Welke Belgische partijen stemden in het EP tegen Zwarte Piet?

Op 26 maart van dit jaar werd in het Europees Parlement een resolutie aangenomen die de in Europa aanwezige ‘mensen van Afrikaanse afkomst’ extra rechten wil toekennen. In de bewuste resolutie werd expliciet verwezen naar de traditie van Zwarte Piet uit het Sinterklaasfeest. De resolutie werd aangenomen met 535 stemmen voor, 80 tegen en 44 onthoudingen. Het EP veroordeelt daarmee Zwarte Piet als discriminatoir en wil dat regeringen hem afschaffen en deze boodschap is overal duidelijk aangekomen. Maar wat was eigenlijk het stemgedrag van de Belgische politieke partijen?

Hoewel de stemming werd afgenomen voor de EP-verkiezing van mei 2019, geeft het toch een duidelijk beeld van hoe de Belgische partijen in de kwestie staan. Enkel vier tegenstemmen, alle vier afkomstig uit Vlaanderen en leden van de Nieuw-Vlaamse Alliantie, tegen de stroom in van de eigen Europese Conservatieven en Hervormers-groep in het EP. Één persoon heeft zich van stemming onthouden, namelijk de toen enige Europarlementariër van het Vlaams Belang.

Verder stemden dus alle andere afgevaardigden vanuit België, maar liefst 16 parlementariërs, vóór het afschaffen van Zwarte Piet. Waaronder alle christendemocraten uit België, waarvan men nog enige sympathie zou verwachten voor lokale tradities, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. De liberalen, groenen en socialisten stemden zoals verwacht tegen Zwarte Piet.

Stemden voor Zwarte Piet:
Mark DEMESMAEKER
Ralph PACKET
Helga STEVENS
Anneleen VAN BOSSUYT

Onthielden zich:
Gerolf ANNEMANS

Stemden tegen Zwarte Piet:
Maria ARENA
Pascal ARIMONT
Hugues BAYET
Ivo BELET
Gérard DEPREZ
Philippe LAMBERTS
Louis MICHEL
Frédérique RIES
Claude ROLIN
Bart STAES
Marc TARABELLA
Kathleen VAN BREMPT
Tom VANDENKENDELAERE
Hilde VAUTMANS
Guy VERHOFSTADT
Lieve WIERINCK

One comment

  1. Deze partijen willen de Belgische cultuur afschaffen enkel om hun zakken voort te kunnen vullen.De europese dictatuur.

Comments are closed.