De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) “heeft tot doel de aangesloten lokale besturen te helpen bij het vervullen van hun beleidsdoelstellingen en opdrachten en hun autonomie te bevorderen en te verdedigen.” Blijkbaar hoort daar een flinke portie linkse indoctrinatie bij. Waarom anders geven ze een opleiding onder de noemer ‘De opkomst en aanpak van off- en online rechts-extremisme’?

Maar niet getreurd, alle gemeenteraadsleden en gemeentemedewerkers mogen deelnemen aan deze opleiding. Dat motiveerde Vlaams volksvertegenwoordiger Wouter Vermeersch (Vlaams Belang) om zich meteen in te schrijven voor deze ongetwijfeld hoogstaande en uiterst objectieve opleiding, of ‘webinar’ zoals dat in coronatijden heet, aangezien het een virtuele cursus betreft, conform de coronamaatregelen. Vermeersch kondigde ook aan dat zijn eerste vraag de volgende zal zijn: “Wanneer volgt de opleiding rond de aanpak van moslim-extremisme en links-extremisme?

(lees verder onder afbeelding)

Het moge duidelijk zijn dat 2021 het jaar wordt van de muilkorven. Alles en iedereen wordt in stelling gebracht om de politieke rechterzijde zoveel mogelijk monddood te maken of op zijn minst in een slecht daglicht te plaatsen. En dat gaat zowel over het Vlaams Belang als over de N-VA, vergis u niet! Hun regeringsdeelname heeft geeft enkele invloed op deze linkse, door Vlaams belastinggeld gesubsidieerde waanzin en ze faciliteren deze onzin dus mee, ondanks hun machtspositie. In de psychologie noemen ze dat ‘zelfhaat’ of ‘masochisme’.

Als het aan minister Bart Somers ligt eindigt iedere betoging tegen onder andere islamisme voor de correctionele rechtbank, terwijl de VVSG – waar voor de duidelijkheid alle gemeentebesturen mee samenwerken! – bedenkelijke cursussen organiseert met welluidende titels als ‘Non-discriminatie – communicatietechnieken’, ‘De psychosociale impact van migratie’ (niet voor de Vlaming, maar voor de migrant in kwestie uiteraard, want och arme en och here) en wat dacht je van ‘Dekoloniseer je gemeente’ of ‘Diversiteit voor eerstelijnmedewerkers’?

Rechts-nationalistische raadsleden schrijven zich best massaal in om het nodige tegengas te geven. Doen! (klik hier)

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Vlaamse regering subsidieert cursus: De opkomst en aanpak van off- en online rechts-extremisme”

 1. Opent liberale Premier van België binnenkort de jacht op klokkenluiders?
  Hoeveel mensenlevens heeft het falende liberale covid beleid nu al geëist? Experten vrezen een derde golf die de vaccinatiestrategie kan dwarsbomen.
  Hoelang nog zullen de experten en burgers dit liberale wanbeleid kunnen en mogen in kaart brengen?
  Premier is not amused als hij kritiek leest in de krant en de sociale media over zijn beleid of persoon. Per definitie zijn critici, voor hem, van extreem rechtse signatuur. Ik zie de logica niet. Demagogische reactie uiteraard, maar het zegt veel over de onverdraagzame autoritaire politicus en mens. Wie adviezen zoekt over een repressief beleid kan altijd terecht bij ervaringsdeskundigen. En dan zijn Guy Verhofstadt en Louis Michel nooit veraf. Beide heerschappen hadden blijkbaar goede banden met wijlen Kadafi. Die was tot aan zijn dood President-dictator van Libië, en berucht als notoir terrorist. Vraag maar na in de VSA en GB.
  De krant De Morgen.be publiceerde op 17 maart 2011 foto’s waarop Guy en Louis fier als een gieter poseerden met dictator Kadafi. Hoe luidt het spreekwoord ook weer in het Frans: “Qui se ressemble, s’assemble”. Vrij vertaald: “Soort zoekt soort”. Liberalen en connecties met malafide personnages een lang verhaal. Niet zolang geleden crashten in Waterloo en Ukkel twee liberale (MR) coryfeeën op verdenking van malversaties. Maar ook Jaak Gabriëls, notoir liberaal (OVLD), oud-minister van Staat, ex-burgemeester van Bree en volksvertegenwoordiger, moet in oktober 2021 naar de correctionele rechtbank, samen met 40 andere verdachten, in hoofde van valsheid in geschrifte (ten bate van de OVLD partijkas) en gebruik ervan, misbruik van vertrouwen en verduistering van gelden (bron HLN.be).
  Hoelang nog zal de pers dergelijke berichten nog mogen publiceren van Big Brother Alexander?

 2. Stamboek Europeaan uit de toekomstige Republiek Vlaanderen Vrijstaat

  Opinies van EigenVolkse Mensen proberen te wurgen met een Repressie Apparaat, gefinancierd met subsidies uit bij hen eigen afgetroggeld belastinggeld. De tricolore, autochtonofobe, ontaarde PoCo-Loge Dictatuur kent geen schaamte.

 3. De autochtone kiezers in Vlaanderen deserteren de kosmopolitische liberalen in het kieslokaal, en dus gaat de kalief Bart Somers in paniek vissen bij de moslimgemeenschap. Wat uiteraard zijn recht is. Wat mij wel zorgen baart is de huidige virtuele politieke oorlog die liberale coryfeeën, Alexander De Croo (premier), Bart Somers (grootinquisiteur) en Vincent Van Quickenborne (minister van justitie) toeteren in de media tegen burgers met een dissidente opinie (kritiek) en die ventileren op de sociale media.
  De onverdraagzaamheid van de liberalen staat uiteraard haaks op de waarden en normen van de filosofen van de verlichting bij dewelke verdraagzaamheid en vrije meningsuiting centraal stonden. En precies deze waarden wensen de blauwe desperados te supprimeren om politieke concurrenten uit te schakelen, minstens monddood te maken.
  De blauwe censuur en repressie zijn strijdig met onze grondwet hoor ik u opmerken. Maar sinds kort hebben liberale desperados blijkbaar de intentie opgevat om de draagwijdte van onze rechten niet langer te toetsen met de grondwet, maar met de liberale politieke codex.
  Ter illustratie, de manie van de Mechelse burgemeester om burgers, te pas en onpas, zonder concreet bewijs te betichten van racisme. Herinner u een Mechelse politieman die binnen een “inner circle” verklaarde geen hand te zullen geven aan een gekleurde collega. Onmiddellijk toeterde Mechelse burgemeester-despoot, Somers, dat die intentie racistisch geïnspireerd was. PV werd opgesteld. Gewoon voor de lol een ambtenaar eventjes publiekelijk in de media beledigen zonder bewijs te leveren. Maar duidelijk met de intentie om te scoren bij de allochtone kiezers. Zeg maar een haatdiscours ventileren om het imago van de politieman en per uitbreiding van het korps schade te berokkenen. Achteraf werd de politieambtenaar vrijgesproken van de betichting racisme. De liberale codex normen van Bart Somers werden in die case onontvankelijk verklaard door de rechtbank. Quid het machtsmisbruik van burgemeester Bart Somers? Joe Biden verklaarde vandaag dat de president niet boven de wet staat. Geldt die universele wet per uitbreiding soms niet voor de burgemeester-kalief en VL minister Bart Somers, (OVLD en ex-Volksunie)?

Trending

%d