGELATEN dat de EU een basiswetgeving heeft opgebouwd die bepaalt dat de nieuwe regelgevingen automatisch wet worden in de lidlanden. Gisteren niets zeggen en vandaag klagen over voldongen feiten. Alle politici hebben boter op hun hoofd, maar ook de burger heeft zonder enige reactie toegekeken.

  1. We worden langzamerhand in een digitale gevangenis gezet.

  2. Quote: Over het toelaten van die basiswetgeving.

   Wie zwijgt stemt kennelijk toe.
   Maar het is kennelijk weer als vanouds. Europisten die cashen en weg wezen.
   De transparantie laat veel te wensen over in Brussel.. De zorg om de burger evenmin.

Trending

%d