Gent, één van de laatste socialistische bastions, voert een Personeelsdiversiteitsactieplan in. Een wat? In de volkstaal: een plan waarbij de bekwame Vlaamse bedienden en arbeiders van de Stad Gent vervangen gaan worden door niet-gediplomeerde Gentenaars van vreemde afkomst.

mg.jpg

Het is een oud zeer. Omdat de Vlaamse steden en gemeenten niet genoeg vreemdelingen kunnen aannemen, omdat die nu eenmaal in mindere getale in het bezit zijn van de vereiste diploma’s (uiteraard de racistische en hardvochtige Vlamingen hun schuld!), worden er om de haverklap quota’s ingevoerd waarvoor een ‘positieve’ discriminatie wordt toegepast om toch maar zoveel mogelijk Vlamingen te vervangen door vreemdelingen.

Gent zal in sneltempo vreemdelingen aanwerven en heeft daar een heus plan voor uitgetekend. Dit plan werd deze week voorgesteld in de gemeenteraad van de Arteveldestad. Johan Deckmyn, een stouterik en toevallig ook gemeenteraadslid voor het vermaledijde Vlaams Belang, stelde met lede ogen vast dat het plan nefast is voor de kwalitatieve dienstverlening door de Gentse openbare diensten.

Deckmyn: “In het diversiteitsactieplan staat dat er zal gerekruteerd worden op basis van competenties eerder dan op diplomavereisten. Dit is een echte schande! Het is immers een kaakslag voor de vele mensen die tot op vandaag wél moesten beschikken over één of meerdere diploma’s en specifieke examens dienden af te leggen om bij de stad Gent aan de slag te kunnen.” In de volkstaal: je moet aantonen dat ge “nen toffe” zijt en dat ge goed met uw collega’s om kunt, eerder dan effectief kennis te hebben voor datgene waar ge u moet mee bezig houden tijdens uw job. Veertig tinten bruin als huidskleur is een pluspunt!

ml.jpg

Maar dat is nog niet alles: “Het wordt in dit plan nog erger toen de schepen duidelijk stelde dat ze de kennis van de Nederlandse taal van ondergeschikt belang acht om bij de stad Gent aan de slag te kunnen. Dit slaat werkelijk alles. De kennis van de taal is immers essentieel en één van de voornaamste waarborgen om zich te integreren in de samenleving waar men deel van wil uitmaken. Bovendien heeft dit ook consequenties voor de veiligheid van de persoon zelf en de mensen met wie deze persoon in contact komt.

Het hoeft niet te verbazen dat het Vlaams Belang tegen dit plan stemde. Zelfs de grote nationalisten van de N-VA stemden gretig het plan goed. Maar dat hoeft niet te verwonderen, aangezien ze in een regering zitten die zonder morren Saudi Arabië in de VN-commissie vrouwenrechten stemde. Een naaktslak heeft meer ruggengraat dan de meeste politiekers in dit armzalige land!

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

3 reacties op “Ongediplomeerd en niet-Nederlandstalig? Ga zonder probleem aan de slag bij de Stad Gent!”

  1. Verbijsterd deze verwenning van allochtonen door het PoCo-Systeem ons nog ? Bij de pampering der telgen van volkomen OVERbeschermde minderheden schuwt de Overheid zelfs geenszins pure en onversneden AUTOCHTONOFOBE DISCRIMINATIE door WEL een “Minderhedenforum” te subsidiëren maar GEEN “Meerderhedenforum” ! De PoCo’s van UNIA noemen dergelijke flagrante autochtonofobe discriminatie intentioneel misleidend : …”positieve actie”(sic). Wat er “positief” zou zijn aan autochtonen dermate stuitend te discrimineren, ondanks het feit dat zij als numerieke meerderheid het hoogste debiet aan belastingen ophoesten, tart de elementaire logica.
    Kennelijk ;”politiek-correcte stank als autochtone dank”. Onthouden in het stemhokje !

  2. Tijd om Arabisch te leren

  3. Ter info: CD&V en N-VA hebben zich onthouden, maar vonden dat er vele goede punten in het plan zaten….

Trending

%d