nsv betoging 2015Op donderdagavond 12 maart om 20 uur is het weer zover: het linkse monopolie op straatacties wordt dan voor een dagje doorbroken.  De jongens en meisjes van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) blazen dan verzamelen voor hun traditionele jaarlijkse betoging, waarop ook alle NSV-vrienden en sympathisanten van harte welkom zijn.  NSV-betogingen verlopen steeds perfect rustig en vreedzaam; doorgaans vindt extreem-links het wel nodig, keet te schoppen en vernielingen aan te richten.  Dit jaar wordt gekozen voor een opmerkelijk thema: ‘voor een Europees leger’, met als ondertitel ‘tegen de NAVO-oorlogsmachine.’  Wij gingen voor wat meer uitleg op bezoek bij Karl Peeters, nationaal NSV-voorzitter.

REACT: De NSV! gaat ook dit jaar weer betogen. De jaarlijkse traditie wordt dus verder gezet, ook al hoor je vaak dat betogen niet meer van deze tijd is?

Karl Peeters (NSV): Voor zover we daar zicht op hebben, zijn er toch ook heel wat mensen dat dat anders aanvoelen en voor wie de jaarlijkse NSV!-betoging een hoogtepunt in het jaar is. Het klopt dat bijvoorbeeld internet-activisme ‘eigentijdser’ is dan een klassieke betoging -en we houden ons daar met de NSV! zeker ook mee bezig- maar zou het verstandig zijn om het activisme in de ‘echte wereld’ daaraan op te offeren? Een goede betoging biedt nog steeds iets wat je op het internet niet vindt: echte verbondenheid. Schouder aan schouder door de straten lopen, honderden stemmen die als één door de straten galmen, dat geeft toch een sfeer die op het internet moeilijk te scheppen valt. Ook bij apolitieke studenten merk je dat dergelijk gegeven toch een indruk maakt.

Het thema is ‘voor een Europees leger’. Leg eens uit?

We zijn als Europeanen tegen de NAVO omdat deze internationalistische organisatie in essentie onder de leiding van de Amerikanen staat – en dan ook haar belangen dient in plaats van de Europese nationale belangen. Voor Europa houdt lid zijn van de NAVO in dat we afhankelijk en onderworpen zijn aan de wil van een ander die logischerwijs zijn eigen belangen verdedigt. Lid zijn van de NAVO betekent een vazal zijn van de VS, zonder eigen wil. We willen dus écht onafhankelijke Europese volkeren die samen opkomen voor hun eigen belangen. Wij pleiten dan ook voor een alternatief Europees militair samenwerkingsverband om de buitenlandse en militaire belangen van onze Europese beschavingsgemeenschap te dienen en te vrijwaren. Een onmiddellijke uitstap uit de NAVO en de terugtrekking van alle Amerikaanse bezettingstroepen uit Europa zijn hiervoor nodig. Europa moet politieke verantwoordelijkheid opnemen voor zijn achterland en dus de Amerikaanse destabilisering van Rusland en het Midden-Oosten trachten beëindigen en politieke samenwerking aangaan met zijn naburige staten waarin partnerschap in plaats van dominantie centraal staat.

De NAVO als militaire arm van de unipolaire orde moet dus verdwijnen uit Europa. Stabiliteit en welvaart gekoppeld aan vriendschappelijke betrekkingen en handelssamenwerking zijn immers in ons aller voordeel. Dit leger mag uiteraard net zoals de EU geen kopie van het Amerikaanse model zijn of willen worden. Geen federale staten van Europa en dus ook geen EU-NAVO waar één land de andere staten overheerst. Het moet een samenwerkingsverband tussen Europese staten zijn die hun eigen belangen door dit militair bondgenootschap trachten te behartigen maar toch gezamenlijke doelen nastreven.

De ondertitel is ‘tegen de NAVO-oorlogsmachine’. Kan je dat toelichten? Is de NAVO momenteel dan ergens in oorlog?

nato-logoNa de val van de Sovjet-Unie werden de VS de dominante macht in de wereld en traden tegelijkertijd ook op als ‘wereldpolitie’. Hun belangen behartigen werd het voornaamste doel en landen die in de weg stonden betaalden de prijs. De afgelopen 25 jaar hebben zij met verschillende staten oorlog gevoerd. Irak, Libië, Syrië, Servië, Iran, Afghanistan… Landen die zich tegen de wensen van de supermacht verzetten werden hard aangepakt – zij het door direct of militair ingrijpen, door subversieve werking of door economische sancties.

België en andere Europese landen zijn hier als NAVO-leden direct voor verantwoordelijk. We ondersteunen een beleid dat niet het onze is en niet onze belangen dient.

De rechts-nationale beweging was ten tijde van de Koude Oorlog een felle verdediger van de NAVO. De tijden zijn dus veranderd?

In de bipolaire wereld van de vorige eeuw was Europa verdeeld tussen twee machtsblokken. Na twee vreselijke Europese burgeroorlogen lag het Avondland bovendien in de touwen… Toch was ook toen de keuze voor de NAVO niet eenstemmig: zelfs toen de Rode horden aan de poort van West-Europa stonden, waren er nationalisten die ijverden voor een Europa dat onafhankelijk zou staan van beide machten, die in feite veel van hun totalitaire trekjes deelden.

Waar de NAVO destijds bovendien met één doel werd opgericht -namelijk de Sovjet-Unie afschrikken, bedwingen en insluiten- zijn de tijden veranderd. Er komt nog veel meer op ons af. De unipolaire wereld waar de Amerikanen de plak zwaaien is geen eeuwig vaststaand feit, in tegendeel. We evolueren naar een multipolaire wereld. Europa kan en moet één van deze polen worden. Een speler die meespeelt en zijn eigen belangen behartigt in plaats van de speeltuin van de Amerikanen.

Voor de rechts-nationale beweging zouden de tijden dan ook veranderd moeten zijn. Zijn immers niet de VS en haar NAVO-vazallen verantwoordelijk voor de oprichting van Kosovo en Albanië, twee moslimstaten in Europa? En is het niet de VS die Turkije voor haar NAVO-loyaliteit met het lidmaatschap van de EU wil belonen?

Extreem-links is tegen de vrije meningsuiting, en dus zal men allicht weer gaan tegenbetogen. Wat is jullie mening daarover?

Betoging_NSVFeitelijk interesseert het ons weinig. Dit jaar merken we bitter weinig van een tegenbetoging. Dat is ook niet verwonderlijk: wanneer we naar pakweg de drie laatste NSV!-thema’s kijken, moet elke linkse die een beetje intellectueel eerlijk is, toegeven dat hij daar ook achter staat. De enigen die we dan ook nog zien tegenbetogen zijn de ‘doctrinairen’. Steevast onder dezelfde, irrelevante slogan ‘Jobs, geen racisme’. Zonder ons thema nog maar te kennen, zoals jullie reportage enkele jaren geleden aantoonde (nvdr: bekijk het filmpje kijk hieronder). En ook telkens met allerlei ‘stokpaardjes’ die met de NSV! niets te maken hebben – gaande van de ‘asociale besparingsregering’ tot Gouden Dageraad.

Wat we dit jaar konden lezen, willen we jullie echter niet onthouden: ‘hetzelfde zien we op internationaal vlak met imperialistische oorlogen om grondstoffen, prestige en invloed. Deze oorlogen hebben niet geleid tot meer welvaart of meer veiligheid. De ‘oorlog tegen de terreur’ die werd opgestart door de rechtse Amerikaanse president Bush heeft geleid tot meer terreur. Reactionaire groepen als ISIS of Al Qaeda hebben er zich door kunnen versterken en ze gebruiken die positie om zich te keren tegen de werkenden en jongeren die de eerste slachtoffers van hun aanslagen en geweld zijn.’ Ons imperialistische oorlogen zoals die van Bush verwijten, toont aan dat ze bij Blokbuster niets maar dan ook niets van ons thema begrepen hebben.

Dit nieuws alleen dankzij jouw steun!

Help ons de leugens van de main stream media (MSM) te doorbreken. Geef ons 5 euro – of meer!

€ 5,00

4 reacties op “REACT sprak met NSV: waarom betogen op 12 maart in Gent?”

 1. De Herdt constant .

  Bij de meeste landen in her Midden Oosten was de NAVO niet betrokken.
  In Servië wel, maar dat was in Europa !

  1. De NAVO zelf misschien niet, maar de VS heeft er zeker een enorme ondermijnende rol gespeeld. Haar NAVO-bondgenoten zijn daar op zijn minst medeplichtig aan.

  2. Jean Marie TYTECA

   Ongetwijfeld speelt het NATO-hoofdkwartier in Izmir in Turkije een grote rol in het sturen en leveren van materieel (wapens en instructeurs) van de oorlog in Syrië en Noord Irak. Tevens worden van hieruit de troepen bewegingen vanuit Iran ten voordele van Assad onder controle gehouden.

  3. In Turkije staan er NAVO-raketten gericht op Syrië. Deze zijn er gekomen omdat Syrië het aandurfde zich te verdedigen tegen Turkse daden van agressie. De NAVO steunt daar duidelijk de radicale islamisten.

   In Libië werden de bombardementen uitgevoerd door de NAVO. Door de moord op Gedhaffi hebben we in Libië nu de keuze tussen Al-Qaïda en IS. Met dank aan onze goede vrienden van de NAVO!

   Doodzonde dat de NSV ( potentieel onder druk van de dode Vlaamse beweging) haar thema heeft aangepast. Het oorspronkelijke thema was een schot in de roos, het huidige is een flauw afkooksel en geeft een prachtige opening voor links om te schieten en te scoren.

Trending

%d