‘Beste ouders van D***¨* en G*****

Maandag zijn wij op uitstap gegaan naar Antwerpen om nader kennis te maken met de joodse en islamitische cultuur. Wij werden hierbij rondgeleid door twee (niet-gelovige) gidsen van de stad Antwerpen.

Eerst zijn wij door de joodse buurt gegaan, waarbij we ook een synagoge hebben bezocht. Vervolgens waren de leerlingen een uur vrij. Na de middag zijn we door de Turkse buurt gegaan. Hier bezochten we een Turkse bakker, waarbij we mochten genieten van enkele traktaties van de uitbaters. Het was immers ramadan en dat wilde hij vieren met iedereen. Ook D***** en G***** hebben hier mee van genoten. Daarna gingen we ook een kijkje nemen in de moskee. Daar heeft de gids ons meer uitleg gegeven over de gewoontes en de tradities binnen de islam (net zoals dit gedaan werd in de synagoge).

Jammer genoeg weigerden D**** en G**** om in de moskee binnen te gaan. Hoewel zij dit op voorhand wisten en tijd genoeg hebben gehad om te reageren (en om hierover in gesprek te gaan), vonden zij het nodig om ons als leerkrachten, de gids en de gemeenschap voor schut te zetten. Dit was een zeer onbeleefde en respectloze actie, waar zij de gevolgen van zullen dragen in een strafstudie en 0/10 op houding tijdens de uitstap. (Alle andere leerlingen uit het vierde jaar vonden dit overigens zeer verrijkend).

Daarnaast vind ik het als leerkracht levensbeschouwing echt niet oké dat zij zomaar tonen dat ze geen vertrouwen hebben in wat wij als leerkrachten voorzien. Ik ijver in elke les naar verdraagzaamheid en respect tegenover iedereen.
Ongeveer 5 jaar geleden -in het kader van deradicalisering- heeft de Vlaamse Overheid in samenspraak met alle inspecties van levensbeschouwelijke vakken het noodzakelijk geacht, in een hyperdiverse samenleving, om interlevensbeschouwelijke competenties (ILC’s) bij leerlingen te ontwikkelen.

Ik hoop dat zo iets in de toekomst niet meer zal voorvallen. Ik ben in ieder geval als leerkracht zeer teleurgesteld.

Met vriendelijke groeten

Mevr. Z.

Godsdienstleerkracht’

We gaan ons niet moe maken om al de hypocriete beweringen in dit stuk te weerleggen; dat men zwaait met de vlag van ‘verdraagzaamheid’ en ‘respect’ en dan leerlingen strafstudies oplegt omdat ze vreedzaam hun mening uiten, dat geeft goed weer hoe onverdraagzaam, hatelijk en dom linkse mensen als mevrouw Z. in hun denken zijn.

Wij zeggen dus: diepe walging voor de linkse leerkracht Z. van GTI Beveren.  En een dikke BRAVO en proficiat voor deze twee dappere patriottische Vlaamse tieners, die eer brengen aan hun volk en hun land!  Mogen er nog velen hun voorbeeld volgen!