Mechelen: censuurproces van belgische staat tegen Voorpost gestart

In de correctionele rechtbank van Mechelen is vandaag het liberale censuurproces gestart van de liberale belgische dictatuur tegen Voorpost. Luc Vermeulen, Nick van Mieghem en enkele andere Voorpost-activisten worden er door het de staat vervolgd wegens ‘racisme’. De reden: het vreedzaam uiten van een mening, namelijk het opentrekken van een spandoek tegen islamisering op de markt van Mechelen. Dat is dus blijkbaar in de liberale belgische dictatuur ‘verboten’.

Wat in die dictatuur wél toegelaten is, dat is het laten schallen van de overheersingsroep van de islamsekte op een Vlaams marktplein. Het was tegen deze provocatie dat Voorpost in het verzet kwam:

Voorpost licht het hele gebeuren toe als volgt:

Proces 6 januari Mechelen.

Zaterdag 30 mei. Ondanks de beperkingen wegens de coronacrisis wensen we met Voorpost
toch actie te blijven voeren. Vier militanten begeven zich naar de Grote Markt te Mechelen
om actie te voeren tegen de steeds toenemende islamisering. De wekelijkse markt vindt
plaats op de Grote Markt en er is dus veel volk aanwezig. De vier actievoerders plaatsen zich in het zicht van de markt maar buiten het marktterrein zelf.
Ze ontrollen een spandoek met als tekst ‘stop de islamisering’ en delen folders uit. Tijdens
de actie respecteren zij de coronarichtlijnen.


Na ongeveer 15 minuten komen een tiental politieagenten toe. Burgemeester Bart Somers
zelf geeft de instructies en de vier actievoerders worden opgepakt. Dit gebeurt door agenten
die op geen enkel ogenblik de coronarichtlijnen respecteren. Niet één van hen draagt een
mondmasker of handschoenen en de militanten worden met politiewagens weggebracht naar
het politiebureel, opeengepakt als haringen.
De vier actievoerders worden opgesloten in aparte cellen en dat voor zeven lange uren. Dit
alles voor een actie waarbij geen enkel incident heeft plaatsgevonden.
Bij de vrijheidsberoving overtreedt men ook nog eens een aantal basisregels. De
aangehoudenen krijgen geen toelating om een telefoongesprek te voeren. Er wordt hen geen
formulier ter ondertekening voorgelegd waarbij het uur van de vrijheidsberoving moet
vermeld worden.
Voor ze in de cel gaan moeten ze al hun zakken leegmaken, ook geld en andere waardevolle
voorwerpen horen daarbij. Van al deze voorwerpen moet in het bijzijn van de
aangehoudene een inventaris opgemaakt worden en het geld moet geteld worden. Deze
inventaris moet men laten ondertekenen door de betrokkene. Ook dit is niet gebeurd.
Tijdens deze zeven uren durende vrijheidsberoving gaat men over tot het nemen van foto’s
en vingerafdrukken. We hebben aanwijzingen dat ook de gsm’s van de betrokkenen werden
uitgelezen.
We waren de overtuiging toegedaan dat het hele incident zou afgesloten worden met de
nodige gasboetes. Iets waar ze in Mechelen onder burgemeester Somers bijzonder gul mee
zijn wanneer het Vlaamse actievoerders betreft.
Tot onze verwondering kwamen er geen gasboetes, maar kregen de vier revolutionairen een
dagvaarding om zich op 6 januari voor de correctionele rechtbank te Mechelen te komen
verantwoorden.
Van beschuldigingen zoals actie voeren zonder toelating en overtreding van de
coronamaatregelen is niets meer terug te vinden.
De beschuldiging luidt nu ‘via een spandoek te hebben aangezet tot haat of geweld
jegens de moslimgemeenschap’.
Op de spandoek stond één tekst ‘Stop de islamisering’.
Dit wordt dus een erg belangrijk proces. Via dit proces wil men de vrije meningsuiting (nog
meer) aan banden leggen. Als we dit proces verliezen dan kan men in de toekomst geen
acties of campagnes meer voeren tegen de islamisering zonder gevaar te lopen om voor de
rechtbank gedaagd te worden.’

Meer nieuws over de zitting van vandaag volgt later. Wellicht wordt de zaak uitgesteld, om de advocaten toe te laten documenten uit te wisselen – ‘conclusies’ in het jargon.

11 comments

 1. Ik merk op dat de actievoerders er met een mondkapje staan, hoewel er van een verplichting op dat moment geen sprake was. Het is opmerkelijk dat mensen, die enerzijds, uiteraard volkomen terecht, het beleid contesteren, maar anderzijds meegaan en zelfs voorlopen op een door dat beleid opgeklopt bedrog.

 2. Waarom worden onze voormalige slavenhandelaren al jaren geïmmigreerd naar onze landen? Een moslim is wat mij betreft een vijand. Hun religie en cultuur is rotzooi en al jaren voeren ze tegen Europeanen een oorlog door hun constante verkrachtingen en geweldplegingen. Moslims geven vrijuit toe dat ze een jihad uitvoeren. Van Bartje Somers weten we natuurlijk al lang dat hij een diepgewortelde haat heeft tegenover zijn eigen volk en hij ziet dan ook geen kans ongemoeid om zijn eigen voorouders nog wat meer te verraden. Liberalisme is morele syfilis.

 3. Liberale schurkenstad Mechelen.
  De terreuracties van Bart Somers, in Mechelen, zijn een aanslag op de democratie en de waardigheid van de burgers. Een rechtstaat onwaardig. Het islamofascisme in de praktijk. De politie van Mechelen overtreedt en misbruikt haar macht om vreedzame burgers op een illegale manier van hun vrijheid te beroven. Overal ten lande worden verdachten van misdrijven na verhoor vrijgelaten. De verdachten in Mechelen vormden geen bedreiging voor de openbare veiligheid of voor medeburgers. Ze waren niet gewapend. Hebben niemand bedreigd en desniettemin worden ze door de lokale politie, op bevel van een lokale politicus als terroristen aangehouden en langer dan nodig opgesloten.
  De politieke slachtoffers/dissidenten werden moreel gefolterd wegens hun politieke overtuiging/religie die blijkbaar niet compatibel is met de islamitische geloofsovertuiging van de liberale kalief. De voorkeurbehandeling voor de islam, in de publieke ruimte, discrimineert uiteraard andere geloofsovertuigingen, Christelijke kerken, Judaïsme en vrijzinnigen.
  De racistische/politieke razzia’s in Mechelen op Vlaams-gezinden doen mij trouwens denken aan de de razzia’s op joden tijdens de bezetting door de nazi’s. Alleszins zie ik in het optreden van de Mechelse politie een link met totalitaire systemen. Een schande dat de Vlaamse regering het buitensporig beleid van de lokale liberale despoot tolereert.
  Het filmpje toont dat de religieuse moslimplechtigheid plaatsvond in het openbaar domein op een plein. Voorbijgangers worden dus volens nolens verplicht de eredienst bij te wonen, wat een flagrante schending betekent van het artikel 20 van de grondwet en ik citeer:”Niemand kan worden gedwongen op enigerlei wijze deel te nemen aan handelingen en aan plechtigheden van een eredienst of de rustdagen ervan te onderhouden”.Ware ik getuige geweest, dan had ik zeker klacht ingediend tegen de overtreders en de politie in hoofde van plichtsverzuim en/of medeplichtigheid aan het misdrijf.

  Citaat: De vier actievoerders worden opgesloten in aparte cellen en dat voor zeven lange uren. Dit
  alles voor een actie waarbij geen enkel incident heeft plaatsgevonden.

  Comment: disproportioneel, illegaal, onverantwoord en abusief. Dit staat gelijk met folteren van mensen. Werden die mensen onderzocht door een geneesheer. Kregen die mensen beschikking over de eventuele geneesmiddelen die ze moesten. Werd de procureur des Konings verwittigd over de overdreven lange vrijheidsberoving. Sorry, maar onderhavige politie mishandeling in vind ik crimineel en walgelijk. Shame on you politie Mechelen.

  Bij mij doet het een belletje rinkelen mbt de executie van een Slovaaks slachtoffer in Charleroi. Het verbaast mij trouwens dat de Liga van de Mensenrechten deze schanddaden niet formeel veroordeelt. Of gelden de mensenrechten misschien niet in steden en/of regio’s die bestuurd worden door of met OVLD dictators?

 4. dit is gewoon buiten alle proporties en wakkert het racisme alleen maar aan……Dit is helemaal niet verbindend maar een land in ontbinding …..

 5. Eens temeer blijkt dat de tricolore PoCo-Loge Dictatuur geen elementair respect heeft voor “Vrijheid van Meningsuiting” door kennelijk intentioneel een amalgaam te maken van kritiek op een religie, in casu de Islam, met een vermeend apart mensenras, “etnie” in PoCo-bargoens Newspeak, in casu de Muzelmannen , zeker in het kalifaat Meccalen-aan-de-Dijle o.l.v. een verstokte islamofiel , de genaamde Bart S uit M. Minstens de perceptie wordt gewekt dat de PoCo-Loge Dictatuur de Islam carte blanche zou willen geven om de traditionele ruggengraat van de Europese Cultuur te breken, mogelijk wegens latente antiklerikale, christofobe PoCo-Loge haat. Zo wordt tevens minstens de perceptie gecreëerd dat de vermeende “Scheiding der Machten” in dezen slechts een uit kleddernat WC-papier opgetrokken muurtje van slechts één rol “hoog” zou zijn, inzonderheid wegens het publieke “geheim” der soms (of vaak ????) politieke benoemingen van ambtenarij (inclusief Magistratuur) terend op belastinggeld van werkers die WEL economisch productief tot het BNP zijn en de welvaartskoek bakken ! Indien kritiek op de Islam “racistisch” zou wezen, zouden dan Muzelmannen een apart mensenras zijn ? Raar want de visu is het empirisch constateerbaar dat een Mohammedaan uit De Magreb, één uit Sudan, één uit Maleisië overduidelijk tot drie verschillende mensenrassen behoren, “etnies” in PoCo-Bargoens Newspeak. Als Muzelmannen een apart “mensenras” zouden zijn, zou dat dan ook gelden voor Christenen, Boeddhisten, Joden etc… Bovendien laat u niet door PoCo-Loge propagandisten wijs maken dat er maar één enkele “mensenRAS” zou zijn, quod non, omdat er maar één enkele mensenSOORT de evolutie overleefde “Homo Sapiens” . Kennelijk zijn PoCo-Loge geïndoctrineerden kleurenblind zodat ze met hun verwarde perceptie vermoedelijk te wijten aan PoCo-blinde vlekken op het netvlies ,slechts één enkele mensenkleur kunnen waarnemen ; purper gestreept met rode bolletjes , gele sterretjes en groene vlekjes, het zal je maar overkomen ! Wat het blijkbaar onprofessioneel optreden der agenten betreft, klacht neerleggen bij Comité P. en hen naar Belarus verbannen, daar wordt dergelijke fratsen WEL getolereerd !

 6. Vandaag toevallig een artikeltje gelezen over het proces van de moord in het Terkamerenbos in Brussel. De feiten zijn 11 (elf!) jaar geleden gepleegd, maar nu pas komt het voor de rechter. Eén van de daders is intussen zelfs al overleden. Maar als het er op aankomt Vlaamsgezinden te koejoneren werkt het gerecht plotsklaps een pak sneller.

 7. Dat zijn dan de mensen die het constant hebben over ” verdraagzaamheid ” , “verbinden ” , ” respect ” . tot men hen confronteert met hun eigen dhimmitude , met hun eigen verraad . Ik ben zeker geen fan van gwendolien trutten , maar in Aarschot was de politie correct en zijn er geen GAS boetes gekomen . Is er iets in het verleden van Bart Somers , waardoor hij heimwee heeft naar het gebruik van GAS ?

Comments are closed.