Gedurende dit jaar hebben een aantal moskeeën in Nederland besloten een ‘versterkte gebedsoproep’ door de wijken te laten galmen, duidelijk onderdeel van verdere provocaties van de islam in Nederland. Deze zet bracht voor velen aan het licht hoezeer de islam in Nederland al in de publieke ruimte heeft gewonnen en van de godsdienstvrijheid gebruik maakt om haar idealen te verspreiden. De Nederlandse politicoloog Alfred Vierling is al vanaf beginjaren tachtig zeer kritisch op de verspreiding van de islam in Nederland en de rol van de beleidsmakers hierin. ReactNieuws heeft hem over deze kwestie enkele vragen voorgelegd.

Wat is nu exact de bedoeling van moskeeën met deze islamitische oproep tot gebed?

De vermeende bedoeling is natuurlijk de mensen op te roepen hun geloof aan god Allah duidelijk te maken door gebed en hen daartoe op gezette tijden op te roepen. Je zou kunnen denken dat kan tegenwoordig ook wel door andere technische middelen, daarvoor hoef je toch niet een luidspreker op het dak van een gebouw te zetten zodat een hele wijk dit onontkoombaar meekrijgt, ook diegenen die daar helemaal niet van gediend zijn. Ik denk dat er ook een element is van verbreiding, eigenlijk haast opdringerige verbreiding, van juist deze vorm van geloof in god, de islam, daarbij komt dat het ook vooral is bedoeld om mensen te laten weten dat het niet alleen gaat over het geloven in god, maar vooral ook in de acceptatie van de culturen, de muziek, het geluid, taal van nieuwkomers, in dit geval toch Mohammedanen. Die leggen als het ware dwingend de acceptatie van hun cultuuruitingen op onder het mom van geloof en wordt daar eigenlijk een hele wijk onder druk gezet. Vergeet niet dat zodra er ook maar een luidspreker ergens is, ik geloof dat er al minstens 20 tot 30 moskeeën dat mogen doen, al is het maar een paar minuten per week, eerst begon het met vrijdag en dan is het feestdagen erbij, dat breidt natuurlijk uit. Dat is een teken voor alle Mohammedanen in zo’n wijk om dan ook maar hun radio’s keihard te zetten met niet alleen de oproep tot gebed, maar ook natuurlijk de Turkse of Arabische muziek. Dat is in de oren van vele Europeanen een soort van sonore (klankrijk geluid / sr) vervuiling waar je niet meer aan ontkomt.

Ik heb via uw website begrepen dat uzelf ook eens vlakbij een heeft moskee gewoond. Wat is uw ervaring?

Dat heeft een enorme impact gehad, we spreken dan over 1980 en dat was in Amsterdam, ik woonde in een hele kleine gehorige woning, daar kwam onder mij een illegale moskee, die begon om vier uur al met een paar honderd mensen te bidden. Daar kon je toen nauwelijks iets van zeggen, de autoriteiten stonden achter die Mohammedanen. Ik heb daar toen gepoogd een geluidsoorlog te voeren, dat is niet gelukt. Uiteindelijk is het verdreven vanwege gebrekkige brandveiligheid, maar niet door steun van het gemeentebestuur en die hele wijk is inderdaad verislamiseerd, een soort kalifaatwijk geworden. Wij als burgers konden nergens heen. Via het Kamerlid Janmaat heb ik aan de minister Rietkerk van de VVD laten vragen of nou eigenlijk die gebedsoproep niet ook valt onder de geluidshinderwet. Dat viel volgens hem onder de godsdienstvrijheid. Ik vind dit niet terecht. We hebben in Nederland nog wel een stichting tegen geluidshinder, maar die wil het alleen hebben over vliegtuiglawaai en eventueel over achtergrondmuziek in de supermarkten, maar branden zich ook weer niet lafhartig aan het geluid van de imam, van de muezzin, zo heet zo iemand, die op het dak staat te krijsen. Ik vind het krijsen, je kunt wel mensen tot god doen bidden, maar daarom hoef je toch nog niet, jou soort taal, muziek, geluid en uitingen daarvan op te dringen. Maar we zijn ondertussen veertig jaar later en zijn precies nog op hetzelfde punt, het is zelfs nog erger geworden. De sonore aanwezigheid van Mohammedanen in de openbare ruimte is enorm toegenomen

Er zijn mensen die het geluid van kerkklokken en de azaan van de moskee gelijkwaardig vinden, is dat volgens u een correcte vergelijking?

Dat zal misschien in het aantal decibel zo zijn, alleen het is natuurlijk een cultuurbotsing van jewelste, ik bedoel het is ook niet hetzelfde of je een kerkklok of een volkszangeres hoort zingen. Het is natuurlijk niet hetzelfde omdat de kerkklok niet spreekt, niet praat, terwijl de muezzin jou zijn vorm van geloof oplegt, met alle toeters en bellen eraan, daar hoort dus ook de sharia-wetgeving bij, de hadith, gewoonten van Mohammed bij, daar horen voor iedereen geldende regelgeving bij, dus niet alleen voor de Mohammedanen maar voor de hele mensheid. Dat hele pakket, ik zou zelf zeggen een vijandig pakket, in ieder geval naar ongelovigen toe, wordt daar min of meer meegebulderd. Want men doet niet alleen maar de gebedsoproep, men haalt ook de koranteksten aan en wat mij betreft kunnen die door niet-menselijk krachten zijn geschreven, maar de uitleg die mensen daaraan geven hoeft toch niet als absolute waarheid te worden geaccepteerd. Dan gaat het ook nog vaak in het Arabisch. Je kunt zeker in de koranieke teksten geen basis vinden voor de aanname dat god alleen Arabisch verstaat, dus ik vind het heel erg arrogant en cultuurvijandig naar degene toe die men dan dacht eventueel te kunnen bekeren. Dat doen kerkklokken natuurlijk niet, die kunnen natuurlijk voor sommige mensen wel hinderlijk zijn, als je niet in die cultuur bent opgegroeid, maar ik zie daar dus een groot verschil in.

Waarom laten landelijke en lokale autoriteiten moskeeën zo veel ruimte voor islamitische gebedsoproepen?

Het is volgend beleid, men kijkt naar de samenstelling van de bevolking in zo’n wijk en als daar 30, 40 procent al Mohammedanen wonen, dan is er zo’n omslagpunt en bovendien zitten er al vaak Mohammedanen in de gemeenteraden en ja dan gaat het wel heel erg snel. Als de eigen bevolking, de niet-Mohammedaanse bevolking, niet hevig protesteert en niet alleen verbaal, maar zich ook niet organiseert enzovoorts, ja dan volgt een bestuur gewoon wat een aanzienlijk deel van zo’n wijk dan blijkbaar wil of kan dragen en weegt natuurlijk niet mee degenen die het niet willen en zich niet uiten in protest. Ik heb geen geloof in een petitie, ik heb de wereld nog nooit zien veranderen door petities, maar goed, beter iets dan niets, 40 jaar lang heeft men niks gedaan tegen deze verspreidingen. Ik geloof dat er al wel 500 moskees zijn in Nederland en van langzamerhand al 10 procent daarvan staat iemand te schreeuwen vanaf het dak.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “Alfred Vierling: “Want men doet niet alleen maar de gebedsoproep, men haalt ook de koranteksten aan…””

 1. […] Reactnieuws 7 november 2020 interview door Sjors Remmerswaal met Alfred […]

 2. Toen eind jaren 30 (!) een imam, aan Mussolini vroeg of er in Rome geen moskee gebouwd mocht worden, antwoordde Il Duce: Ja hoor, als wij een kathedraal in Mekka mogen neerzetten.
  Ho, maar dat kan niet! Dat mag niet van ons geloof. Sprak de imam.
  Nou, zei Mussolini, dan kan die moskee in Rome ook niet.

  (Dit voorval is authentiek en illustreert prachtig hoe heerlijk eenvoudig politiek kan zijn)

  Wanhoop echter niet en bedenk dat, Spanje, met de reconquista, de mohammedaanse bezetter, pas na 700 jaar eindelijk kon uitdrijven. Waarom zouden hedendaagse vrijheidslievende Europeanen de globalistische sultans en hun legers van geïmporteerde bezetters niet kunnen uitdrijven?
  Waar een wil is, is een weg. Men moet niet zeuren maar georganiseerd, doordacht en gericht de zaken aanpakken, indien men een veilige toekomst wil voor blanke kinderen…

  1. Inderdaad. Het is al eens gedaan en kan opnieuw gedaan worden… waar een wil is is een weg…

 3. Sinds 1970 zijn er zo’n 500 plus moskeeen in Nederland gebouwd, dus in een 50 jaar, dat zijn zo’n 10 per jaar, dus ongeveer elke 1 tot 1,5 maand komt er een nieuwe moskee bij. Dat is alleen Nederland, voor de rest van Europa geldt hetzelfde. Ga eens naar Saoudi-arabie en zeg ik wil 10 kerken per jaar gaan bouwen in jullie land, die divers, cultureel verbindend en inclusief willen zijn. 3 x raden wat ze zullen zeggen.

Trending

%d