cplhAandachtige tv-kijkers zien dikwijls meer dan men zou willen bij de televisiemakers. Zo was er deze week een alerte kijker die tijdens de aflevering van De Recherche op VIER vaststelde dat de politieke neutraliteit bij de Gentse politie met de voeten wordt getreden.

In één van de politiekantoren van het Gentse politiecorps – dat voor alle duidelijkheid onder leiding staat van de socialist Daniel Termont – hangt namelijk een grote affiche met de beeltenis van Ernesto Ché Guevara. Deze man is naast een kapitalistisch succesproduct eveneens bekend omwille van zijn moordende manier van revolutie voeren (onder andere tégen dat kapitalisme). Niet minder dan 17.000 burgers en militairen werden vermoord door Ché en Co.

Hij stond er als socialistisch ‘rebellen’leider, gesponsord door communistische grootmachten, voor bekend heel wat executies eigenhandig uit te voeren. Dat deze man in een politiekantoor de muur vervuilt is des te vreemder, aangezien Guevara niet hoog opliep met het gezag van de overheid. Over zijn haat tegenover homo’s en negers gaan we nu niet uitweiden.

Het nationalistische Voorpost laat het hier echter niet bij en legt klacht neer tegen deze partijdigheid bij de Gentse politie: “Dit is in strijd met de deontologische code van de politiediensten van 10 mei 2006, meer bepaald C.2. onpartijdigheid, Art. 22-25. die van iedere agent eist dat hij of zij politiek neutraal is en objectief optreedt. Het feit dat een anti-democratische en socialistische figuur een lokaal van de politie ‘opsmukt’ doet dus vragen rijzen over deze politieke neutraliteit.

vpcp

Voorpost dient dan ook een klacht in bij de Dienst Intern Toezicht van de politie Gent om deze zaak door de bevoegde instanties van naderbij te laten onderzoeken zodat de politieke neutraliteit van de Gentse politie niet meer in twijfel getrokken kan worden.”

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

2 reacties op “Gentse politie niet politiek neutraal: Ché Guevara-affiche in kantoor”

  1. Dat onder een socialistisch burgemeester, hoofd van politie, de stedelijke Gentse politie tot een extreem-linkse bastion zou zijn uitgegroeid dient toch niemand te verbazen.

  2. Daar dient in de Gentse gemeenteraard tegen geprotesteerd !

Trending

%d