Door gastschrijver Nooit-een-slaaf

Sinds meer dan twee jaren bevinden we ons in een rollercoaster aan gebeurtenissen.  Wanneer ik het woord “lethargie” gebruik,  betekent dit dat de massa een grote mate van ongevoeligheid – een gebrek aan reactie – vertoont  t.o.v. de dwingende gebeurtenissen.

Het dilemma is dat in Vlaanderen en Nederland een aanzienlijke aanhang bestaat voor de alternatieven van volksgezinde partijen.  Men stelt vast dat de scores van N-VA en Vlaams Belang onverminderd hoog zijn; dit wordt niet omgezet in een alerte en vrijheidslievende bevolking.  In Nederland, dat de eerste democratie in de wereld was, loopt het volksverzet in het spoor van FvD en PVV wel op.

Oorverdovende onverschilligheid

Nog voor de corona-dictatuur hard toesloeg heb ik op een ander forum hard de alarmklok geluid.  Dit was een verplichting t.o.v. de vrijheidsgerichte insteek van de Vlaamse beweging.  Uit het geheel van de Vlaamse opinie kwam zo goed als geen instemming.  Dit zette zich ook voort in het ontbreken van reacties op de klimaatzwendel, de te tonen verontwaardiging over de linke doelen van de  Oekraïne oorlog en eigenlijk ook over de energie-crisis.

Gedurende mijn levenslange activistische inzet voor de Vlaamse vrijheidsstrijd heb ik vooral de laatste decennia een oorverdovende onverschilligheid van de massa ervaren.  De Vlamingen denken in overgrote meerderheid nooit aan Vlaanderen en hun daaruit voortspruitende belangen.  De 2 hoofdlijnen : denk zelf na en betoon zelfrespect worden verwaarloosd.  Dit heeft er toe geleid dat de Vlamingen, ook de meerderheid uit de Vl. Beweging meegegaan zijn in het opheffen van de grondwettelijke rechten en de vaccinatiedwang rond corona; het afbouwen van de voedselzekerheid door het a.s. Berufsverbot voor de boeren en het verspillen van miljarden door de energie-voorziening, als regering zelf, om zeep te helpen.

Twee toetsen

In het hele verhaal van de overname van de beleidsinstrumenten van onze regeringen door het World Economic Forum is het enkel het Forum voor Democratie dat in alle klaarheid opening van zaken geeft.  De Vlaamse/Nederlandse partijen moeten dan ook twee toetsen aanbrengen in hun beleid : primo het kritisch volksbewust maken van de massa en secundo een interne zuivering doorvoeren om de interne collaboratie met de Davos-handlangers en de Bilderbergers te beëindigen.  De uitgebreide onverschilligheid is immers gegroeid omdat de massa elke dag vergiftigd wordt door het officiële narratief (opgelegde waarheid) van de audio-visuele en geschreven media.

Als deze afzijdigheid (gebrek aan inzet) van de doorsnee burger – vooral de hoger opgeleiden – doorgaat, dan komt het leven en het lot van de verzetsplegers zeker in gevaar.  Maar in tweede instantie ook dat van de lethargische mensen-massa, die door de top-actoren van de wereldregering nog als minder beschouwd worden dan “insecten”!!  “Ze zullen niets bezitten en gelukkig zijn” (sic).

Informeer u bij de alternatieve bronnen en vermijd u te laten inpassen in een digitale slavernij!

Bekijk ook : “De mensheid bevindt zich in een pandemie van principeloosheid”. Van Pieter Stuurman, café Weltschmerz.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “(OPINIE) De bijna totale lethargie van de massa”

 1. Zo zie je maar dat alternatieve media hun nut hebben.

  Als ik in NL een visje uitwerp krijg ik een + of – reactie, maar mensen weten meestal wel waar het over gaat. Bij de beenhouwer of bakker hier vallen bij een zelfde opmerking de monden open in ongeloof over zoveel onwetendheid mijnentwege. Ze kennen hier zelfs het woordje wappie niet. Ok, da’s een veralgemening, maar toch …

  En wat doen nva, vb of tpallieterken? Behalve een paar op één hand te tellen dissidenten gebeurt hier niets, rien de knots, en wordt er gezapig meegehuild met de wolven. Vlamingen zijn murw gemaakt, ‘murwer’ dan de noorderburen omwille van het ontbreken van alternatieve stemmen. Een jensen-shirt helpt hierbij ook niets want de mensen begrijpen het zinnetje ‘nooit vergeten, de grootste leugen ooit’ niet eens en weten niet waar het over gaat. ‘Ach zo’n vaart zal het allemaal wel niet lopen’.

  ‘Putin is een duivel.’ Ooit al eens een toespraak van die man gelezen of gehoord? Euh … nee. ‘Trump is een narcist’. Ooit al eens … nee dus.

  De misleiding en apathie is onvoorstelbaar en dus is het voorspelbaar wat er gaat gebeuren. Ondertekend: Wappie.

 2. De loopgravenoorlog in de politiek
  Je voelt je geroepen
  Je wilt antwoord geven
  Op alle problemen in de samenleving
  Je bent echt gedreven
  En dus zoekt je een politieke partij
  Die zich inzet voor de burgerij
  Die kansen bieden
  En talenten benutten
  Elkeen met vaste wil beschutten
  Je sprak met velen
  Hun zorgen delen en helen
  Angst en onzekerheid wegnemen
  En dus tekende je een partijkaart
  Denkend dat ze je au sérieux nemen
  Maar nog vlugger dan je dacht
  Kwam de ontnuchtering
  In de partij kwam alle macht
  Zonder uitzondering van één winnaar
  Je eigen inbreng onhaalbaar
  Luisteren, de gelederen sluiten
  Doen wat die winnaar zegt of buiten
  Je goede voornemens smelten
  Als sneeuw in de zon
  Dan begrijpend: je zit op een berg vuilnisbelten
  Je begreep: de winnaar is steeds het gezicht
  De spreekbuis en de richtingaanwijzer
  Van de partij
  Dus sloeg men de deur vlak voor je neus dicht
  Je begreep dat zijn woord dat veel belooft
  Weegt altijd nietszeggend te licht
  Politiek gedicht door Eddy Elyn

Trending

%d bloggers liken dit: