Génération Identitaire wint proces tegen Franse staat: ‘betoging tegen islamterreur werd onterecht verboden’

In november 2017 – 2 jaar na het bloedbad in de Bataclan – organiseerde Génération Identitaire in Parijs een grote betoging tegen de islamterreur. De manifestatie werd op het allerlaatste moment door de prefect van Parijs verboden, dit wegens vermeende risico’s op verstoring van de openbare orde. Omdat dit volgens de organisatoren een zuiver politiek besluit was en een verkrachting van de vrije meningsuiting, werd de beslissing van de prefect voor de rechtbank aangevochten. Eergisteren werd de zaak uitgesproken en Génération Identitaire kreeg gelijk.

De rechtbank veroordeelde de Franse staat tot een schadevergoeding van 1.500 euro, dit om de juridische kosten – eigen aan deze rechtszaak – te betalen. Natuurlijk dekt dat niet alle gemaakte kosten, maar het toont wel duidelijk aan dat de prefect zijn boekje te buiten ging en dat de geplande betoging geen gevaar voor de openbare orde inhield, althans niet vanwege Génération Identitaire.

De rechtbank maakte ook duidelijk dat activiteiten van Génération Identitaire steeds goed georganiseerd en geweldloos verliepen. Blijkbaar zijn er toch nog enkele ‘rechtvaardige rechters’. Met dit vonnis in de hand vraagt Génération Identitaire de onmiddellijke buitenvervolgingstelling van de militanten in het Defend Europe-proces in de Alpen, die in Gap, de hoofdstad van het departement Hautes-Alpes terechtstaan.

Ter herinnering: militanten van Génération Identitaire en Defend Europe hadden postgevat aan de Col de ‘l Échelle bij de Frans-Italiaanse grens. Zo wilden ze vermijden dat illegale vreemdelingen via bergpassen Frankrijk konden binnendringen. Natuurlijk werden die ‘grensoverschrijdende activiteiten’ door linkse clubjes en ngo’s georganiseerd.

Tegen alle verwachtingen in zag het openbaar ministerie van Gap toen geen enkele reden om de Identitaire militanten daarvoor te vervolgen. Het zag zelfs geen strafbare feiten! Maar onder druk van de politiek werd de visie van het openbaar ministerie later naar de prullenmand verwezen. Drie leden van de actiegroep, waaronder voorzitter Clément Gandelin, woordvoerder Romain Espino en Damien Lefèvre, medewerker van RN-parlementslid Gilbert Collard, werden alsnog voor de strafrechtbank van Gap gebracht.

De aanklacht luidt als volgt: ‘activiteiten te hebben uitgevoerd die onder de publieke opinie voor verwarring zouden kunnen zorgen, met het uitoefenen van ambtenarentaak’. Daarvoor worden effectieve gevangenisstraffen van 6 maanden en boetes van 75.000 euro gevorderd. De rechtbank van Gap doet uitspraak op 29 augustus.