Op dinsdag 15 augustus gaat een protestactie door tegen allochtoon geweld op Vlamingen aan het station van Denderleeuw onder het motto: ‘Vlaamse levens tellen ook’.

Aanleiding voor het protest is de aanval op de Vlaming David, die door allochtonen aan het station in elkaar getimmerd werd.

Kort daarna ging het er in Ninove nog erger aan toe: daar werd Nico De Groote doodgeslagen door een allochtoon. Hieronder de dader.

Voor de initiatiefnemers van #VLTO is het genoeg geweest. ‘Als er iets gebeurt met een allochtoon komen er daarna allochtonen op straat om van zich te laten horen. Als er iets met een Vlaming gebeurt is er meestal stilte. Dat moet veranderen. Vlaamse levens tellen ook. Het wordt tijd dat Vlamingen net als allochtonen op straat komen, om samen slachtoffers of nabestaanden te steunen, en veiligheid en gerechtigheid te eisen.’

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

6 reacties op “‘Vlaamse levens tellen ook’: protestactie in Denderleeuw na allochtoon geweld #VLTO”

 1. Wat men moet doorzien is dat, indien het bewind het anti-blank geweld niet zou willen, het al ingegrepen zou hebben. Dat het dat niet doet is omdat het geweld gewild is door het bewind. Er is een bewindsgestuurde oorlog gaande tegen de westerse blanke volkeren. En waar weinigen openlijk over durven praten is het kwaad van de systematische rassenvermenging in de context van het Kalergi-plan waarbij antieke blanke bloedlijnen verknoeid worden; waar de fenotypes geërfd van de voorvaderen verknoeid worden verdwijnt de etnie; de machthebbers zijn de westerse volkeren aan het verwoesten in de raciale smeltpot om er een nieuw, psychologisch ontworteld slavenvolk van gemengd ras uit te halen. De straatterreur tegen blanken wordt dan ook gehanteerd om hen mentaal te breken en hen, gelijk getraumatiseerde kinderen, te doen instemmen met hun verdwijning in de wereld.
  Dat zovelen onverschillig staan tegenover het raciaal verknoeien van de Nordische-Germaanse mens toont aan hoe diep het rassenmarxisme reeds ingewerkt heeft op de bevolking.
  Besef, Germanen, te midden van wat voor dystopische nachtmerrie u leeft.

  1. Jozef VAN NIEUWENHUYZE

   De “Nordische-Germaanse mens” die zich hier “Ceorl” noemt beseft dat hij leeft te midden van een “dystopische nachtmerrie”. Hij lijkt te vrezen dat de “fenotypes” die hij van zijn voorvaderen heeft geërfd verknoeid zullen worden, samen met “de antieke blanke bloedlijnen”.

   Dat besef moet geestelijk uitputtend zijn, levensbedreigend, misschien! Ik durf niet uitsluiten dat het aan de basis ligt van het fenomenale doorzicht dat die persoon gekregen heeft in zaken als “anti-blank geweld dat gewild is door het bewind”, en “rassenmarxisme” – wat dat voorts ook moge betekenen.

   Men neme het mij niet kwalijk dat ik niet in staat ben dat lumineus doorzicht te delen. Ik betreur het echt, maar complottheorieën, zoals het hier gesuggereerde “door het bewind gewilde geweld”, vind ik geweldig – geweldig belachelijk en idioot.

   En dan dat “Kalergi-plan”! Dat “plan” bestaat gewoon niet! Het werd ongeveer 30 jaar na de dood van Coudenhove-Kalergi verzonnen door een bizar persoon. Om die kort te kenschetsen: de man was niet gesteld op een bekende etnische groep, maar des te meer wél op een uiterst racistische, gewelddadige extreemrechtse ideologie.

   Natuurlijk kan ik bewijzen dat het “Kalergi-plan” niet bestaat, anders zou ik dat niet schrijven. Maar onweerlegbare bewijzen voorleggen heeft evenveel zin als leden van een rare sekte uitleggen waarom hun geloofspunten volkomen absurd zijn. En dan ook nog, complottheorieën worden toch altijd opnieuw verspreid door websites die erop gericht zijn angst, wantrouwen, woede en wrok te creëren en te stimuleren bij een zo groot mogelijke massa. Er is een publiek voor die websites, een publiek dat zich allerminst aangetrokken voelt tot ernstige inlichtingen in verband met complexe zaken en wetenschappelijk bewezen feiten, een publiek dat gemakshalve, zonder ook maar één kritische bijgedachte, domweg gelooft dat “de leugenpers” echt bestaat. (Breitbart, Foxnews, Russia Today, Deutsche Stimme, Junge Freiheit, E.J.Bron, Geenstijl, De Dagelijkse Standaard en Ongehoord Nederland maken uitzonderlijk geen deel uit van die “leugenpers”, althans volgens sommige gerenommeerde kenners.) Dat publiek haalt zijn twijfelachtige kennis dan maar uit obscure websites die gespecialiseerd zijn in het rondstrooien van valse insinuaties, uit hun verband gerukte citaten, grove verdachtmakingen, onterechte heldenvereringen en absolute leugens.

   Ik hecht eraan ReactNieuws zeer hartelijk te danken voor het niet te evenaren amusement dat het lezen van het artikel en de “comments” mij gaf! Een welgemeend “Slava ReactNieuws”!

   1. Dan bestaat de Coudenhove-Kalergi prijs die o.a. Merkel kreeg zeker ook niet.

    1. Jozef VAN NIEUWENHUYZE

     De “European Prize Coudenhove-Kalergi” bestaat natuurlijk wél, en Angela Mertkel heeft die inderdaad gekregen, in 2010; Herman Van Rompuy in 2012.

     Waarom zou die prijs … “dan ook” … “zeker niet” bestaan? Waarom zou er geen belangrijke prijs de naam kunnen dragen van een intellectuele aristocraat uit een vermaarde familie, die van kort na de eerste wereldoorlog is beginnen ijveren om de Europese staten aan te zetten economisch en politiek samen te werken met het doel in Europa eindelijk vrede te verzekeren, en meer vrijheid en welvaart te brengen?

     Die prijs wordt om de twee jaar uitgereikt door de “European Society Coudenhove-Kalergi”, een organisatie die in 1978 werd opgericht met de naam “Coudenhove-Kalergi Stiftung”.

     Op het Internet wordt die prijs geregeld verward met die andere belangrijke prijs: de jaarlijkse ”Internationale Karlspreis zu Aachen für die Einheit Europas” – uitgereikt door de “Stiftung Internationaler Karlspreis zu Aachen” en het Europees Parlement. Die prijs werd voor het eerst toegekend op 18 mei 1950 aan … Richard Nicolaus graaf Coudenhove-Kalergi.

     Tegen domheid zijn ook de goden niet opgewassen, en ik voel mij zelfs in ‘t diepst van mijn gedachten geen god. Ik weet dat het geen zin heeft feiten en bewijzen voor te leggen aan lui die hun “kennis” (nou, ja…) halen in websites die gepecialiseerd zijn in het verspreiden van domheden, complottheorieën, hatelijkheden en leugens, en in het stimuleren van gevoelens van angst, wrok, woede, wantrouwen, achterdocht, …

     Er is helemaal NIETS (!) waar aan dat “plan” van Coudenhove-Kalergi. Het werd dertig jaar na zijn dood verzonnen, en er wordt nu nog verder over gefantaseerd. Er bestaan daarvan tientallen verschillende versies die met elkaar wedijveren in dwaasheid, en die je kan lezen in honderden websites in veel verschillende talen.

     Wie een nogal saai Duits boek wil lezen moge ik verwijzen naar Richard Coudenhove-Kalergi, “PRAKTISCHER IDEALISMUS”, Paneuropa Verlag, Wien – Leipzig, 1925. Op geen enkele bladzijde van dat boek kan je iets lezen dat zou kunnen doen vermoeden dat het de wens is van Coudenhove, of – nog zotter – dat hij een plan heeft gemaakt, om (onder héél veel meer) “de westerse volkeren te verwoesten in de raciale smeltpot om er een nieuw, psychologisch ontworteld slavenvolk van gemengd ras uit te halen”.

     Op pagina 122, bijvoorbeeld, staat zowat het tegendeel van zo’n wens: “Europa soll seiner Mission treu bleiben und nie die Wurzeln seines Wesens verleugnen: Heroismus und Rationalismus, germanischen Willen und hellenischen Geist.”

     “Europa heeft de plicht om trouw te blijven aan zijn roeping, en om nooit de oorsprong van zijn eigenheid te verloochenen: heldenmoed en rationeel denken, Germaanse wilskracht en Oudgriekse wijsheid.”

 2. Ooit verkochten vele Afrikaanse heersers hun eigen volk of hun buren als slaven aan de Arabieren en aan de Europeanen.
  Nu verkopen Europese heersers hun eigen land en volk – niets nieuws onder de zon.

 3. Toon Autoch, autochtoon uit BLANKENberge

  Minstens de perceptie wordt nogmaals gecreëerd dat grof geweld, geworteld in pure & onversneden autochtonofobie, beduidend politiek-correcter zou zijn dan dat getuigend van allochtonofobie of xenofobie. Zo evalueren we het politiek-correct vergaloppeerd wanbeleid Systeem met de “twee maten en twee gewichten” ! De masochistische Linkse zelfhaat der perfide “weg met ons, blanken” ideologie is stuitend. Ons electoraal vonnis volgt in 2024. Dan stampen we electoraal terug, met de Rechtse voet tegen het Linkse scheen been van het EigenVolks vijandig PoCo-ontaard Systeem. Het zal er vast en zeker electoraal stuiven wegens de gemakkelijk voorspelbare forse ruk naar Rechts, tot spijt van elke PoCo-pipo & pipa en van dat PoCo-journaille dat het benijdt !

Trending

%d