Op 26 mei 2019 werd Annick Ponthier verkozen tot parlementslid voor de federale Belgische Kamer voor de provincie Limburg.  Wij legden haar drie vragen voor.

REACT:  Wie bent u, wat deed u professioneel voor u verkozen werd, was of bent u actief in een jeugdbeweging, een studentenbeweging of andere verenigingen, en waarom werd u actief in het Vlaams Belang?

Ik ben 47 jaar en geboren en getogen in Bilzen, waar ik woon, samen met mijn man Edwin en 2 dochters van 18 (Mirthe) en 16 jaar (Britt).  Ik ben gemeenteraadslid sinds 2006, ik was provincieraadslid van 2006 tot 2009, en Kamerlid tussen 2009 en 2014.  Ik doe dat voor het Vlaams Belang, een Vlaams-nationalistische partij die opkomt voor de gewone Vlaming. De gewone Vlaming die hoe langer hoe meer in opstand komt tegen de politieke elite in dit land, de gewone Vlaming die kreunt onder een hoge belastingdruk en daarvoor een té laag pensioen krijgt, die het onderwijsniveau ziet dalen.
En de gewone Vlaming die zich meer en meer vreemde voelt in zijn eigen land. Wij verzetten ons tegen een opengrenzenbeleid en tegen de daaraan verbonden massa-immigratie.

REACT:  Welke redenen hebt u in uw onmiddellijke omgeving gehoord om zo massaal Vlaams Belang te stemmen?

Vooral de stijgende islamisering speelt bij veel mensen een rol. Het feit dat migranten (zij het als asielzoeker, vluchteling, of via gezinshereniging naar hier gekomen) té snel toegang krijgen tot onze sociale zekerheid (sociale woningen, leefloon, werkloosheidsuitkering, ..) zonder ooit te hebben bijgedragen aan onze sociale zekerheid;  Het feit dat er geen echte integratie is; Het feit dat de inburgeringsproef op geen enkele manier gekoppeld is aan het verwerven van de Belgische nationaliteit…  Die zaken stoten vele mensen terecht tegen de borst.

REACT: Wat ziet u voor u persoonlijk als de belangrijkste boodschap die u de volgende jaren in het parlement wil naar voren brengen?

Ik wil graag ijveren voor een beter statuut voor onze militairen en de aantrekkelijkheid van een loopbaan binnen Defensie verhogen. De leeftijdspiramide binnen Defensie moet omlaag en we moeten af van de zogenaamde ‘loopbaanmilitairen’. Een mooi voorbeeld hiervoor lijkt me Nederland.
Op sociaal-economisch vlak wil ik het ‘opvoedersloon’ terug op de agenda plaatsen, een financiële tegemoetkoming voor de thuiswerkende ouder.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “Parlementslid Vlaams Belang: Annick Ponthier, Kamer, Limburg”

  1. Antwerps Handje

    Een dikke proficiat aan deze zwart-gele “Limburgse Vlaai” vanwege een krokant gebakken “Antwerps Handje”

  2. […] Ponthier Annick o Troosters Frank o Gilissen […]

Trending

%d