Motie van afkeuring tegen minister Ollongren in Eerste Kamer

Gisteren is in de Nederlandse Eerste Kamer een motie van afkeuring aangenomen tegen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. De motie werd door de oppositiepartijen ingediend, omdat de minister blijft weigeren om de huren per 1 juli te bevriezen. Het is ongewoon dat de Eerste Kamer dit zware middel gebruikt. Het is het zoveelste incident met deze minister, die een half jaar ziek thuiszat en daarvoor verbaasde met Russische samenzweringstheorieën, beleid voor censuur en het afschaffen van raadgevend referendum.

De meerderheid van de leden van de Eerste Kamer willen dat de gebruikelijke huurverhoging op 1 juli dit jaar niet doorgaat vanwege de coronacrisis. Twee keer eerder is op dit punt al een motie aangenomen. Minister Ollongren blijft echter halsstarrig bij haar standpunt dat een algemene huurbevriezing niet nodig is. Haar keuze komt erop neer dat verhuurders alleen huurders te hulp schieten die echt in financiële problemen terechtkomen.

Een motie van afkeuring veroordeelt beleid van een bewindspersoon (of van het kabinet). De ernst van de verwoorde kritiek kan reden zijn voor ontslagaanvraag.

Bron: Parlement.com

De motie kwam er op aandringen van de Socialistische Partij en het Eerste Kamerlid Tiny Kox, vervolgens stemden 39 senatoren voor en 36 tegen. Kox liet na de stemming weten dat hij uiterlijk maandag een reactie van de minister-president wil op deze motie van afkeuring. Ollongren zal de kwestie vrijdag in de ministerraad bespreken, ze ziet deze motie juist als een aanmoediging om door te gaan op de door haar ingeslagen weg.

2 comments

Comments are closed.