VB plant autokaravaan naar Brussel tegen Vivaldi op 27 september

De onvrede bij de Vlamingen over de op handen zijnde Waals-linkse regering van de belgische nepstaat is groot.  Overal wordt opgeroepen tot verzet en betogen, getuige daarvan de aangekondigde betoging vorig weekeinde in Mechelen, die door Open VLD met dictatoriale methodes werd neergeslagen.

Het Vlaams Belang kondigt nu een originele protestactie aan, die volledig ‘coronabestand’ is: een autokaravaan.  De Vlaamsnationale partij is duidelijk:  ‘Woorden in het parlement, de kranten en sociale media zijn belangrijk. Maar nu is het tijd voor actie.  Daarvoor hebben we u nodig.  Het is énkel zo dat we nog druk kunnen zetten op de malafide plannen van de antidemocratische elites in de ivoren toren van de Wetstraat.  Onze luide stem van protest – en onze claxons – zullen dwars door de muren van hun achterkamertjes weerklinken. En als we Brussel hiervoor een zondag moeten platleggen, dan zij het maar zo!’

De autokaravaan als actiemiddel was populair in de jaren ’60, toen de auto volop in opmars was, maar raakte in onbruik naarmate de files langer en de brandstofprijs hoger werd…  Maar nu zorgt het VB dus voor een ‘heropstanding’: de autokaravaan is terug, en hoe.  Het VB kondigt kolonnes aan vanop verzamelpunten in elke Vlaamse provincie, en noemt als eindpunt voorlopig de Heizel.  Dat kan echter nog veranderen, zo klinkt het.

De reden daarvoor is bekend: Belgistan is al lang geen democratische rechtsstaat meer, en de grondwettelijke vrijheden zijn voor Vlaamsnationalisten zeker in Brussel al lang afgeschaft. De Brusselse politieke bandieten zullen de actie dus zeker verbieden, ze zal via de rechtbank of in de feiten op straat moeten afgedwongen worden.  Het eindpunt van de karavaan ligt dus inderdaad nog niet vast…

De originele actie wordt aangekondigd met een videoboodschap, die stelt dat het niet louter om een VB-actie gaat, maar dat er een Vlaams front moet gevormd worden om een Waals-linkse Vivaldiregering te verhinderen.

3 comments

  1. Hopelijk niet te laat wanneer het Vivaldi-concept ter aarde wordt besteld.

  2. Alleen eendracht maakt macht, Vlamingen verenig jullie in plaats van elkaar te bestrijden, nu! Volksverraad is zelfs nog erger dan racisme

Comments are closed.