ReactNieuws valt onder ‘Dutch Junk News’ volgens Nederlands Ministerie van Binnenlandse Zaken

In een Engelstalige studie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Nederland, welke vrijdag wereldkundig is gemaakt en de titel ‘Politiek en Sociale Media Manipulatie’ heeft, wordt ReactNieuws driemaal genoemd. In twee tabellen over de afgelopen EU-verkiezingen waarin de interacties door gebruikers zijn gemeten en eenmaal in de bijlage onder ‘Dutch Junk News Domains’. Deze studie moet de overheid voorzien van kennis en ondersteuning tegen desinformatie en telt aanbevelingen om dit tegen te gaan. Inmiddels heeft de Tweede Kamer een brief ontvangen waarin de concrete beleidsinzet wordt uitgelegd.

Hoewel het begrip Junk News nergens volledig wordt uitgelegd en/of voorzien van een heldere definitie, valt ze net als het meer bekende begrip nepnieuws volgens deze studie onder ‘desinformatie, of de opzettelijke introductie van foutieve informatie met het doel schade te berokkenen ..’ zo valt in de tekst te lezen. Deze desinformatie wordt dan actief via de sociale mediaplatforms gedeeld, zoals Twitter, Facebook en Instagram, maar ook via fora als 4chan en Reddit.

ReactNieuws wordt in de studie aangewreven desinformatie te verspreiden en krijgt de kwalificatie ‘zeer partijdig’ (hyperpartisan) mee. Tot de studie is opdracht gegeven door Minister Jonkvrouw Kajsa Ollongren van Binnenlandse zaken, die tijdens de afgelopen provinciale en de Europese verkiezingen al verraste met een uitgebreide campagne over nepnieuws en het publiek toen waarschuwde om naar de juiste nieuwsmedia te gaan voor nieuws.

Dat is dus niet helemaal gelukt, zie daarvoor de onderstaande tabellen uit de studie waarop ook ReactNieuws staat. Beiden gaan over de EU-verkiezingen en de interacties (delen, leuk vinden, etc.) en daarnaast is er nog een stukje overzichtslijst.