Belgische dictatuur eist 6 maanden cel tegen Luc vermeulen en Voorpost

Vandaag vond in Mechelen de tweede procesdag plaats van het politieke proces van de belgische staat tegen vier leden van de Vlaamse en Nederlandse nationalistische beweging ‘Voorpost’, waaronder voorman Luc Vermeulen (in het midden op de bannerafbeelding) en actieleider Nick Van Mieghem.

De Belgische staat, vertegenwoordigd door het Openbaar Ministerie, eiste zowaar zes maanden effectieve gevangenisstraf tegen de vaderlandslievende Voorpost-leden, en een boete die opgeteld zou oplopen tot 32.000 euro.

En wat hebben deze mensen dan wel voor ‘misdrijf’ gepleegd? Wel, ze hebben op de markt van Mechelen een spandoek ontvouwd met daarop de tekst ‘stop islamisering’. Dat is het. Niets meer dan dat.

Er werden géén winkels geplunderd, géén politiekantoren in brand gestoken, géén wapens gestolen uit combi’s om ermee in de lucht te schieten, er werd zoals altijd bij acties van Voorpost geen enkele vorm van smaad of weerspannigheid tegenover welke agent dan ook gepleegd. Er werd alleen vreedzaam een mening geuit, zoals dat het basisrecht is van elke Vlaming. En toch eist de Belgische staat 6 maanden effectieve gevangenisstraf. Want de slogan ‘stop islamisering’, dat zou ‘aanzetten tot haat en racisme’ zijn.

De arrestatie van de Voorpost-leden met het spandoek werd uitgevoerd door de politie van Mechelen op bevel van Bart Somers, waarna die mensen ook al volstrekt illegaal maar liefst 7 lange uren werden opgesloten.

Op een volgende zitting kan Voorpost zich nu verdedigen. Luc Vermeulen wil daarom nu nog niet inhoudelijk reageren, maar laat weten: ‘ Ondertussen mochten we letterlijk vele honderden solidariteitsbetuigingen ontvangen wat we erg weten te waarderen en bijzonder hartverwarmend is. Hoe dit proces ook moge aflopen Vlaanderen zal op Voorpost kunnen blijven rekenen.’

Voorpost krijgt intussen ook al de volle steun van VB-parlementslid Dries van Langenhove, die zeer verontwaardigd reageert. ‘ Voorpost hield vorige zomer een protest tegen de islamitische gebedsoproep op de Grote Markt in Mechelen. Het Parket wil de 4 actievoerders nu straffen met ZES MAANDEN CELSTRAF EN ACHTDUIZEND EURO BOETE voor “aanzetten tot haat” omwille van de boodschap “stop islamisering”. Hier word ik echt woedend van. Mensen zoals deze actievoerders, maar ook de 10 activisten van Schild & Vrienden die nu terechtstaan, zijn de kanaries in de koolmijn. Als het hen lukt om ons te pakken, zal het niet lang duren voor ook u aan de beurt bent. Het is tijd om schouder aan schouder te gaan staan, tegen deze staatsterreur.’

De vreedzame protestactie van Voorpost was een reactie op de praktijken van landverrader Bart Somers, die zijn stad actief omvolkt, en op de markt van Mechelen een islamitische gebedsoproep liet schallen. Het was op die provocatie dat gereageerd werd – en dat kan de belgische liberale dictatuur niet verkroppen.

18 comments

 1. Vlaamse Stamboek Europeaan, telg der eeuwenlang aanwezig zijnde Europese mengvolk generaties schreef:

  Al wie zich schaart achter de slogan “stop Islamisering” sluit naadloos aan bij eeuwenlang historisch verzet tegen Islamisering om ONS Fort Europa tot een Grootse Europese Beschaving te bouwen geschraagd door zowel Christelijke (geënt op de Joodse religie) als Humanistische schouders. Gedenk ; Godfried van Bouillon & de Kruisvaarders , Roland de Roncevaux, Karel Martel, de Spaanse Reconquista op de Moren, het Beleg van Wenen 1, de slag van Lepanto, het Beleg van Wenen 2, de Orthodoxe Grieken die de Mohammedaanse Turken verdreven etc….Zou de Procureur vergeten zijn wat te Maalbeek, op Zaventem, te Parijs en elders gepleegd is door Muzelmanse terroristen die de Koran Hate Speech verzen tegen “ongelovigen” letterlijk interpreteerden ? Wij wensen geen “Kalifaat Vlaanderen” met Sharia te worden waar handen en koppen worden afgehakt als sanctie, waar clitoridectomie gepleegd wordt, waar holebi’s van torens worden gesmeten of opgehangen, waar vrouwenrechten verguisd worden, waar we geen varkensgebraad of een pint bier mogen nuttigen……Minstens de perceptie wordt gewekt dat Procureur en Parket niet zouden opgelet hebben tijdens de lessen Geschiedenis, zodat ze zouden “vergeten” zijn hoe historisch Europa zich gelukkig verweerde tegen islamiseren, zodat Europa staat waar het nu staat of beter gezegd waar het stond vooraleer de “omvolking” gelanceerd werd door masochistische duistere autodestructieve onverlaten.

 2. “Bang zijn voor gevaar zoals te Maalbeek en op Zaventem” is strafbaar !

 3. 5 jaar na de aanslagen te Maalbeek en op Zaventem, gefundeerd op Koran Haatspraak Verzen tegen “ongelovigen”, anders gelovigen, agnostici en humanistische heidenen, door Muzelmanse terroristen, worden terecht bezorgde mensen die waarschuwen voor het door hen onmiskenbaar geacht gevaar der Islamisering dat eventueel tot dergelijke excessen zou kunnen leiden, dus gestigmatiseerd als “aanzetters tot haat”(sic) tegenover (alle) mohammedanen ! Hoe bedenkt het Repressieapparaat het toch ? Minstens de perceptie wordt geschapen dat hier een perfide, verborgen agenda van het PoCo-Loge Repressieapparaat zou achter schuilen, wat weliswaar thuishoort in PoCo-Loge Dictatuur maar niet in een Democratie waar basisdemocratische principes worden geïmplementeerd uit respect voor de Belastingbetalende Economisch Productieven tot het BNP die de Welvaartskoek bakken waaruit belastinggeld gegenereerd wordt , dat ook gebruikt wordt om Overheidspersoneel uit hun hand te laten eten. Is dit de “politiek-correcte stank voor dank” die het PoCo-Loge Repressieapparaat aan de Belastingbetalende Burgers biedt als vermeende “service”(sic) ? Met andere woorden “kopen” wij met ons belastinggeld repressie tegenover opinies omtrent een visie op religies, ongeacht of deze kritiek gefundeerd zou zijn of uit de lucht gegrepen ? Indien zo, wat zou dan nog het eventueel onderscheid kunnen zijn tussen het huidig PoCo-Loge Regime waaronder wij momenteel nog gebukt blijven gaan tot ons vernietigend electoraal vonnis van 2024, met de gewezen Stalinistische USSR, met Hitler’s Nazisme of Mussolini’s Fascisme ? Betekent authentieke “Vrijheid van Meningsuiting” dan niks meer wanneer het op een hongerlijders dieet kan worden gesteld door het PoCo-Loge Repressieapparaat ? Waarom wordt de Minister van Justitie daarop niet om rekenschap gevraagd door de Kamer want het PoCo-Loge Repressieapparaat valt toch onder zijn bevoegdheid al zal het officieel die objectief-correcte benaming niet krijgen maar bij naam gecamoufleerd worden met één of ander politiek-correct eufemisme, dat evenwel niks maar dan ook niks qua essentie ter zake verandert !

 4. Deze staatsterreur toont goed aan wat de ware aard is van het liberalisme. Liberalen hebben ervoor gezorgd dat onze samenleving op veel plaatsen onleefbaar wordt. Liberalen zijn altijd al extreem geweest, ze hebben de meest extremistische koppensnellers naar dit continent laten immigreren. Ze hebben onze Europese samenleving volledig ontwricht. De liberale droom is in werkelijkheid een nachtmerrie die ondraaglijk is om in te leven. Het liberalisme is een abstracte theorie die gebaseerd is op een fantasiewereld. Wat we nu zien is de voorbode van de val van het liberalisme, omdat meer en meer mensen zullen inzien dat de liberale idealen niet overeenkomen met de werkelijkheid.

 5. Waarschuwen tegen gevaren der toenemende islamisering van onze contreien, godsdienstkritiek, betekent toch geenszins dat men ook (individuele) mohamedanen zou willen brandmerken ! Daar probeert het Systeem blijkbaar intentioneel misleidend een amalgaam van te draaien, middels goocheltrucs uit de politiek-correcte alchemie, volkomen ongeloofwaardig, blijkbaar enkel dienstig om Rechts te treffen. Maar…: “Electorale wraak is zoet” ; in 2024 zullen we met onze Rechtse voet electoraal tegen het schenen stampen van het politiek-correct ontaard Systeem tot het kraakt in zijn tricolore voegen. Het PoCo-Repressieapparaat zal met lede ogen naar de verkiezingsuitslag staan te gapen maar er niks kunnen aan veranderen want dat heet immers….. “Democratie”, een concept dat het PoCo-Repressieapparaat, fungerend als Inquisiteur ten dienste van het PoCo-Systeem, geenszins lijkt te zinnen, net als evenmin onze “Vrijheid van Meningsuiting” het PoCo-Repressieapparaat lijkt te verblijden. Halt aan de PoCo-Dictatuur, aanfluiting van elke basisdemocratische bespiegeling !

  1. Ik deel zeker niet jouw optimisme omtrent de volgende verkiezing. Vraag is of we in 2024 nog wel mogen opkomen.
   Ik word ook stilaan boos op de rechtse mandatarissen die blijkbaar nog altijd niet begrijpen dat het niet gaat over een pandemie, maar over een plandemie. Hoe langer sommigen dit spelletje(beperking van onze vrijheid, aanvallen en veroordelingen op rechts(nu ook vandaag in de Massale LeugenPers) hoe meer schrik ze in de bevolking kunnen pompen. Ik zou graag wat meer weerwerk zien tegen de plannen van hen die een nieuwe wereldorde voorstaan.

 6. “De Belgische staat, vertegenwoordigd door het Openbaar Ministerie, eiste zowaar zes maanden effectieve gevangenisstraf tegen de vaderlandslievende Voorpost-leden, en een boete die opgeteld zou oplopen tot 32.000 euro.”
  Wie van het OM? Namen en toenamen.

 7. De advocaten der Verweerders zouden in hun Conclusies een resem Koran Hate Speech verzen tegenover “ongelovigen” kunnen opsommen waarop de muzelmanse terroristen die te Maalbeek en op Zaventem “van dienst waren” zich konden stoelen om hun terreur te “verrechtvaardigen”(sic) zodat de Rechter beseft WAAROM velen zich zorgen maken over de islamisering van onze contreien die ook de toekomst van onze telgen hypothekeert. Dat is zeker niet uit vermeende “haat tegenover moslims”(sic) zoals mijn jarenlange poetshulp een praktiserende moslima er één is die zelfs in de snikhete zomer niet dronk tijdens de Ramadan maar zeker geen bommen gaat leggen noch bij mij thuis noch elders. Zou die Procureur ooit een Koran ter hand genomen hebben om die Hate Speech verzen, oproepend tot geweld tegenover “ongelovigen” te lezen ? Ik wel ! Ik heb een Koran in huis al ben ik praktiserend conservatief-Katholiek maar ik doe niet aan struisvogelpolitiek zoals het islamofiel PoCo-Systeem waaronder wij, alleszins voorlopig nog, gebukt gaan. ONS electoraal VONNIS van 2024 over het Vivaldi PoCo-débâcle zal ter zake klaarheid brengen op democratische wijze.

 8. Onverdraaglijke dictatuur! Kan je dit nog “recht”spraak noemen?Diep verontwaardigd!

  1. Wreed malcontente gepensioneerde, afgeschreven maar geenszins al uitgeschreven, zoals ge hier leest schreef:

   Als jurisprudentie dermate slachtoffer wordt van politiek-correcte ontaarding dat betreurenswaardige PoCo-sofismen het halen op objectief-correcte constataties, dan gewagen we veeleer beter van “Scheefstaat” of “Kromstaat” over wat in tempore non suspecto nog ooit een “Rechtstaat” was, “lang geleden, toen de dieren nog spraken”. In onze toekomstige
   Republiek Vlaanderen Vrijstaat, zullen we zorg dragen dat wij een rechtvaardige “Rechtstaat” zullen krijgen waar niet alleen “naar de Letter der Wet” maar ook “naar de Geest der Wet” zou kunnen geoordeeld en indien nodig veroordeeld
   zou kunnen worden. Het zal een enorme verademing zijn na de tricolore dwingelandij en die decennialang aanslepende
   enkel-richting geldtransfers vanuit ONS Vlaanderen naar de Derde Wereld over de taalgrens met “francofone stank voor dank”, naar verluidt zeker in de Brusselse ziekenhuizen……

 9. Vreemd toch. Een deftig migratiebeleid voeren lukt niet in dit land. Een deftig energiebeleid voeren lukt niet in dit land. Vaccins aankopen lukt niet in dit land. Maar Vlaamsnationalisten vervolgen lukt perfect in dit land, en wel ongezien snel. Ik wens de voorposters veel moed in dit politieke heksenjachtproces. Stop islamisering!

 10. Mechelen een liberaal-islamo bastion van Bart Somers (OVLD), burgemeester en Vlaams minister. In zijn stad politiek religieuze (dissidentie) oppositie voeren tegen de islamisering van het publieke domein is sowieso een heikele zaak. Blijkbaar te delicaat voor het parket om politieke vorderingen van de lokale kalief te negeren. De rechtbank heet onafhankelijk te zijn. Nu zal moeten blijken of een onafhankelijk vonnis vellen in een liberale-sharia geladen sfeer haalbaar is. Een zaak is voor mij voor mij duidelijk: in Rusland is er ene Poetin, in Vlaanderen bij de OVLD twaalf in een dozijn. Tijdens de vorige eeuw was het nog mainstream dat politieke debatten konden gevoerd worden onder bescherming van de vrije meningsuiting. Dezer dagen heeft een nieuwe generatie liberalen in Vlaanderen, wellicht onder druk van islamitische organisaties en/of kiezers gekozen om dissidente meningen tegen de islamisering van het publieke domein te criminaliseren. Exit de seculiere staat in Vlaamse steden. Religie en politiek worden dus gebruikt en misbruikt door liberale politici voor eigen electoraal gewin. Onbegrijpelijk in een rechtstaat dat het parket van de procureur des konings zich leent voor het voeren van politieke processen.

  In de VSA zouden de betichten minstens kunnen aanspraak maken op een jury om te oordelen over de schuldvraag. Niet dus in de liberale politiestaat Belgique/Vlaanderen […]

  Ook zal blijken in hoever het totalitaire liberale gedachtegoed het gerecht al dan niet gecontamineerd heeft.

  Het huidige liberaal totalitarisme en het totalitarisme van wijlen Adolf Hitler, heeft de schijn twee vruchten te zijn van dezelfde boom. Getuige de waanzinnige strafvordering van zes maanden gevangenisstraf geëist door het parket van het kalifaat in hoofde van een vreedzame politieke boodschap. Ik lees het requisitoir als een oorlogsverklaring aan de seculiere staat. Want die dreigt op termijn hetzelfde lot te ondergaan.

 11. Correcte titel “Belgische dictatuur”. Het OM vertegenwoordigt de burger, dus de politiek kan wel degelijk optreden.
  Maar ook Vlaamse, aangezien Jambon blijkbaar niet WIL optreden tegen imam Somers.

 12. Dergelijke fratsen van het Repressieapparaat horen niet thuis in een Democratie maar veeleer in een tricolore PoCo-Dictatuur. Elke vorm van op democratische leest geschoeid verzet tegen dergelijke repressie dient overwogen. Wij zijn toch geen gedweeë slaven maar Fiere Burgers van de toekomstige Republiek Vlaanderen Vrijstaat, waarvan in 2024 door ons electoraal vonnis over het Vivaldi débâcle, de eerste steen zal gelegd worden. Zou de huidige PoCo-pipo Minister van Justitie Q zijn injunctierecht misbruikt hebben om deze repressie op te poken ? Hij behoort immers tot dat zelfde wegkwijnende partijtje als de islamofiele, omvolker PoCo-politicus Bart S. uit M. Kennelijk is het vroegere Mechelen ontaard tot Meccalen-aan-de-Dijle, al of niet gesponsored door Saoudie-Arabië en/of Iran. Minstens de perceptie wordt gewekt dat het op Vrijzinnig Humanisme geënt tricolore PoCo-Systeem uit antiklerikale christofobie de islam zou willen promoten om de traditionele ruggegraat van ons Fort Europa masochistisch te breken, wat uiteraard volledig in de lijn der huidige PoCo-omvolking en in Oikofobie gedrenkte afbraak van onze traditionele Europese normen & waarden ligt.

 13. BELGIË HET LAND DAT BESTUURD WORDT DOOR ONBEKWAME POLITIEKE DEBIELEN , DIE VOLLEDIG HET NOORDEN KWIJT ZIJN , EN ENKEL ZOMAAR ZONDER EEN ECHT POSITIEF DOEL TE HEBBEN ,RONDDWALEN. EN WAAR ALLEEN CORRUPTIE , VRIENDJESPOLITIEK EN ZICH VERRIJKEN EN GROTE GESCHENKEN UITDELEN AAN SOMMIGE OPVALLENDE FIGUREN HEERST. EN ZO worden DE 800 000 V.B.L. KIEZERS ALS HET WARE geNEGEeRd EN VERNEDERd. HETGEEN VOLGENS MIJ EEN DAAD VAN RACISME IS. HET WORDT HOOGTIJD DAT DE BURGER UIT ZIJN WINTERSLAAP ONTWAAKT.

Comments are closed.