President Trump: ‘We gaan de integriteit van de verkiezingen verdedigen’

De Amerikaanse President Trump heeft een rustige persconferentie gegeven waarin hij een helder overzicht gaf van de stand van zaken rond de Democratische vervalsing van de voorbije verkiezingen.

President Trump stond eerst stil bij het enorme succes van de Republikeinse partij: de Senaat blijft Republikeins, in het Congres werd geen enkele zetel verloren, en hij haalde meer stemmen bij latino’s, zwarten en Indianen dan een Republikein ooit voor hem deed. En dat ondanks de valse polls van de leugenpers, die het deed uitschijnen dat hij ruim zou verliezen, om zijn achterban te ontmoedigen. ‘Een duidelijke inmenging in het kiesproces door big media, big money, en big tech’, zo noemde Trump het terecht.

Vervolgens richtte Trump zich op het stemmen per post. ‘Ik heb al maanden geleden gewaarschuwd dat dat op een ramp zou uitdraaien, omdat men geweigerd heeft tegelijk een sluitend systeem op te zetten met controle van identiteitsgegevens, handtekeningen en het kiesrecht van mensen’, zo stelde hij. Dat is correct: het massaal rondsturen van stemmen per brief is overal door Democraten ingevoerd, in hun staten, en de Democraten hebben alle Republikeinse amendementen om het systeem waterdicht te maken afgewezen. De VS kennen geen identititeitskaarten of kiezerslijsten zoals wij. Het gevolg is dat mensen stemden die al lang dood zijn, mensen die minderjarig zijn en dus geen stemrecht hebben, of mensen die al jaren niet meer in een staat wonen, wat verboden is. Een Vlaming in Nevada getuigde dat hij drie keer had kunnen stemmen, zonder dat iemand zijn identiteit controleerde:

Trump richtte dan de aandacht op Detroit en Philadelphia, ‘twee van de meest politiek corrupte plaatsen in ons land’, zo stelde hij correct. Er worden daar poststemmen meegeteld zonder poststempel, zonder handtekening, zonder bewijs van enige identificatie, zo zegde hij. Hij meldde dat wettelijke getuigen in de telbureaus geweerd worden, en meldde ook correct dat ramen van de telbureaus met plakkaten worden afgedekt, wat onwettig is, omdat men het tellen moet kunnen observeren. Zijn reactie op dat alles is volledig conform de regels in een democratische rechtsstaat: ‘We gaan een heleboel processen voeren’, zo kondigde hij aan.

President Trump sloot voor zijn doen erg gematigd en verzoenend af. ‘Het gaat er niet om wie er wint, Republikeinen of Democraten, Joe of mezelf’, zo klonk het. ‘ Het gaat erom dat we een eerlijke verkiezing willen, en dat we een eerlijke telling willen. We want to count every legal vote. We mogen de VS niet te schande laten maken.’

Men zou denken dat journalisten meteen aan de slag zouden gaan om die ernstige en goed gedocumenteerde aantijgingen van kiesfraude via het poststemmen te onderzoeken, maar nee hoor: De leugenpers gilt hard ‘leugens’, en probeert de President te censureren, door de persconferentie niet uit te zenden en de beelden niet te tonen. Nochtans schreven we gisteren al dat bv. in Nevada het poststemmen inderdaad tot een fraudegevoelige chaos leidt. Bekijk dus vooral zélf de indrukwekkende aanklacht:

4 comments

  1. Eerst begreep ik niet waarom de democraten zo’n oude presidentskandidaat kozen. Nu weet ik waarom, hij is heel populair bij de 120-plussers.

  2. Gemotiveerd zijn die democraten wel, ze slagen er zelfs in om mensen te laten stemmen die al jarenlang dood zijn. In Detroit zijn er meer dan 2500 stemmen geregistreerd van mensen die al jarenlang dood zijn, waarvan één iemand die geboren was in 1823, bijna 5000 stemmen die werden uitgebracht zijn duplicaten, meer dan 32000 stemmen komen van mensen die niet eens stemgerechtigd zijn.
    Er zijn stembiljetten gevonden die zijn gedumpt in verlaten gebouwen. Mensen die toezicht zouden moeten houden op de stembureaus, mogen in bepaalde staten niet naar binnen kijken en mogen de telling niet zien. Dit alles is in strijd met de grondwet. Ik weet niet of iemand van jullie naar de leugenpers heeft gekeken de laatste dagen, ze konden hun vooringenomenheid weer niet verbergen. We hebben feiten nodig, niet de manipulatie en commentaar van leugenachtige journalisten.
    De leugenpers verklaart nu dat er geen bewijzen zijn van vervalsing, maar bij de laatste verkiezingen verzonnen ze complottheoriën die zouden aantonen dat Rusland Trump hielp bij zijn overwinning. We wachten nog steeds op enig bewijs hiervan. De leugenpers liegt zoveel dat ze het zelf als waarheid zien.

Comments are closed.