wake yannick verdyck merksem

200 Vlamingen houden wake voor doodgeschoten Yannick Verdyck

In Merksem hebben gisterenavond zo’n 200 mensen een indrukwekkende stille mars en wake gehouden voor Yannick Verdyck (36). Deze erkende sportschutter met een blanco strafregister werd ‘s nachts bestormd door een volledig franstalig DSE-team van de federale belgische politie. Na het brullen van ‘ta gueule’ (bakkes toe) werd hij doodgeschoten.

De deelnemers aan de mars en wake legden bloemen neer aan het huis waar Yannick werd gedood in de Molenlei en plaatsten kaarsen. Na een minuut stilte werden persoonlijke boodschappen van steun en rouw geschreven op de houten plaat die de deur vervangt die door de belgische stormtroepen ‘s nachts werd opgeblazen met explosieven.

Yannick V merksem wake

In gesprekken toonden de mensen zich zeer verontwaardigd. ‘Hij werd geliquideerd omdat hij een andere mening heeft’, zo klonk het. ‘Net als bij Jürgen Conings werd hij vermoord door het regime.’ ‘We kunnen allemaal de volgende zijn, want iedereen die afwijkend denkt is zogezegd een extremist’. De leugenpers werd correct herkend als machine van indoctrinatie en propaganda van het regime en oorzaak van het probleem. ‘ De pers liegt en bedriegt en stelt al wie kritisch denkt over het regeringsbeleid, of het nu over immigratie of corona of vaccins gaat, voor als ‘gevaarlijke extremist’ die het verdient om aangepakt en uitgeschakeld worden.’

De leugenpers had overigens beweerd dat de wake niet zou doorgaan om mensen thuis te houden. Verstandige mensen denken echter zelf en komen gewoon af wanneer daartoe via de sociale media als Telegram opgeroepen wordt.

In de stoet zagen we Sarah Melis en Ezra Armakye, bekend van de vrijheidsprotesten tijdens de coronaperiode. Zij verdeelden pamfletten om op te roepen voor de nieuwe vrijheidsbetoging op 16 oktober 2022 in Brussel. Ook voormalig VB-gemeenteraadslid Carrera Neefs en voormalig VB-parlementslid Rob Verreycken waren aanwezig.

Wie schoot er eerst?

Vele aanwezigen twijfelen aan de versie van het regime als zou Yannick als eerste geschoten hebben. Er duiken steeds meer elementen op die erop wijzen dat het de politie was die als eerste schoot. Zo liet het parket weten aan Doorbraak dat het hoegenaamd nog niet vaststaat dat de belgische federale politie in staat van wettige zelfverdediging gehandeld heeft:

Dat ligt in dezelfde lijn als de verklaring van mediafiguur Jurgen Verstrepen op Twitter, die zegt dat binnen redacties de informatie circuleert dat Yannick NIET schoot en meteen door de DSE in het hoofd werd doodgeschoten:

Dat ligt ook volledig in lijn met wat er verscheen op de tijdlijn van leugenkrant HLN op de dag van de feiten:

Voor de aanwezigen in Merksem is het dan ook duidelijk: ‘Dit is gewoon moord. Hij werd vermoord door het regime omdat hij teveel wist, teveel openlijk zegde, en tegen het regime inging.’

Uit beelden van de belgische federale politie zelf blijkt intussen met hoeveel buitensporig geweld die DSE-politie-eenheid de huizen van Vlaamse burgers te lijf mag gaan:

Parlementaire vraag

Bij verschillende aanwezigen was er ook ongenoegen over het stilzwijgen van de Vlaamsnationale partijen NVA en VB over de hele zaak. ‘Is het normaal dat Franstalige Belgische troepen in Vlaanderen een Vlaming mogen komen doodschieten?’ Er waren geen mandatarissen van N-VA of VB aanwezig.

In de Kamer heeft parlementslid Barbara Pas (VB) intussen wel een schriftelijke vraag aan de belgische regering ingediend, met deze vragen:

 1. Is het gebruikelijk dat er Franstalige Speciale Eenheden worden ingezet in Vlaanderen? Op
  basis van welke objectieve criteria gebeurt dit en wie beslist daartoe?
 2. Hoeveel keer werden er Franstalige Speciale Eenheden ingezet in Vlaanderen de laatste 5
  jaren? (opdeling per jaar)?
 3. Kunt u een overzicht geven van de zaken waarin beslist werd om Franstalige Speciale
  Eenheden in te zetten in Vlaanderen (opdeling per categorie van zaken/misdrijven, opdeling per jaar
  over de laatste 5 jaren)
 4. Welke taal dienen Franstalige Speciale Eenheden te gebruiken tegenover verdachten tijdens
  hun interventie in Vlaanderen? Zijn alle Franstalige Speciale Eenheden die optreden op Vlaamse bodem de Nederlandse taal machtig? En hoe wordt dit desgevallend geverifieerd? Zijn er (wettelijke) sancties indien er geen Nederlands wordt gehanteerd door Franstalige Speciale Eenheden op Vlaamse bodem, ook wat betreft de rechtsgeldigheid van de gedane vaststellingen en PV’s?

We zijn benieuwd naar het antwoord. Het antwoord op zo’n schriftelijke vraag kan lang op zich laten wachten.

6 comments

 1. Ik was daar ook . Yannick was een prachtig persoon en vriend.
  Heb hem 0ngeveer 15 jaar mogen kennen.RIP.
  Serge telefoneke

 2. zeer belangrijk ook en die vraag heb ik nog niet gehoord WIE GAF DAT BEVEL;

 3. Art 15 der Grondwet garandeert nochtans “onschendbaarheid der woning”. Maar dat zal de Waalse vleugel van ons Belzeikse Repressieapparaat kennelijk tricolore worst wezen

 4. Terecht teken van respectvolle bewondering voor het door het tricolore farce Regime vermoorde slachtoffer. Het kan elke Rechtse Mens overkomen.

Comments are closed.