De Paardenbril van de leugenmedia

Brief aan Kris Vanmarsenille,

‘opiniërend hoofdredacteur van de Gazet van Antwerpen’,

Beste Kris,

Vorige week zondag vond in Brussel de Mars voor vrijheid, democratie en mensenrechten plaats, een gebeurtenis die in alle kranten uitvoerig werd belicht, vooral de door Antifa uitgelokte rellen dan. U deed middels een editoriaal ook uw duit in het zakje, en wat voor één: vol venijnige vooringenomenheid, druipend van de gal, en doorspekt met hele leugens en halve waarheden. Moest ik er een kleur op plakken, het zou gifgroen zijn.

Het begint al een beetje vanuit de hoogte met de titel: ‘Voelt u zich thuis in dit gezelschap?’. Daarna richt u zich rechtstreeks tot de deelnemers aan de betoging. Ik citeer:

“Beste betogers tegen de coronamaatregelen, zoals na elke betoging heb ik in alle kranten weer gelezen waarom u naar Brussel bent afgezakt. U voelt zich een proefkonijn omdat de vaccins u worden opgedrongen, u wil niet dat uw kind een mondmasker moet dragen, u bent bang dat de CST-pas de samenleving zal verdelen, u wilt gewoon geen vaccin, wel vrijheid, u bent gefrustreerd omdat die maatregelen maar blijven duren en ‘ze’ altijd iets anders uitvinden om het virus te bestrijden… Het zijn emoties die mij voor een groot deel vreemd zijn, maar waarvoor ik begrip probeer op te brengen.”

Wat een welwillendheid: u ‘probeert’ begrip op te brengen voor de betogers. Maar deze ‘poging’ komt wel heel erg onoprecht over. Ja zeker, de vaccins worden ons opgedrongen, want wie vriendelijk bedankt voor de prik wordt genadeloos gestraft met uitsluiting uit het openbare leven. Ja zeker, wij voelen ons een proefkonijn, want de vaccins zijn niet eens definitief goedgekeurd en de bijwerkingen op langere termijn zijn niet gekend. Zijn wij bang dat de CST-pas de samenleving verdeeld? Leeft u onder een steen misschien? Het is verdorie al te laat: de samenleving is al verdeeld! En ja, wij zijn gefrustreerd door de aanhoudende maatregelen, maar ook onder degenen die niet kwamen betogen is een flink deel die maatregelen beu! 

Dan oreert u met opgeheven vingertje verder over hoe ingewikkeld de wereld is geworden sinds het virus er is en hoe zwaar het wel is om de beperking van onze vrijheid te dragen en – jaja – ‘de communicatie van politici en wetenschappers was vaak verwarrend en niet consequent’…

Maar dan is het gedaan met zalven en veranderd u in een strenge schooljuf die afrekent met een stelletje opstandige belhamels: ‘Dat velen van u zich niet willen laten vaccineren, begrijp ik niet, echt niet. Hoe goed ik ook naar u luister, ik hoor nooit een redelijk en wetenschappelijk gedragen argument.’

Geen wetenschappelijk argument? Beweert u nu dat een Geert Vanden Bossche of een Theo Schetters – om er maar twee te noemen – schertsfiguren zijn? Vanden Bossche is naast veearts ook viroloog, die onder meer aan het hoofd stond van het Vaccine Development Office van het Duitse Centrum voor Infectieonderzoek. De Nederlander Theo Schetters is een bioloog en immunoloog die als bijzonder hoogleraar is verbonden aan de Universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika. Verder is hij directeur van een bedrijf dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van vaccintechnologie. Maar u – als alwetend opiniërend hoofdredacteur – heeft ongetwijfeld genoeg wetenschappelijke kennis in huis om de argumenten van Vanden Bossche en Schetters te weerleggen.

Daarna begint u terug te zalven: ‘Maar het is uw volste recht om boos of gefrustreerd te zijn en aan die gevoelens uiting te geven in een betoging. Ik kan me zelfs voorstellen dat het goed doet om gelijkgestemden te ontmoeten en u begrepen en gesteund te voelen. U moet uw verhaal kwijt kunnen, en u moet gehoord worden’.

Inderdaad, en daarna moeten we zwijgen zeker? Wij, de sukkeltjes, de gekwetste zielen, mogen bij mama komen uithuilen, maar daarna moeten we terug flink zijn. Daar komt het op neer.

Na dit momentje van geveinsd begrip schakelt u een versnelling hoger: ‘Al vind ik wel dat u zich als kritische burgers gemakkelijk laat inpakken door de organisatoren van die betogingen. Daarmee gaat het namelijk van kwaad naar erger. Het is nu al ten overvloede aangetoond dat de marsen worden georganiseerd door groepen die een extreem gedachtegoed verspreiden, die oproepen tot geweld en die kwakzalvers en complotdenkers opvoeren als grote deskundigen.’

Wat? Ik mij laten inpakken? Mijn innerlijke drijfveer, vanuit een fundamenteel gevoel dat er iets niet klopt met heel die zogenaamde coronacrisis, volstond om naar Brussel af te zakken! Dat fundamentele gevoel had ik trouwens al voor ik ooit van één van de organisatoren had gehoord, en ik ben er zeker van dat dit ook voor vele andere deelnemers aan de betoging geldt.

En wie bedoelt u met ‘die kwakzalvers en complotdenkers’? Heeft u het dan over Robert Kennedy Jr.? Het enige wat ik over die man weet (of denk te weten) is dat deze telg uit de roemrijke familie geen vertrouwen heeft in vaccinatie en een felle tegenstander is van de vaccinatieplicht. Heeft hij gelijk of niet? Eerlijk gezegd; ik zou het niet weten, want ik ben een leek op dat vlak (en dat bent u ook). Wat ik wel weet is dat er interessante documentaires bestaan over de farmaceutische industrie, waaruit blijkt dat Big Pharma eigenlijk één grote corrupte janboel is. Zo bestaat er een reportage waarin de Deense hoogleraar geneeskunde  Peter Gøtzsche uit de doeken doet hoe de geneesmiddelenindustrie knoeit met data om toch maar hun producten op de markt te brengen en daarmee veel geld binnen te rijven. Hij maakt zelfs gewag van het uitvinden van ziektes – vooral in de psychiatrie – waarvoor Big Pharma zelf de oplossing aanreikt. En wat denkt u van wetenschappers die financiële banden hebben met de farmaceutische industrie en die in vakbladen bedenkelijke medicatie aanprijzen? Maar volgens u zal het wel de zoveelste complottheorie zijn, gefabriceerd op de webstek van één of ander duister clubje. Mis! De reportage met de Deense hoogleraar was enkele jaren geleden te bekijken op de Nederlandse televisie.

Over complottheorieën gesproken: in december van vorig jaar onthulde het Forum voor Democratie dat de Nederlandse regering bindende contracten heeft met het Wereld Economisch Forum, u weet wel, die eliteclub met haar ‘Great Reset’. Zou het dan toch waar zijn? Ik kan mij vergissen, maar in uw krant heb ik daar niets over gelezen.

En over uw beschuldiging aan het adres van de organisatoren die zouden opgeroepen hebben tot geweld kunnen we kort zijn: dat is een smerige leugen! De organisatoren hebben er alles aan gedaan om de Mars vreedzaam te laten verlopen, maar dat wil u niet geweten hebben.

Daarna schrijft u: ‘Extreemlinks en extreemrechts mobiliseren voor die betogingen’. En wat dan nog? U heeft al geen hoog petje op van betogingen zoals die van vorige week zondag, en dan gaat u ook nog eens bepalen wie er mag meelopen en wie niet? Wat een ongehoorde pretentie! De ene roept dat de rijken de crisis moeten betalen en de andere roept ‘Eigen volk eerst’. Is dat werkelijk zo extremistisch, of is dat slechts extremistisch omdat het niet strookt met uw eigen gedachtegoed, als u dat al hebt?

De volgende vaststelling die u maakt: ‘Bovendien worden ze (de betogingen) steevast gekaapt door ordinaire relschoppers die enorme schade aanrichten en politieagenten verwonden’. U leest zelfs uw eigen krant niet, anders zou u geweten hebben dat de relschoppers van vorige week zondag niet zomaar ‘ordinaire’ relschoppers waren, maar leden van een antifascistische groep uit de Elzas, dus extreemlinks (waarbij ik er direct aan toevoeg dat het overgrote deel van extreemlinks zich waarschijnlijk netjes gedroeg, net zoals iedereen die geframed wordt als extreemrechts). 

Als klap op de vuurpijl past u ook de buitenlandse delegaties een kleedje: ‘De organisator beloofde versterking van buitenlandse deelnemers. Die waren er ook, maar een groot deel van hen waren eveneens extremisten’. Waren die Zwitsers met hun koeienbellen extremisten? Of de Friezen met hun mutsen met de Friese vlag? Heeft u dan met die mensen gepraat? Nee, natuurlijk niet, u lult er maar wat op los!

Om af te sluiten buigt u zich moederlijk – althans; zo doet u zich voor – over de betogers die zich volgens u hebben laten vangen: ‘Het kan toch niet dat u zich als gewone, boze of bange burger thuis voelt in dat gezelschap, dat u zich wilt laten leiden door die heerschappen. Heeft u niet het gevoel dat uw ongerustheid misbruikt wordt? (…) De meesten van u verdienen beter dan dat’.

Om op uw vraag te antwoorden: nee, ik voel mij niet misbruikt! En de honderdduizenden (dat getal werd aan de organisatoren bevestigd door een politieagent, dat weet ik uit goede bron) die eveneens in Brussel aanwezig waren ook niet. De werkelijke betoging was één groot feest met zingende, lachende en dansende mensen, maar dat heeft u niet gezien met uw paardenbril. Dat heeft geen enkele broodschrijver van de leugenmedia gezien, of willen zien. Het journalistieke heir wentelt zich liever in haar deugmenselijke bubbel en papegaait alleen maar na wat hen wordt ingefluisterd. En dan vragen ze zich af waarom ze door steeds meer mensen worden uitgespuugd als onverteerbare braakballen.

Na het lezen van uw editoriaal vroeg ik me in alle ernst af of u misschien niet bent omgekocht. Het overkwam de Nederlandse rapper Boef, die tenminste zo eerlijk was om toe te geven dat hij niet minder dan € 20.000 kreeg om het officiële narratief te verdedigen. Het zou uw volgehouden zelotisme kunnen verklaren. Mij maak je in elk geval niet meer wijs dat de media de waakhond van de democratie is. Schoothondje van de overheid lijkt me een betere kwalificatie.

Nog één ding: politici – en ook de media – hebben tegenwoordig de mond vol van ‘verbinding’, maar slagen er niet in om dat hard te maken; integendeel zelfs. Wie daar wel in slaagt zijn de organisatoren van de Mars voor vrijheid, democratie en mensenrechten. Dat is een pluim die zij op hun hoed mogen steken!

Moge 2022 u voortschrijdend inzicht brengen!

Met rebelse groeten!

4 comments

  1. ach wie koopt de “frut” nog, armoede sta bij, lees de artikeltjes maar eens er zijn dus nog mensen waar men dat aan kwijt geraakt. Goedgelovige naïevelingen, erg heel erg, om compassie mee te krijgen

  2. Dat is de nagel op de kop slaan! Een waarheid zo groot als een huis. Prachtig!

  3. Ach, weer een vos die de passie preekt op de tonen van de Marseillaise.

  4. Beter die pulpbladen links laten liggen. Het bespaart je een hoop ergernis. Plus het kan een maagzweer voorkomen.

Comments are closed.