Zoals we hier eerder meldden publiceerde het met belastinggeld gesubsidieerde linkse regimeblad HUMO een haatfilm, waarin een figuur die Dries van Langenhove voorstelt op een barbecue wordt neergemaaid met een machinegeweer, samen met andere Vlaamsnationale mensen.  Onze oproep om klacht in te dienen bij UNIA leidde tot nogal wat reacties.

Mocht vanuit rechtse hoek een film gepubliceerd worden waarin een figuur herkenbaar als Kristof Calvo of Meryem Almaci neergeschoten wordt, dan zou het kot terecht te klein zijn.  Nu blijft het oorverdovend stil.  Opvallende uitzondering is N-VA-Kamerlid Theo Francken, die op Twitter schreef:

Van een massaal gesubsidieerde overheidsinstelling als UNIA zou je verwachten dat klachten grondig onderzocht worden en dat het resultaat aan de klagers wordt meegedeeld, maar nee hoor: in dit geval oordeelt UNIA al meteen dat er niks aan de hand is.  “Strafbaar (aanzetten tot) betekent dat er een kwaadwillige bedoeling moet zijn (een bijzonder opzet). Dat is hier uiteraard niet aanwezig. Uiteindelijk beslist het parket, maar er moet steeds een bijzonder opzet zijn.”  Wat UNIA dus zegt is: als het maar ‘om te lachen’ is, is alles toegestaan.

Het is dan toch wel opmerkelijk, dat UNIA in het verleden wél aanstoot nam aan… Zwarte Piet.  ‘ Daarbij roepen we op om de figuur van Zwarte Piet in elk geval anders voor te stellen dan een domme, ondergeschikte of gevaarlijke zwarte man – waardoor al dan niet gewild stereotypen over zwarte personen in stand worden gehouden’, zo klinkt het.  Zwarte Piet als stereotiepe kindervriend moet dus veranderen; met het stereotiep afbeelden van Vlaamsnationale mensen die met een machinegeweer worden neergemaaid is er géén probleem.  Bent u nog mee?

Gevaarlijk stereotiep dat moet veranderen, volgens UNIA. Films waarin Vlaamsnationalisten worden afgeknald: geen probleem.

Merkwaardig is intussen het stilzwijgen van het Vlaams Belang.  De partij van vier persmededelingen per dag heeft nu blijkbaar niets te zeggen over een haatfilm die één van haar bekendste parlementsleden demoniseert.  Weten ze dan bij het VB niet meer hoe de haatcampagne tegen Pim Fortuyn destijds op gang getrokken is?

Het lijk van Pim Fortuyn, 6 mei 2002.

Wij bij REACT roepen intussen op om de strijd tegen de haatfilm verder op te drijven.  Na onze klachten bij UNIA is het nu het moment voor klachten bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame.  Het verfilmen van een massamoord door een ‘spree killer’ op mensen met een bepaalde politieke overtuiging in een video die wordt afgesloten met een reclameboodschap (logo HUMO, kreet HUMO) is immers strijdig met een heleboel reclamerichtlijnen.

Dien klacht in bij de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame

Hoe dient u uw klacht in?

– Ga naar de website van de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame;

– Klik op ‘klacht indienen’;

– Klik op ‘klachtenformulier’;

– Vul het formulier in.  Uw hoedanigheid is die van consument;  het product is Videofilm ‘pandemie’;  De reclame wordt verspreid via internet;  u hebt de reclame gezien via https://www.facebook.com/humo.be/videos/700159663871002/;  korte beschrijving van de inhoud is:

‘De reclamevideo toont een fictieve actieheld Van Ranst die overal het coronavirus te lijf gaat. De video bevat een scene waarin het hoofdpersonage met een machinegeweer een figuur neerknalt die herkenbaar is als Dries Van Langenhove, waarna als een ‘spree killer’ met het machinegeweer een massamoord wordt aangericht op een barbecue van Vlaamsnationale mensen.  De reclamevideo wordt afgesloten met het logo van HUMO beeldvullend, en de stem die luid ‘HUMO’ roept, zoals die ook in alle andere reclame van HUMO gebruikt wordt, zodat de video duidelijk als reclameboodschap herkenbaar is.’

– Bij ‘motiveer uw klacht kan bv. ingevuld worden’:

‘Door het eerder linkse blad HUMO werd een reclamefilm gepubliceerd onder de titel ‘Van Ranst’ waarin acteur Kevin Janssens een actieheld speelt die het coronavirus bestrijdt. Humor en parodie moeten kunnen, maar in de film is te zien hoe het personage van Janssens als een ‘spree killer’ met een machinegeweer een barbecue aanvalt van mensen die herkenbaar worden voorgesteld als rechts en Vlaamsnationalistisch, met blauwe T-shirts die verwijzen naar de bekende Vlaamsnationale jongerenvereniging ‘Schild&Vrienden’. Een figuur met blauwe T-shirt die duidelijk en herkenbaar S&V-voorman en VB-parlementslid Dries van Langenhove voorstelt wordt aan flarden geschoten. Deze beelden van dodelijk geweld tegen Vlaamsnationalisten overschrijden de regels voor ethische reclame. Ik verwijs bv naar de ICC-code, artikel 2, respect voor de menselijke waardigheid, verbod op discriminatie vanwege o.a. politieke overtuiging, geen aanmoedigen van gewelddadig of illegaal gedrag. Massamoorden door ‘spree killers’ zijn helaas een realiteit, ook op bekende politici; dit kan en mag in reclamevideos niet gebanaliseerd worden. Artikel 14 verbiedt het nabootsen van personen zonder hun toestemming. Ik verwijs ook naar de regels op uw website over ‘Humor in reclame’ (1992): ‘Humor mag niet leiden tot (…) het kleineren of discrediteren van (…) een persoon of een groep personen (…) morele, religieuze, filosofische of politieke overtuigingen; het aanzetten tot laakbaar gedrag op het gebied van veiligheid. Het vermeende ‘humoristisch’ verfilmen in een reclameboodschap van een massamoord door een ‘spree killer’ met een machinegeweer op een bijeenkomst van Vlaamsnationale personen, met het bloederig aan flarden schieten van een herkenbaar parlementslid van dezelfde politieke overtuiging, kan minder stabiele geesten aanzetten tot laakbaar gedrag, en is minstens te beschouwen als het kleineren van een groep mensen met in dit geval een Vlaamsnationale overtuiging. Gelet op de recente massamoorden door ‘spree killers’ (Bataclan, Utoya, Christchurch, Las Vegas) en het gericht vermoorden van mensen met een bepaalde politieke overtuiging (Pim Fortuyn, Theo Van Gogh) mag over het gebruik van dergelijke beelden in reclamevideo’s niet lichtzinnig heen gegaan worden. Het verfilmen van de terechtstelling van mensen met een uitgesproken politieke mening, in dit geval een Vlaamsnationaal parlementslid, is reclame-ethisch naar mijn mening niet geoorloofd.’

 • identiteit meedelen aan adverteerder: kies gerust zelf; enkel aanhangig bij JEP: kies gerust zelf.

Met deze haatfilm heeft HUMO een grens overschreden.  Laat u horen en dien uw klacht in!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

14 reacties op “HUMO-haatfilm: Theo Francken veroordeelt, UNIA doet niets, VB zwijgt – dien JEP-klacht in!”

 1. Klacht ingediend bij JEP:
  Wij ontvingen uw klachtenformulier in goede orde, waarvoor dank, en hebben terdege nota genomen van uw bedenkingen bij het Humo-filmpje waarnaar u verwijst.
  Dienaangaande menen wij echter op basis van de informatie waarover wij beschikken dat het in casu niet gaat om reclame-inhoud ten voordele van het betrokken medium, maar wel om via diens website (gelinkt op de homepage onder “niet te missen”) en sociale mediakanalen verspreide redactionele inhoud waarmee wordt ingespeeld op de actualiteit.

  Daar de bevoegdheid van de Jury zich overeenkomstig haar reglement beperkt tot reclame-inhoud, spijt het ons derhalve u te moeten melden dat wij geen dossier kunnen openen op basis van uw melding.

  Wij hielden eraan u hierover te informeren.
  Vriendelijke groet,
  xxxxxxxxxxxxxxx
  Administrative Assistant

  Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame / Jury d’Ethique Publicitaire
  Rue Barastraat 175 – 1070 Brussels
  Tél.: 02/502.70.70
  http://www.jep.be

 2. < Het bloederig moorden van een rechts politicus, vermomd als 'reclame': geen probleem volgens links.
  < Maandenlange lastercampagne van de linkse media drijft nationalist Dylan Vandersnickt tot zelfmoord; geen probleem volgens links.

  < Wat onschuldige zwarte humor van rechtse S&V jongeren op privé chatgroepen: resultaat = 20 huiszoekingen, 50 verhoren en doelbewust families veel leed aangedaan.

  Als rechts aan de macht komt, hoop ik dat wij net zo weinig medelijden zullen hebben met hen als zij met ons.

 3. Och Theo… Als staats-secretaris een totale mislukking. Zijn partij had unia buiten spel kunnen zetten, deed het niet en heeft in het Vlaams regeerakkoord een Vlaams uniaatje op de planning. Trek daar mee naar de oorlog. Nog veel bokes eten zou ik zeggen. Is dat nu jullie grote voorbeeld?

 4. Er is toch het recht op vrijheid van mening ? Iemand met een andere mening moet toch niet ‘neergeknald’ worden ?
  Waar blijft het recht op vrije mening ? De film Pandemie zet niet aan tot constructief overleg maar schakelt wie een ander mening heeft uit. Moeten we dat nu weer meemaken ? Hebben we dan nog altijd niets geleerd ?

  1. Ach het is allemaal leugen en bedrog!

 5. Tijd om mijn lidmaatschap bij Vlaams Belang op te zeggen.
  Waar is de tijd van Karel Dillen?
  Deze lamlendigheid zou hem zuur opgebroken zijn.
  Bekeer je.Van Grieken, en kom tot inzicht.

  1. Marcske, echt? Onder Karel had driesje niet eens lid mogen worden.

 6. Inmiddels gepensioneerde gewezen economisch productieve bijdrager tot het B.N.P.

  Alleen kritiek op Links krijgt de juridisch van geneelei waarde zijnde kwalificatie “haatspraak” gelanceerd als “hate speech” door de Amerikaanse PoCo-media in handen van het allerrijkste, allerdominantste elitair bevolkingssegment aldaar. Kritiek op Rechts zal nooit als “haatspraak” betiteld worden door hoeralisten der audio-visuele media, door PoCo-gazettenpraat schrijvelaars of door Linksologen verkleed als “Politicoloog”, “Socioloog” of “Antropoloog”, die hun gauchistische ideologische visie vaak als vermeende “wetenschappelijk studie”(sic) verpakken op belastinggeld-kosten van die mensen die WELeconomisch productief bijdragen tot het B.N.P.

 7. Dat UNIA niet ageert is in hun eigen optiek als “normaal”(sic) te beschouwen, t.t.z. conform hun UNIA “normen” ,vermits dat het geviseerd bevolkingssegment immers toch geen allochtonen zijn. Awel dan !

 8. Dit filmpje is een duidelijke aanzet tot haar en geweld tegen andersdenkenden (herinner je Pim Fortuyn). Dat Unia weigert hiertegen op te treden betekent enkel dat ze deel uitmaken van het Stalinistisch gedachtegoed dat andersdenkenden monddood dienen gemaakt (letterlijk en figuurlijk). Vroeg of laat wordt het tijd voor (KNIP) daar de wet een dubbele standaard hanteert.

  1. UNIAfoob Filip Dezomer

   UNIA treedt op in haar hoedanigheid van “vakbond voor de allochtonen”, ergo waarom zouden ze in dit geval dan uit volkomen overgesubsidieerde winterslaap moeten ontwaken ?

 9. VB aanhanger zijnde, zouden we beter dat Humo creëersel stilzwijgen. Hoe meer we erop reageren, hoe meer aandacht het krijgt. Mvg, Luc Vincent.

  NVDR: Dat is net wat de leugenpers hoopt. Dat ze rustig hun haatwerk kunnen verderzetten en niet gestoord worden door juridische tegenzetten. Niet akkoord dus. Een machine als het VB met honderden personeelsleden en miljoenen in kas moet zo’n linkse schoften met de gevolgen van hun acties confronteren. Demonisering mag men niet laten passeren.

  1. Slechte reclame is ook reclame, zegt men. Hoe meer aandacht het krijgt, hoe meer het verdeeld wordt en dàt is pas het plan van links. De rechtsen verspreiden hun vuilnis nu ook! Aankaarten bij Unia? Oké, maar het filmpje moet van het net weg om niet meer ‘onevenwichtige’ linksen te bereiken die dit filmpje wel eens zouden willen na-apen ‘in het echt’. Ik ben wel akkoord dat Humo zou moeten veroordeeld worden voor het verspreiden van haatdragende filmpjes.

   1. jan hammerbacher

    Ik vermoed persoonlijk ook dat ze bij VB redeneren dat het geen goed idee is om Humo nog meer gratis reclame te bezorgen. Of hun aanpak dan wel die van Reactnieuws.be de beste is laat ik in het midden. Er zijn voor beide goede argumenten pro en contra te verzinnen.

Trending

%d bloggers liken dit: