Bart Somers dagvaardt Luc Vermeulen en vrienden voor ‘racisme’

Landverrader Bart Somers, die als burgemeester van Mechelen de omvolking van die stad organiseert, maakt werk van de haatcampagne tegen de vrije meningsuiting van nationalisten die hij samen met andere ‘liberalen’ sinds de start van de anti-Vlaamse linkse regering-De Croo aankondigde. Luc Vermeulen, de vaderlandslievende voorman van Voorpost, liet weten dat hij zopas gedagvaard is door Somers voor de correctionele rechtbank van Mechelen wegens ‘racisme’. Zijn ‘misdrijf’: met andere Voorpost-militanten in Mechelen een spandoek te hebben ontvouwd tegen islamisering. Volgens Somers en zijn loopjongens bij het Parket is dat ‘aanzetten tot haat of geweld tegen de moslimgemeenschap’.

Reactie van Luc Vermeulen: ‘ Het ene kerstgeschenk is het andere niet. Deze ontving ik gisterenavond van gerechtsdeurwaarder J. V. L. uit Mechelen. De stad van burgemeester Bart Somers. De ‘weg met ons’ burgemeester. 30 mei, 4 Voorpostactivisten trekken spandoek open op de Grote Markt te Mechelen waar op dat moment de wekelijkse markt doorgaat. Tekst op de spandoek ‘stop islamisering’. Na een 15 min. een half peloton politie met aan het hoofd de ‘weg met ons burgemeester’ Bart Somers. Tijdens de actie geen enkel incident! Gevolg 7 uur eenzame opsluiting.Wij hadden nog wel een gasboete verwacht. Somers is daar bijzonder gul mee wanneer het gaat om Vlaamse manifestanten. Voorpost zal hem echter op de zenuwen werken en men haalt de grote middelen boven. Dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Beschuldiging: via spandoeken te hebben aangezet tot haat of geweld jegens de moslimgemeenschap. Proces 6 januari. Dag van de Drie Koningen. Voor iedereen zalig Kerstfeest gewenst.’

Het ziet er overigens naar uit dat de regering van die zitting op 6 januari in Mechelen hét grote startschot wil maken van de vervolgingscampagne in 2021 tegen nationalisten. Eerder liet het Parket van Mechelen al weten via linkse websites dat op die dag ook de rechtse jongeman zal gedagvaard worden die in een dwaze bui de Hitlergroet bracht in Breendonk. Dat is natuurlijk geen toeval: door Hitlergroet en spandoeken van Voorpost op één dag te behandelen, kan via de leugenpers van het regime het Vlaams Belang maximaal beschadigd worden. En daar is het natuurlijk allemaal om te doen.

23 comments

 1. Verzet tegen “islamisering” zou vermeend “racisme” wezen ? Zouden muzelmannen dan een aparte ethnie zijn ? De visu is er onmiskenbaar vast te stellen dat een moslim uit Java, of een uit de Maghreb of een uit Mauritanië duidelijk tot drie verschillende mensenrassen behoren. Het is een politiek-correcte ontaarde aberratie uit PoCo-propagandistische motieven te poneren dat er maar één enkel mensenRAS zou bestaan omdat er maar één enkele en dezelfde mensenSOORT , “Homo Sapiens” de evolutie heeft overleefd. Laat u ter zake geen politiek-correcte oren aannaaien door gazettenpraat schrijvelaars of sommige hoernalisten der audio-visuele “woke” desinformatie media.

 2. als ge hier voor eigen volk en land opkomt, word ge gestraft, wij worden de vreemden in eigen land, onze eigen kleinkinderen vinden geen woonst, om dat alles bezet word door vreemden, de vlaming is maar goed om te werken en met het hooft gebogen te lopen, en het ijswater van al die linkse geldpartijen over zijn rug te laten lopen..

  1. Het laatste wat we moeten doen is berusten. Links is gekend voor zijn activisme, laat ons evenveel kabaal maken als hen, en zeker gaan stemmen(als het er ooit nog van komt).

 3. In het hypothetisch geval dat een jurist, die niet competent genoeg zou zijn om het tot een met rijkelijk ereloon betaalde Advokaat met uitgebreid cliënteel te schoppen en daarom eerder zou opteren voor een volkomen overbetaalde job als “ambtenaar” met later als wedde doorlopend een veel te vet pensioen op kosten der werkers die WEL Economisch Productieven tot het BNP zijn, in casu bijvoorbeeld een lucratieve job als “Magistraat” ; Procureur of Rechter , welke partijkaart en lidmaatschap van welke PoCo-Loge zouden hem/haar dan tot die functie optimaal en dus met de grootste mogelijkheid tot succes kunnen pistoneren en daarna parachuteren ? Kan iemand mij daarin voorlichten aub ? Zou hij/zij best enkele partijkaarten kopen, uiteraard enkel en alleen van die vier verschrompelende PoCo-partijen en op de vereiste moment de “juiste” uit zijn broekzak naar boven halen en tonen , “sossewieterrood, liberaalblauw, tsjeefsgeel of gifgroen” ? Wie kan mij daarbij ter zake voorlichten aub ?

 4. Hoopt Bartje, kleinzoon van Lode Somers, die bompa met de constante erectie der Rechtse Arm, zo tot symbool der incarnatie-Oikofobie geproclameerd te worden door de Linkse Liga der PoCo-Loge Freaks ? Zal hij dan die PoCo- “award”(sic) (dus geen trofee) en in een keurige “outfit”(sic) (dus geen kostuum) gestoken komen afhalen in één of andere Link(s)e PoCo-Loge Tempel, uiteraard zo ene met een gebruikeliijke benaming in het franskiljons PoCo-bargoens zoals bij voorbeeld “La Farce Tricolore Multiculturelle” of soortgelijke multicultureluurse, autochtonofobe term ?

 5. Ik supporter voor Bartje Somers en die Procureur !

 6. Dit toont mijn inziens overduidelijk aan dat er iets fundamenteels fout zit met de opleiding van onze “Staande Magistratuur” een vaktraining die geacht wordt ideologisch neutraal en objectief-correct te zijn en niet politiek-correct. Hopelijk is het met de opleiding van onze “Zittende Magistratuur” beter gesteld.

 7. ‘Stop islamisering’, de eersten om islamkritiek/fobie en politiek verzet, van burgers, tegen de islamisering van Europa te associëren met racisme, waren de Moslimbroederschap en Hamas.

  Ik kan alleen maar vaststellen dat de dagvaarding van Bart Somers, Vlaams minister en burgemeester van Mechelen, tegen Luc Vermeulen, kadert met de analyse van voornoemde Politiek geradicaliseerde islamorganisaties.

  Toevallig of is er meer aan de hand?

  Quid de procureur des konings?
  Franky De Keyzer (51) heeft in mei 2019 de eed afgelegd als procureur des Konings van Antwerpen en komt zo aan het hoofd van de afdelingen Antwerpen, Mechelen en Turnhout.
  Het beleidsplan dat De Keyzer uitwerkte, kreeg de titel: ‘Grenzen overstijgen om bruggen te bouwen voor de mensen’. Voor de nieuwe procureur komen niet de processen, maar mensen op de eerste plaats. “Het komt er in mijn ogen niet op aan om ‘het beste parket’ te zijn, maar wel om een parket te zijn dat werkt en dat klaarstaat voor de burger en de rechtstaat die onze klanten zijn. Dat is de essentie.”
  In 2014 haalde De Keyzer het brevet militaire technieken, waardoor hij als gedelegeerd federaal magistraat heeft deelgenomen aan buitenlandse militaire missies in onder meer Libanon en Jordanië.

  Dan nu de stem van een ex-moslim> Ali Amjad Rizvi > mbt het debat.
  .
  Ali Amjad Rizvi, geboren in Lahore, op 29 mei 1975, een Pakistaans-Canadese schrijver columnist, en een activist voor ex-moslims, atheïst en seculier humanist en ervaringsdeskundige als ex-moslim.
  – Ali A. Rizvi:
  Ik heb kritiek op zowel links als rechts. Links moet zich realiseren dat kritiek op de islam moet worden aangemoedigd omdat het de wereld liberaler en vrijer zal maken. Rechts moet zich realiseren dat niet alle moslims slecht zijn en moeten worden weggestuurd of platgebombardeerd.
  “In de moslimwereld zijn er talloze vrijdenkers, atheïsten en agnosten die niet openlijk kunnen spreken over hun overtuigingen. Dat zijn mensen die ongelovig zijn in gedachten, maar die zich moeten voordoen als moslim. Zij leven allemaal een tegenstrijdig bestaan.
  Zoals prominente religiecritici, bijvoorbeeld Sam Harris, meent hij dat de term islamofobie ongeldig is, omdat hiermee wordt getracht islamcritici het zwijgen op te leggen.
  Rizvi heeft verklaard dat rechts-populistische politici een punt hebben als zij zich uitspreken tegen “autoritaire, totalitaire ideeën die er in de [islamitische] geschriften staan”, maar dat ook veel andere mensen waaronder moslims zelf dat al eeuwenlang hebben gedaan.
  Hij betoogde dat radicale groepen zoals de Moslimbroederschap en Hamas de term ‘islamofobie’ expres gepopulariseerd hebben om bigotterie tegen moslims gelijk te stellen met ‘volkomen legitieme kritiek op de islam’ als religie, met als doel om het laatste de mond te snoeren. Hij stelde: “Mensen hebben rechten en verdienen respect; geloven en boeken hebben en doen dat niet.”
  Islamitisch terrorisme zelf is geheel niet in staat om het Westen te verslaan, meent Rizvi, maar als westerse overheden Verlichtingswaarden en burgervrijheden gaan opgeven ter geruststelling van het veiligheidsgevoel van paranoïde burgers, “dan zullen zij [=de terroristen] winnen.”
  Maarten Boudry, “”Ja, de islam is vandaag gevaarlijker dan andere godsdiensten””, De Morgen, 20 april 2018
  Conclusie: In de moslimlanden is kritiek op de islam verboden, net als in de stad Mechelen. Toeval? De politieke invloed van radicale moslim organisaties uit het Midden-Oosten reikt blijkbaar tot in de Wetstraat als men de dagvaarding erop naleest vrees ik.

 8. Hier is maar één woord voor ….crapuleus ………oikofobe addder

 9. “Stop de Islamisering” is al eeuwen bezig ! “De Kruisvaarders, Roland de Roncevaux, Karel Martel, de Spaanse Reconquista, het Beleg van Wenen 1 & 2 , de Slag van Lepanto, de Grieken die de Mohamedaanse Turken uit hun Hellas verdreven etc….Wie zich schaart achter deze traditionele eeuwenlange strijd voor een Europees Europa is GEEN “racist”(sic) want godsdienstkritiek is geen “racisme”, trouwens Muzelmannen zijn bovendien geen apart mensenras, “ethnie” betiteld in PoCo-Newspeak. Lees ZELF de Koran Hate Speech verzen die oproepen tot fysiek geweld tegen “ongelovigen” en waarop Islamisten zich baseren om zo hun terreur menen en wanen te kunnen “verrechtvaardigen”. Nochtans wordt de Islam door het PoCo-Systeem gesubsidieerd, begrijpe wie kan ! Minstens de perceptie wordt gecreëerd dat de antiklerikale, Christofobe PoCo-Loge Linksen de Islam wil promoten om het Christendom, culturele ruggegraat van het Oude Continent, te breken. Het is trouwens ook frappant dat UNIA vaak de termen “Islamofobie” en “Antisemitisme” vermeldt maar kennelijk nooit “Christofobie” (evenmin autochtonofoob racisme/discriminatie)

 10. men zou beter bart somers een dagvaarding sturen wegens het discrimineren van de blanke bevolking in zijn stad en in gans belgie

  1. Misschien beter een petitie opzetten om zijn ontslag te eisen als minister van omvolking

 11. Mechelen hoofdstad van de inquisitie/shariawetgeving in Vlaanderen.
  De verwarring die de term islamofobie zaait is zo venijnig, dat er al genoeg mensen zijn die beweren dat religiekritiek eigenlijk een vorm van racisme is. Of dat kritiek op de islam door moslims ervaren wordt als geweld en dat om die reden anti-islam en haat tegen moslims hetzelfde is.
  Dat is het niet. In een moderne seculiere samenleving als de onze kan tolerantie voor gelovigen prima samengaan met forse kritiek op het geloof.
  De letterlijke betekenis van islamofobie is: een (ziekelijke) vrees voor de islam. Mensen die bang zijn voor een religie of voor hoe die zich in een samenleving manifesteert zijn niet per se gewelddadig. En zolang de angst niet gewelddadig wordt of resulteert in bedreiging of discriminatie, doet de mens niets verkeerds – laat staan iets strafbaars – met zijn vrees.
  Dat mensen – in meer en mindere mate – op hun hoede zijn voor de islam is overigens te begrijpen. De vrees kan ingegeven zijn door de talrijke aanslagen in Europa de afgelopen jaren. Voor alle daders vervulde de islam daarbij een cruciale rol.
  Het is belangrijk maatschappelijke knelpunten vrij te kunnen bespreken, omdat sociale problemen anders blijven voortwoekeren, en de conditie van de hele maatschappij aantasten. Dat is precies wat er in de islamitische cultuur gaande is. Een voorbeeld: de inferieure positie van vrouwen, hun seksuele onderdrukking en hun enige toegestane functie als moeder, wat leidt tot onhanteerbare kindertallen, zijn belangrijke oorzaken van de kennisachterstand en armoede in de hele islamitische wereld, en misschien ook van agressieve woedeuitbarstingen, die duiden op het onvermogen met kritiek om te gaan, iets wat in een ongefrustreerde omgeving moet worden aangeleerd.
  Regelmatig proberen moslimvrouwen deze zaken aan de kaak te stellen, maar keer op keer onsteekt de massa in woede, en de vrouwen worden wegens godslastering monddood gemaakt of vermoord. Dat maakt verandering van binnenuit wel heel moeilijk.
  Zonder kritiek op de religie zou de scheiding tussen kerk en staat, in de Westerse wereld, nooit het licht hebben gezien, die het product is van kritiek geventileerd van Lucretius tot Jaurès, en Averroès, Spinoza, Voltaire etc.
  Het staat Bart Somers , alias de kalief van Mechelen, vrij om zich te bekeren tot de islam. Voor mijn part mag hij zelfs met BDW en zijn moslimvriend op bedevaart trekken maar Mekka, maar niet ten koste van onze individuele grondwettelijke vrijheden en rechten, waaronder de vrije meningsuiting.
  Kritiek op religie analoog maken met racisme en haat tegen individuen of groepen, zoals het shariaparket pleegt te doen, is intellectueel manifest oneerlijk en onjuist. Het stigmatiseert en criminaliseert op een perverse manier vrijdenkers en kritische burgers om kritiek op het islambeleid van de liberale regeringen in België en Vlaanderen monddood te maken, en leidt tot haat en fanatisme bij religieuze fanatici, die zich vanaf heden nu gesteund zullen voelen door de liberale inquisitie in Mechelen, de Vlaamse regering en het Mechelse parket.
  De dagvaardiging van het Mechels parket leest, inderdaad, als een fatwa tegen de ongelovigen (niet-moslims). Dit wordt in Mechelen een politiek-religieus proces tegen dissidenten (in de ogen van de liberalen) naar analogie met de Moskou processen van Stalin. Maar deze maal op grond van godslastering (Allah) gecamoufleerd met de passe-partout kwalificatie “racisme”.
  Heeft onze liberale Mechelse kalief zijn inspiratie misschien gevonden bij een artikel van HBVL: “Jemenitische rechtbank verbiedt krant wegens Mohammedcartoons.
  Een Jemenitische rechtbank heeft de krant al-Rai al-Aam zes maanden lang verboden en haar hoofdredacteur tot een jaar cel veroordeeld omdat hij de omstreden Deense Mohammedcartoons had gepubliceerd.

 12. Je moet blind zijn als je niet inziet hoe liberalen en socialisten al jarenlang het jihadisme in ons land hebben gefaciliteerd. Moslimterreur, een direct gevolg van ongecontroleerde migratie, is al jarenlang een probleem, maar voor Vlamingenhater Bartje Somers is het pas een probleem als je hier tegen wil protesteren, Sharia4Belgium (terroristische organisatie veroordeeld voor het ronselen van Syriëstrijders), verbieden vond hij “te ver gaan”. De hele partijtop van liberalen en socialisten dragen een enorme verantwoordelijkheid voor de jihadistische terreur in ons land. Aanzetten tot haat of geweld jegens Vlamingen, dat is iets waar Bartje Somers al jaren schuldig aan is.

 13. Een partij van om-volkingsdwazen, // Haar minister bleef maar door-razen ,//Zelf-verheerlijking ,// Bracht een ontploffing ,// ‘t Ventje had zichzelf opgeblazen…./Of een hedendaagse versie van de breedsmoelkikvors die de strafste wilde zijn .

 14. waar zit de NVA nu om er een regeringszaak van te maken.als ze dat laten doorgaan kunnen ze beter stoppen met hun partij waar staan ze dan nog voor

 15. Ik vrees dat de reactie van de N-VA op zich zal laten wachten. De “Vlaamse nestbevuilers” van Mechelen zal door N-VA geen strobreed in de weg gelegd worden na de interviews van voorzitter De Wever (die zijn politieke carrière aan ‘t voorbereiden is).

 16. Tijd dat wij massaal protestberichten naar stadhuis van Mechelen om deze muilbandpolitiek ten scherpste aan te klagen. Daarna afspraak op Driekoningen? Vader Joos zaliger zou tegen zijn zoon gezegd hebben: Ik ben Volks U nie?

 17. Ik verwacht een assertieve reactie van zowel N-VA als van VB. Het wordt meer dan hoog tijd dat Jambon onze imam laat vallen.

Comments are closed.