Op 27 januari jl. berichtten we al over de voornemens van Frans minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin om Génération Identitaire buiten de wet te stellen.  Hij was toen ‘verontwaardigd’ over de anti-illegalenacties van de jongerenorganisatie in de Alpen en de Pyreneeën. Welnu, Darmanin voegde de daad bij het woord.

Maar liefst vier politieagenten begaven zich op 12 februari naar de woning van de voorzitter van Génération Identitaire, om hem officieel in kennis te stellen van het voornemen van de regering om een begin te maken met de ontbinding van de vereniging. Het gerechtelijk onderzoek werd toevertrouwd aan de ‘opsporingsbrigade’ (Section de Recherche) van de Gendarmerie van Saint-Gaudens. De procedure wordt o.m. ‘gerechtvaardigd’ op basis van anti-immigratie spandoeken, die GI bij haar acties meedroeg, en na een gelijklopende klacht van SOS-Racisme.

Gérald Darmanin beschuldigt de jongeren van ‘aanzetten tot haat’, een vaag begrip dat alleen tot doel heeft elk verzet tegen de migratie-invasie te criminaliseren en waarvoor zij nooit werden veroordeeld. Daarnaast worden ze beschuldigd voor het vormen van een ‘privémilitie’, een aanklacht die vaak misbruikt wordt voor het monddood maken van politiek of ideologisch andersdenkenden. Darmanin misbruikt daarvoor de acties van de jongeren aan meerdere grensposten waar vreemdelingen illegaal het land proberen binnen te sluipen, al dan niet met de hulp van gutmenschen.

Op geen enkel ogenblik heeft GI geweld gebruikt, noch in de Alpen, noch in de Pyreneeën. De prefect van de regio verklaarde trouwens dat Génération Identitaire op geen enkel ogenblik de openbare orde verstoorde. Uiteraard zal GI alle juridische middelen aanwenden om dit onrechtvaardige besluit, dat de fundamentele vrijheden ernstig met de voeten treedt, ongedaan te maken.

Geen dag gaat voorbij of identitairen, nationalisten of patriotten worden ergens in Europa voor rechter gesleurd. Het hoeft dan ook niet verbazen dat dit vroeg of laat op ‘echt’ geweld uitdraait. Wanneer de vrije meningsuiting slecht geldt voor politiekcorrect gezwets, dan bestaat er immers geen democratie meer. Beseffen ze wel goed waar ze mee bezig zijn?  We denken van niet.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

Eén reactie op “Procedure in gang gezet om Génération Identitaire te verbieden”

  1. Gepensioneerde PoCo-foob

    Zowel daar als elders, ook hier bij ons is het PoCo-Loge Dictatuur altoos en op alle domeinen Rechts aan het provoceren in de hoop dat er niet alleen met alle democratische middelen wordt geprotesteerd maar dat er ook manu militari weerwerk zou geboden worden. Om dan een voorwendsel te hebben om het Repressieapparaat, gedweeë butler van de PoCo-Loge Dictatuur, op te draaien en tot actie te laten overgaan. Die strategie is wel heel uitermate transparant !

Trending

%d bloggers liken dit: