Europees Parlementslid Vlaams Belang: Filip De Man

Op 26 mei 2019 deed Filip De Man uit Vilvoorde zijn intrede in het Europees parlement.  Filip is één van de oudgedienden van het vroege Vlaams Blok, later Vlaams Belang, en heeft een lange staat van dienst in de partij in tal van functies.  Wij legden hem onze drie vragen voor:

REACT: Wie bent u, wat deed u professioneel voor u verkozen werd, was of bent u actief in een jeugdbeweging, een studentenbeweging of andere verenigingen, en waarom werd u actief in het Vlaams Belang?

Mijn motivatie om actief te worden was toch vooral de verontwaardiging over de minachting voor de Vlamingen in Brussel, waar ik opgegroeid ben, en daarna mijn onvrede over het waanzinnige immigratiebeleid, waarvan de negatieve gevolgen eigenlijk ook voor het eerst zichtbaar werden in Brussel.

Ik verwijs graag naar mijn werk als auteur, namelijk in 1999 ‘De Zaak Demol, een commissaris geflikt’, naar het Frans vertaald als ‘L’Affaire Demol. Un poulet chez les ânes’; in 2003 ‘De Eeuwige Strijd. Hellas, Rome en Europa in het juiste perspectief’; in 2007 ‘L’Etat-PS. De Maffia aan de Macht’, met als co-auteur Frank Vanhecke, vertaald naar het Frans als ‘L’Etat-PS. La mafia au pouvoir’; enin 2007 ‘De Eeuwige Strijd II. Europa: van Dageraad tot Avondland’.  In ‘De Eeuwige Strijd’ wijs ik cultuurrelativisme en egalitarisme af, en kies ik partij voor de visie van genetici, sociobiologen en evolutionaire psychologen.

REACT:  Welke redenen hebt u in uw onmiddellijke omgeving gehoord om zo massaal Vlaams Belang te stemmen?

In Vilvoorde: immigratie, immigratie en immigratie.  De mensen zijn het echt hartsgrondig beu, dat ze vreemdelingen worden in eigen land, en willen het echt grondig anders zien.

REACT: Wat ziet u voor u persoonlijk als de belangrijkste boodschap die u de volgende jaren in het parlement wil naar voren brengen?

In het Europees parlement wil ik het hebben over geopolitiek en demografie.  Europa moet zichzelf bewuster internationaal op de kaart zetten, en de demografische explosie in Afrika moet uit de taboesfeer, anders is de volgende invasie van asielzoekers en illegalen alleen een kwestie van tijd.

 

2 comments

Comments are closed.