Of er racisme bestaat in Vlaanderen? Uiteraard wel! En het wordt nog aangemoedigd door de overheid ook. Het heeft bovendien een naam: positieve discriminatie. ‘Positief’, jawel! De Vlaamse overheid lacht u daarmee vierkant uit in uw eigen gezicht. Want de overheid mag dat, omdat de meerderheid van de Vlamingen daarvoor heeft gekozen.

Op een vraag van Vlaams Belang-verkozenen Chris Janssens wist bevoegd minister Liesbeth Homans enkele antwoorden voor te leggen over deze ‘positieve discriminatie’. In feite komt het erop aan dat vreemdelingen – of mensen uit andere ‘ondervertegenwoordigde groepen’ –  voorrang krijgen bij overheidsjobs. Deze regel bestaat al eventjes en nu zijn daar ook concrete cijfertjes van, zij het wel erg beperkt.

Omdat het ‘monitoringssysteem’ nog niet operatief is – de minister weet dus niet echt hoeveel mensen er voorrang kregen door hun minderheidsstatus – kon Homans enkel meegeven dat in 2018 minstens 7 keer de positieve discriminatie werd toegepast. Dat zijn dus 7 Jannekes en Miekes die géén job te pakken kregen omdat ze blanke Vlamingen zijn, of niet behoren tot een ‘minderheidsgroep’ en toch tijdens de toelatingsproeven exact evengoed scoorden als hun gekleurde (of bijvoorbeeld gehandicapte) evenknie.

Laat dit gerust even doordringen wanneer u binnenkort naar de stembus trekt. Het échte racisme wordt toegepast en aangemoedigd door onze eigen Vlaamse overheid. Dàt is de realiteit. Maar o wee als u als pakweg verhuurder mensen van vreemde afkomst weigert, omdat je voordien negatieve ervaringen hebt gehad met gelijkaardige huurders. Dan dringen praktijktesten zich plots op!

Hieronder vraag en antwoord.

vjivh.png

aamw.jpg
Een kleine actualisering van deze affiche dringt zich stilaan op.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

5 reacties op “Zeven sollicitanten geweigerd voor job bij overheid … omdat ze Vlaming zijn of niet tot een ‘minderheidsgroep’ behoorden”

  1. Blanke Blanche Blankaert uit Blankenberge

    NV-Asociaal’s kartonnen vlamingske Liezeke Homans pleegt ook autochtonofobe discriminatie politiek-correct gecamoufleerd als “positieve actie” door WEL een “Minderhedenforum” met subsidies te overstelpen maar GEEN cent te gunnen aan enigerlei “Meerderhedenforum” ! Nochtans zijn het autochtonen bij wie ,wegens hun numerieke meerderheid (maar gepeste meerderheid) , het hoogste debiet aan allerlei belastingen worden afgeperst, afgetroggeld en afgemolken om met dat geld, in subsidievorm, een dergelijk autochtonofoob discriminatoir wanbeleid te voeren. “Andermans’ volk eerst, Eigen Volk kan verrekken” . Zouden wij eerst onder de zonnebank moeten gaan liggen en ons haar zwart moeten laten verven vooraleer wij ,autochtonen gelijke rechten zouden krijgen als allochtonen in ONZE Vlaanderen Vrijstaat, deel van ONS Fort Europa ? Hoe lang moeten wij ,betonBLOK Vlamingen ons nog zo met onze genotsknikkers laten rammelen door kartonnen vlamingskes en politiek-correct ontaarde, autochtonofobe, allochtonofiele, xenofiele pipo’s & pipa’s ? “Electorale wraak is zoet” op 26 mei !

  2. Kies massaal voor Het Vlaams Belang in mei dan kunnen massaal C4 ‘s gedrukt worden voor die smerige linkse groene troep zodat Vlaanderen terug in Vlaamse handen komt.

  3. De overheid kweekt zelf vreemdelingenhaat, door eigen volk te discrimineren, nee dit is geen racisme! Maar hebben wij critiek op dit verderfelijke beleid, dan zijn we gelijk racisten! Het komt nog zo ver dat we niks meer te vreten hebben en in de goelag verdwijnen bij kritiek! Stalin zou er blij mee zijn!

  4. Blank schorriemorrie.

  5. Actualisering van affiche?😎Een discriminerende overheid? Het is gauw gebeurd!😎

Trending

%d bloggers liken dit: