Alweer onaanvaardbare censuur tegen ‘t Scheldt

In een vrij en democratisch land zou er persvrijheid moeten bestaan. Dat betekent dat media vrij melding zouden moeten kunnen maken van zaken met maatschappelijk belang rond publieke bekende figuren, zoals het feit dat een nationaal bekend journalist een klacht of aangifte indient bij het gerecht wegens mogelijke verboden seks met minderjarigen door een publiek bekend politicus, in dit geval een partijvoorzitter: de machtigste mannen van het land, die eigenhandig onverkozen ministers installeren.

Het gerecht zou dan open kunnen communiceren over de stand van het onderzoek, zoals bv. een sepot, inclusief de exacte redenen daarvan. En de politicus zou dan open kunnen communiceren over de zaak, en herinneren aan het vermoeden van onschuld tot men veroordeeld is.

Maar België en Vlaanderen zijn geen vrij en democratisch land. En dus heeft een partijvoorzitter via zijn advocaten en via een éénzijdig verzoekschrift het doorgaans goed ingelichte medium ‘t Scheldt het zwijgen opgelegd. Dat is een zwaktebod en onaanvaardbaar. Wij betuigen onze volledige solidariteit met de collega’s van ‘t Scheldt en eisen dat hun persvrijheid gerespecteerd en hersteld wordt. De regimemedia die vandaag over deze zaak zwijgen gaan akkoord met censuur, intimidatie en het monddood maken van écht kritische journalisten.

Vals beschuldigd worden is één van de ergste zaken die er is, zeker inzake kindermisbruik. De socialistische media De Morgen en HUMO hebben in dit land met de steun van links de walgelijkste hetze ooit gevoerd tegen ‘Notaris X’, die jarenlang vals beschuldigd werd van incest, enkel omdat hij rechts en Vlaamsgezind was. Linkse mensen hebben dus geen enkel moreel recht om daarover verontwaardigd te wezen.

Maar wij van ReactNieuws hanteren wel de redactielijn dat wij niet berichten over het privéleven van mensen. Wat volwassenen doen met wederzijdse toestemming is hun zaak.

Op dit ogenblik is het echter wel nuttig en relevant om de actuele stand van zaken te geven inzake de leeftijd waarop mensen in dit land seks met elkaar mogen hebben.

Het seksueel strafrecht voor minderjarigen in België is ingrijpend hervormd in 2021. Vanaf dan kan een 14-jarige seks hebben, maar maximaal met iemand tot een leeftijdsverschil van 3 jaar. De algemene leeftijdsgrens voor seks ligt op 16 jaar: vanaf 16 jaar kan men met toestemming seks hebben met elke andere +16-jarige.

Voor 2021 lag die grens strakker op die 16 jaar. Vanaf 16 was seks toegelaten met eenieder boven 16 jaar, maar daaronder was alles strikt verboden.

Een bijzonder belangrijke wetsbepaling in dit verhaal zou echter wel eens de belangrijke uitzondering kunnen zijn die voorzien is in het huidige artikel 417/6 van het Strafwetboek: ‘ Een minderjarige (dus onder 18 jaar) kan nooit uit vrije wil toestemmen indien: (…) de daad mogelijk is gemaakt doordat de dader gebruik heeft gemaakt van een erkende positie van vertrouwen, gezag of invloed ten aanzien van de minderjarige.’

Stel nu eens, louter hypothetisch, dat een jongeman zijn homoseksuele neigingen ontdekt in de context van een jeugdwerking waarin hij actief is als monitor, en die ook in praktijk brengt. Zelfs al zou zijn sekspartner dan 16 of 17 zijn, en zelfs al zou er wederzijdse toestemming zijn, dan nog zou dat volgens de strafwet een misdrijf zijn, mogelijk zelfs verkrachting, want een monitor heeft duidelijk een positie van vertrouwen, gezag en invloed.

Zou dat misschien een situatie zijn, die een sepot door het gerecht zou kunnen opleveren, ook al zouden de feiten vaststaan? En zou dat de reden kunnen zijn dat er in paniek geprobeerd wordt elke berichtgeving het zwijgen op te leggen?

Wat er ook van zij: censuur is niet de juiste weg. De waarheid is dat wel.

2 comments

  1. De enige echte socialisten dezer dagen zjn de PVDA. Dat wordt met newspeak in de media genoemd als extreem-links. Dit is hoe de tijden veranderd zijn. rousseau is een salonsocialist, alsook zijn partij. Ik stemde vroeger altijd voor de socialisten maar dat is allang voorbij. rousseau doet me teveel denken aan de wever. Een puppet die constant zijn praatjes in de media verkoopt, die daarbij denkt dat hij heel veel stemmen zal halen (ook de msm denkt dat en pusht dat). Wishful thinking heet dat. Ik vind hem een grote NUL en nitwit. Naar de jongeren toe krijgt hij mss zijn verzinsels verkocht, maar de oudere generaties zijn niet zo overtuigd van zijn zgn kunsten.

Comments are closed.