Gerechtshof Den Haag veroordeelt het Nederlands

taalverdediging webstekInmiddels is het arrest vanuit het Haagse Gerechtshof gevolgd van de civiele zaak in hoger beroep, aangespannen door de Stichting Taalverdediging tegen het BOOR, over het gebruik van Engels in het basisonderwijs. De uitspraak is een behoorlijke tegenvaller voor wie de Nederlandse taal lief heeft, want de rechter vernietigt een eerder vonnis, waar beide partijen tegen in beroep zijn gegaan. Tevens wijst de rechter de vorderingen van de Stichting Taalverdediging af en veegt alle bezwaren van tafel, daarbij moet Taalverdediging opdraaien voor de proceskosten.

De zaak is in hoger beroep in Den Haag terechtgekomen vanwege een eerdere uitspraak van juli 2012 van de Rotterdamse Rechtbank, waarin de rechtbank niet mee ging in het gevraagde verbod op het tweetalig onderwijs, dat op incidentele basis en als proef is geïntroduceerd. Stichting BOOR heeft dit bewuste initiatief Early Bird genomen, zoals eerder al beschreven, voor een programma met het Engels op, vóór en na de basisschool.

Het hele arrest van het Haags Gerechtshof in deze zaak is merkwaardig, maar wat toch direct opvalt en wat tevens de kern is van de klagers, is de uitspraak op het wetsartikel lid 13 artikel 9 Wet op het Primair Onderwijs. De volzin uit dit artikel luidt; Het onderwijs wordt gegeven in het Nederlands. Dat lijkt weinig ruimte te geven voor discussie in het Engels, maar toch volgt het Gerechtshof hierin Taalverdediging niet.

De wettelijke bepaling moet volgens de rechter worden gezien “In de context van de omringende bepalingen en systematiek van de bewuste wet. Daarnaast is de wetsgeschiedenis van bepaling om te achterhalen wat de bedoeling van de wetgever is geweest.“ In gewone mensentaal betekent dit, dat wetgeving in beweging is en ook verandert. Dat over dit onderwerp volop wordt gediscussieerd ook door de beleidsmakers – het hof haalt zelfs een Kamerverslag naar voren van VVD-kamerlid Cornielje uit 1997 – dus moet men deze zin niet letterlijk nemen.

Het komt er op neer dat lesgeven in het Engels op de basisschool, ofschoon het nadrukkelijk in de wet is uitgesloten, volgens het Hof, niet onwettig is. Taalverdediging overweegt nog om tegen deze uitspraak in cassatie te gaan bij de Hoge Raad.

3 comments

  1. In Belgie is er taalwetgeving , destijds ingevoerd om veroveringsdrang van franstaligen af te remmen.

    1. Gelooft u nog in sprookjes? Taalwetgeving of niet, in Vlaanderen wordt er in middelbare scholen en in het hoger onderwijs reeds les gegeven in het Engels.. Maar ja, zolang het maar geen Frans is, nietwaar?

  2. Als de wet zo flexibel is, ga ik mijn snelheidsovertredingen ook aanvechten…

Comments are closed.