In de laatste nieuwsbrief van de Stichting Taalverdediging – de voornaamste, activistische verdediger van de Nederlandse taal – maakt men melding van het twintigjarig bestaan. Daarnaast is er nog het nodige nieuws over de sluimerende verengelsing van de maatschappij en welke stappen men hiertegen heeft ondernomen. Zo startte Taalverdediging in het verleden een rechtszaak tegen BOOR over het gebruik van Engels in het basisonderwijs, die overigens werd verloren.

Er is een succes geboekt op het treinstation van luchthaven Schiphol, waar een groot elektrisch bord was geplaatst met daarop vertrekgegevens van de trein en dit uitsluitend in het Engels. Na herhaaldelijk klagen en het indienen van een officiële klacht door activisten van Taalverdediging, bleek dat dit voorjaar zonder enige respons vanuit Schiphol het bord plotsklaps is vervangen door een exemplaar met daarop gegevens afwisselend in het Nederlands en Engels.

Een andere interessante kwestie die wordt aangestipt is dat het ministerie van OCW in juli van dit jaar kenbaar heeft gemaakt dat de subsidie van Nuffic, de organisatie die zich bezighoudt met het internationaliseren van het onderwijs, met ingang van 20121 fors wordt verlaagd. Taalverdediging is uiteraard blij met deze keuze, bovenal omdat Nuffic een groot pleitbezorger van de verengelsing van het de Nederlandse samenleving is.

In de nieuwsbrief van het derde kwartaal staan interessante artikels en berichten over de Nederlandse taal en cultuur, zoals over Japan, waar tussen de 17e en 19e eeuw een Nederlandse handelspost was en van waaruit het nodige aan taal is doorgesijpeld in de Japanse samenleving. Ook komen weer eens diverse ambtenarenverzinsels voorbij, die het gebruik van het Engels goedpraten en verdoezelen dat men niet in de Nederlandse taal met mensen communiceert.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “20 jaar Taalverdediging, 20 jaar strijd voor de Nederlandse taal”

  1. Taalverdediging,helaas meer dan nodig!

  2. hectorvo250gmailcom

    Mag ik toch even vermelden dat ik een maandblad heb uitgegeven (dat ik na 10 jaar heb moeten opgeven bij gebrek aan financiële ondersteuning) dat onder de titel Wrange Wapper en de ondertitel ‘Omdat Nederlands belangrijk is’, van leer trok tegen de verloedering van onze taal in de media en in het straatbeeld? In de jaren ’80 was ik nog een zeldzame roeper in de woestijn van onverschilligheid. Dat ik de uitgave heb moeten stopzetten, bedroeft mij nog altijd.

  3. Leve Taalverdediging dus!

Trending

%d